Standardni nalog može pomoći u zaštiti računara tako što sprečava korisnike da vrše izmene koje utiču na svakoga ko koristi računar. Preporučujemo kreiranje standardnog naloga za svakog korisnika.

Kada ste prijavljeni na Windows sa standardnim nalogom, možete da radite sve što možete i sa administratorskim nalogom, ali ako želite da uradite nešto što utiče na druge korisnike računara, kao što je instaliranje softvera ili menjanje bezbednosnih postavki, Windows će vam možda zatražiti da obezbedite lozinku za administratorski nalog.