Zašto ne mogu da prikažem prilog u programu Windows pošta?

Windows pošta blokira određene tipove priloženih datoteka koje se obično koriste za širenje virusa e‑pošte, kao što su datoteke sa sledećim oznakama tipa datoteke: .exe, .pif, i .scr datoteke. Ako Windows pošta blokira prilog u e‑poruci, informativna traka će prikazati poruku koja vas obaveštava da je to urađeno i prikazati prilog koji je blokiran.

Iako se ne preporučuje, možete omogućiti pristup blokiranim prilozima. To treba da rade samo napredni korisnici i samo ako je pokrenut ažurni kontrolor virusa.

Omogućavanje blokiranih priloga

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite karticu Bezbednost, opozovite izbor u polju za potvrdu Nemoj dozvoliti čuvanje ili otvaranje priloga koji mogu biti virus i kliknite na dugme U redu.

Napomena

  • Sve otvorene poruke koje sadrže blokirane priloge moraju se zatvoriti i ponovo otvoriti nakon promene postavke da bi vam bilo dozvoljeno da sačuvate ili otvorite priloge u okviru tih poruka.