Zašto ne mogu da promenim svojstva štampača?

Ako ne možete da promenite svojstva štampača, možda nemate dozvolu za upravljanje štampačem. Dozvole su potrebne pošto menjanje svojstava štampača može uticati na svakog ko koristi štampač.

Kad je štampač instaliran, članovima grupe administratora se podrazumevano daju dozvole za upravljanje štampačem. Ako imate nalog administratora verovatno ćete biti u mogućnosti da promenite svojstva štampača. U suprotnom, neophodno je da dobijete dozvolu za upravljanje štampačem da biste mogli da promenite svojstva štampača.

Prikaži sve

Promena svojstava štampača korišćenjem naloga administratora

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojim želite da upravljate, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

    Savet

    • Da biste sebi dali dozvolu za upravljanje štampačem, izvršite sledeće korake dok ste prijavljeni kao administrator. U dijalogu svojstava štampača izaberite karticu Bezbednost, kliknite na svoje korisničko ime, a zatim u stavci Dozvoli potvrdite izbor u polju za potvrdu Upravljaj štampačima.

Pribavljanje dozvole za upravljanje štampačem

Da biste promenili svojstva štampača ili izvršili drugu radnju štampanja bez unošenja lozinke administratora, pribavite dozvolu za upravljanje štampačem od nekoga ko već ima dozvolu ili nalog administratora. Evo kako možete da vidite ko ima dozvole za upravljanje štampačem kako biste mogli da zahtevate dozvolu za upravljanje njime.

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač kojim želite da upravljate, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim izaberite grupu ili korisničko ime da biste videli ko ima dozvolu Upravljaj štampačima.