Koje tipove digitalnih video kamera i veza mogu da koristim za uvoz video zapisa?

Digitalnu video (DV) kameru možete da koristite da biste na računar pomoću funkcije „Uvezi video“ uvezli video zapis sa video trake (ili izvora koji ide uživo).

Da biste pomoću funkcije „Uvezi video“ uvezli video zapis visokog kvaliteta, DV kameru možete da povežete sa računarom na jedan od sledeća dva načina: Prvi je da koristite IEEE 1394 vezu. U ovom slučaju, jedan kraj IEEE 1394 kabla povezuje se sa DV portom na kameri, a drugi kraj kabla se priključuje u IEEE 1394 port na računaru. Ovaj metod povezivanja je mnogo popularniji od drugog tipa veze koji koristi USB 2.0.

Ako imate DV kameru koja podržava protok preko USB-a (takođe se naziva i USB Video Class [UVC] kamera), možete da povežete video kameru sa računarom korišćenjem USB 2.0 veze. Da biste utvrdili da li DV kamera podržava USB protok preko DV-a, pogledajte Windows upravljač uređajima i utvrdite da li se kamera prikazuje kao „USB video uređaj“ ili pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz DV kameru ili posetite Web lokaciju proizvođača.

Za informacije o vezama koje treba koristiti i načinu povezivanja DV kamere, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz kameru ili posetite Web lokaciju proizvođača.