Windows Media Player možete da koristite za reprodukciju sadržaja digitalnih medija iz toka podataka sa Interneta. Da bi omogućio Windows Media serveru da uspostavi optimalnu vezu sa programom Player u zavisnosti od okruženja, Player je konfigurisan da automatski prima tokove podataka pomoću bilo kojeg od sledećih protokola toka podataka: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) i Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Player takođe može da primi multicast tok podataka. UDP i TCP su osnovni mrežni protokoli koji se koriste u kombinaciji sa Real Time Streaming Protocol (RTSP) protokolom, koji upravljaju razmenom podataka na visokom nivou.

Imajte na umu da će Windows zaštitni zid možda blokirati prenos UDP i multicast tokova podataka do programa Player ako se nalazite na javnoj mreži, na primer, u kafeu ili na aerodromu. Da biste rešili ovaj problem, otvorite Windows zaštitni zid, izaberite karticu Izuzeci, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Windows Media Player. Ako ova postavka nije dostupna, možda je kontrolišu smernice grupe. Za više informacija o smernicama grupe obratite se administratoru sistema. Za više informacija o korišćenju Windows zaštitnog zida pogledajte odeljak Windows Pomoć i podrška.

Prikaži sve

Promena postavki protokola u programu Player

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Mreža.

 2. Unesite izmene koje želite.

  Ako opozovete izbor u polju za potvrdu TCP ili ako zaštitni zid blokira TCP tokove, a Player je konfigurisan da koristi RTSP protokol, Player će pokušati da primi tokove podataka korišćenjem UDP protokola. Ako takođe opozovete izbor u polju za potvrdu UDP ili ako zaštitni zid blokira tokove podataka koji koriste ove protokole, a Player je konfigurisan da koristi RTSP protokol, Player će pokušati da primi tokove podataka korišćenjem HTTP protokola.

Promena postavki proxy servera u programu Player

Ako se povezujete sa Internetom putem proxy servera, sledeći koraci pružaju informacije o postavkama proxy servera koje možete da konfigurišete za svaki protokol.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Mreža.

 2. U okviru stavke Postavke proxy servera za tok podataka izaberite protokol koji želite da konfigurišete i kliknite na dugme Konfiguriši. Promenite bilo koju od sledećih postavki:

  • Automatski otkrij proxy postavke. Izaberite ovu opciju ako želite da Player automatski otkrije postavke proxy servera ili postavke automatske konfiguracije.

  • Koristi postavke proxy servera Web pregledača. Izaberite ovu opciju (koja je dostupna samo za HTTP protokol) ako želite da Player koristi postavke proxy servera podrazumevanog Web pregledača.

  • Ne koristi proxy server. Ako izaberete ovu opciju, Player neće pokušati da uspostavi vezu sa proxy serverom prilikom povezivanja sa Internetom. To obično znači da Player ne prima sadržaj u okviru toka podataka sa Interneta.

  • Koristi sledeći proxy server. Možete da navedete proxy server tako što ćete uneti ime ili IP adresu i broj porta proxy servera koji želite da koristite za povezivanje sa Internetom. Podrazumevani brojevi portova su: HTTP (80) i RTSP (554). Takođe možete da odaberete sledeće opcije:

   • Možete da zaobiđete proxy server za lokalne adrese ako ne želite da Player koristi proxy server za tokove podataka sa interne mreže. Pošto se proxy server ponaša kao bezbednosna prepreka između interne mreže i Interneta, možda će vam biti potrebne dodatne dozvole od administratora sistema da biste dobili pristup na Web stranice putem proxy servera.

   • Možete da navedete adrese za koje ne želite da koristite proxy server. Ako želite da se povežete sa računarom na internoj mreži, otkucajte adresu računara u ovo polje. Na primer, za računar koji se zove Janko1, otkucajte „Janko1“. Možete da koristite džoker znakove da biste uparili domen i imena ili adrese glavnog računarskog sistema, na primer, www.*.com; 128.*, 240.*, *mojagrupa.*, *x* i tako dalje.