Kada treba imati poverenja u e‑poruku

E‑pošta predstavlja odličan način za održavanje kontakta sa drugim ljudima. Nažalost, ona takođe može izložiti računar rizicima po bezbednost, računarskim virusima i potencijalno zlonamernom softveru ako niste dovoljno oprezni sa porukama i prilozima koje otvarate. Pre nego što otvorite bilo koju e‑poruku ili prilog, uverite se da imate instaliran ažurirani antivirusni program. Antivirusni program bi trebalo da bude konfigurisan tako da skenira poruke kako stižu (u realnom vremenu) i da skenira sve tipove priloga datoteka.

Evo nekih pitanja koja sebi možete postaviti da biste lakše odlučili da li da otvorite neku e‑poruku ili prilog.

Prikaži sve

Da li poznajete osobu koja vam je poslala e‑poruku?

Da li je to poruka od osobe ili organizacije koja vam je poznata i u koju imate poverenja? Ako poruka stiže od nekoga za koga nikada niste čuli, budite oprezni. Ako se čini da je ona od nekog koga poznajete, budite sumnjičavi prema čudnim ili neprikladnim temama kao što je RE: Vaša arhiva ili prilozima koji sadrže programske datoteke (izvršne datoteke) kao što je cena.exe. Mnogi virusi mogu imitirati adrese e-pošte da bi izgledalo da poruka potiče od nekog koga poznajete.

Da li ste od tog pošiljaoca ranije primili e‑poruku?

Ako vam je poznata osoba ili preduzeće koje šalje poruku, ali nikada ranije od njih niste primili e‑poruku, uverite se da znate zašto sada dobijate poruku. Proverite tekst u redu za temu i ime datoteke priloga, ako on postoji. Ako bilo koji tekst deluje sumnjivo, izbrišite poruku ili se uverite da je pre otvaranja skenirana pomoću ažuriranog antivirusnog programa.

Da li ste očekivali e‑poruku od tog pošiljaoca?

Da li ste očekivali poruku ili prilog od pošiljaoca sa tom temom ili imenom datoteke? Ako niste, pošaljite posebnu e‑poruku pošiljaocu (nemojte kliknuti na dugme Odgovori) i pitajte ga da li je stvarno poslao tu e‑poruku.

Da li tema i ime datoteke priloga imaju neki smisao?

Neželjena e‑pošta i virusi često koriste nasumične znakove ili reči u redu za temu ili u imenu datoteke priloga da bi zaobišle filtere za sadržaj ili bezvrednu poštu. Neočekivanu poruku od prijatelja sa besmislenom temom možda je poslao virus koji imitira (ili lažno predstavlja) e‑adresu vašeg prijatelja. Poruke sa temom koje vas navode da nešto uradite, na primer „Važno! Odmah otvorite prilog!“ mogu ukazati da e‑poruka možda nije bezbedna za otvaranje. Prilog sa dvostrukom oznakom tipa datoteke, kao Uzorak.jpg.exe, nije datoteka koju bi neko u normalnim okolnostima poslao i možda se radi o virusu.

Napomena

  • Pre otvaranja e‑poruke koja ima prilog, uverite se da je antivirusni program ažuriran i uključen (to omogućava da skenira priloge).