Prečice na tastaturi za program Windows pošta

Pomoću prečica na tastaturi možete izvršiti mnoge zadatke u programu Windows pošta i kretati se bez korišćenja miša. Osim kada je naznačeno, prečice se primenjuju na e‑poštu i diskusione grupe.

Prikaži sve

Glavni prozor, prozor prikazivanja poruke i prozor slanja poruke

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Da biste izvršili sledeću radnju

Otvaranje tema Pomoći

Pritisnite

taster F1

Da biste izvršili sledeću radnju

Biranje svih poruka ili teksta u okviru poruke

Pritisnite

tastere CTRL+A

Glavni prozor i prozor prikazivanja poruke

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Da biste izvršili sledeću radnju

Slanje i prijem e‑pošte

Pritisnite

tastere CTRL+M

Da biste izvršili sledeću radnju

Otvaranje ili objavljivanje nove poruke

Pritisnite

tastere CTRL+N

Da biste izvršili sledeću radnju

Otvaranje stavke „Kontakti“

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+B

Da biste izvršili sledeću radnju

Brisanje e‑poruke

Pritisnite

taster DEL ili tastere CTRL+D

Da biste izvršili sledeću radnju

Odgovaranje autoru poruke

Pritisnite

tastere CTRL+R

Da biste izvršili sledeću radnju

Odgovaranje svima

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+R ili tastere CTRL+G (samo diskusione grupe)

Da biste izvršili sledeću radnju

Prosleđivanje poruke

Pritisnite

tastere CTRL+F

Da biste izvršili sledeću radnju

Pronalaženje poruke

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+F

Da biste izvršili sledeću radnju

Štampanje izabrane poruke

Pritisnite

tastere CTRL+P

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na sledeću poruku na listi

Pritisnite

tastere CTRL+>

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na prethodnu poruku na listi

Pritisnite

tastere CTRL+<

Da biste izvršili sledeću radnju

Prikazivanje svojstava izabrane poruke

Pritisnite

tastere ALT+ENTER

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na sledeću nepročitanu e‑poruku

Pritisnite

tastere CTRL+U

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na sledeći nepročitani razgovor diskusione grupe

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+U

Glavni prozor

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Da biste izvršili sledeću radnju

Otvaranje izabrane poruke

Pritisnite

tastere CTRL+O ili taster ENTER

Da biste izvršili sledeću radnju

Obeležavanje poruke kao pročitane

Pritisnite

tastere CTRL+ENTER ili tastere CTRL+Q

Da biste izvršili sledeću radnju

Prebacivanje između liste poruka, liste „Fascikle“ (ukoliko je uključena) i okna „Pregled“

Pritisnite

taster TAB

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na diskusionu grupu

Pritisnite

tastere CTRL+W

Da biste izvršili sledeću radnju

Proširivanje razgovora diskusione grupe (prikazivanje svih odgovora)

Pritisnite

STRELICA NALEVO ili ZNAK PLUS (+)

Da biste izvršili sledeću radnju

Skupljanje razgovora diskusione grupe (skrivanje odgovora)

Pritisnite

STRELICA NADESNO ili ZNAK MINUS (-)

Da biste izvršili sledeću radnju

Označavanje svih poruka diskusione grupe kao pročitanih

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+A

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na sledeću nepročitanu diskusionu grupu ili fasciklu

Pritisnite

tastere CTRL+J

Da biste izvršili sledeću radnju

Preuzimanje poruka diskusione grupe za čitanje van mreže

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+M

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na prijemno poštansko sanduče

Pritisnite

tastere CTRL+I

Da biste izvršili sledeću radnju

Prelazak na fasciklu

Pritisnite

tastere CTRL+Y

Da biste izvršili sledeću radnju

Osvežavanje poruka diskusione grupe i zaglavlja

Pritisnite

taster F5

Prozor poruke — prikazivanje ili slanje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Da biste izvršili sledeću radnju

Zatvaranje poruke

Pritisnite

taster ESC

Da biste izvršili sledeću radnju

Pronalaženje teksta

Pritisnite

taster F3 ili tastere CTRL+SHIFT+F

Prozor poruke — samo slanje

Da biste izvršili sledeću radnju Pritisnite
Da biste izvršili sledeću radnju

Provera pravopisa

Pritisnite

taster F7

Da biste izvršili sledeću radnju

Umetanje potpisa

Pritisnite

tastere CTRL+SHIFT+S

Da biste izvršili sledeću radnju

Slanje ili objavljivanje poruke u diskusionoj grupi

Pritisnite

tastere CTRL+ENTER ili tastere ALT+S

Da biste izvršili sledeću radnju

Prebacivanje između kartica „Uređivanje“, „Izvor“ i „Pregled“ prilikom rada u prikazu „Uređivanje izvora“

Pritisnite

tastere CTRL+TAB