Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o upravljanju digitalnim pravima (DRM), pravima na korišćenje medija i zaštićenim Windows datotekama medija. Ako vaše pitanje nije navedeno ovde, pogledajte odeljak Najčešća pitanja o programu Windows Media Player na mreži.

Prikaži sve

Šta je DRM?

DRM je skraćenica za digital rights management (upravljanje digitalnim pravima). DRM je tehnologija koju dobavljači sadržaja, kao što su prodavnice na mreži, koriste da bi kontrolisali način na koji se koriste i distribuiraju digitalne muzičke i video datoteke koje ste dobili od njih. Prodavnice na mreži prodaju i iznajmljuju pesme i filmove na koje se primenjuje DRM.

Windows Media Player, kao i većina prodavnica na mreži i novih uređaja, podržava ili koristi Windows upravljanje digitalnim pravima na medije 10 (DRM 10). Za više informacija o uređajima koji podržavaju Windows DRM za medije pogledajte odeljak Pronalaženje Web stranice uređaja.

Šta je zaštićena datoteka?

Zaštićena datoteka jeste datoteka na koju je primenjen DRM.

Šta su prava na korišćenje medija?

Prava na korišćenje medija su dozvole za korišćenje zaštićene datoteke na određeni način. Dobavljači sadržaja, kao što su prodavnice na mreži, mogu da odrede način korišćenja zaštićenih datoteka koje ste dobili od njih. Na primer, dobavljač sadržaja vam može dati dozvolu za reprodukovanje datoteke na računaru (pravo reprodukcije), za narezivanje datoteke na audio CD (pravo narezivanja) ili za sinhronizovanje pesme sa prenosnim uređajem (pravo sinhronizacije).

Svako od ovih prava ima određene osobine. Na primer, dobavljač sadržaja vam može dodeliti sledeća prava na korišćenje:

 • Pravo da određenu pesmu reprodukujete na računaru neograničen broj puta.

 • Pravo da sinhronizujete tu pesmu sa dva prenosna uređaja pet puta mesečno

 • Pravo da pesmu dvaput narežete na audio CD

Da li su prava na korišćenje medija uskladištena u audio ili video datoteci?

Ne. Prava na korišćenje medija se na računaru skladište odvojeno od audio ili video datoteka. Za informacije o tome kako da prikažete prava na korišćenje zaštićene datoteke u okviru ove teme pogledajte pitanje o pronalaženju načina za korišćenje zaštićene datoteke.

Šta je licenca?

Licenca je drugi naziv za prava na korišćenje medija.

Kako Player koristi prava na korišćenje medija?

Kada u programu Player pokušate da koristite zaštićenu datoteku, Player proverava da li su na računaru instalirana važeća prava na korišćenje medija. Ako prava na korišćenje medija dozvoljavaju izvršavanje zahtevane radnje (na primer, sinhronizaciju datoteke sa uređajem), Player će izvršiti tu radnju.

Ako Player na računaru ne pronađe važeća prava na korišćenje medija ili ako vam ona ne dozvoljavaju izvršavanje zahtevane radnje, Player neće izvršiti tu radnju. Obično, Player će prikazati poruku o grešci koja ukazuje na to zašto nije moguće izvršiti radnju ili će prikazati dugme GreškaSlika dugmeta „Greška“ ili dugme sa informacijamaSlika dugmeta „Informacije“ pored zaštićene datoteke tako da možete da kliknete ili da zadržite pokazivač iznad za više informacija.

Kako da preuzmem prava na korišćenje medija?

U većini slučajeva nije potrebno da brinete o preuzimanju prava na korišćenje medija. Player ih obično automatski preuzima kada je to potrebno.

Međutim, u nekim slučajevima Player neće moći da preuzme prava na korišćenje medija. Kada se to dogodi, Player obično prikazuje poruku koja ukazuje na raspoložive mogućnosti. Jednostavno sledite uputstva na ekranu.

Ako vas Player usmeri ka nekoj prodavnici na mreži, možda će biti traženo da unesete ime naloga i lozinku kako biste nastavili. Prodavnica na mreži od vas može zahtevati da ažurirate informacije o plaćanju ili da uz naknadu preuzmete dodatna prava na korišćenje kao što je pravo narezivanja pesme na audio CD.

Imajte na umu da Player neće biti u mogućnosti da automatski preuzme prava na korišćenje medija ukoliko je isključena opcija Automatski preuzmi prava na korišćenje kada reprodukujem ili sinhronizujem datoteku (podrazumevano, ova opcija je uključena). Da biste proverili da li je ova opcija uključena, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 2. Proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi prava na korišćenje kada reprodukujem ili sinhronizujem datoteku.

Pored toga, ako se preko prodavnice na mreži pretplatite na neku muzičku ili video uslugu pretplate, preporučuje se da uključite opciju Automatski proveri da li treba osvežiti zaštićene datoteke (ova opcija je isključena po podrazumevanoj vrednosti). Kada je ova opcija uključena, Player će povremeno skenirati biblioteku da bi pronašao datoteke koje su kupljene ili na koje ste pretplaćeni, a koje nemaju prava na korišćenje medija, datoteke kojima su istekla prava ili datoteke kojima prava uskoro ističu. Player će zatim pokušati da preuzme prava sa Interneta. Ovim se poboljšava iskustvo sa reprodukcijom, narezivanjem i sinhronizacijom datoteka koje ste kupili i na koje ste se pretplatili. Da biste proverili da li je ova opcija uključena, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim izaberite karticu Privatnost.

 2. Proverite da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski proveri da li treba osvežiti zaštićene datoteke.

Ako na računaru nemate prava na korišćenje medija za datoteke koje ste dobili od prodavnice na mreži, prodavnica može ponuditi da ih obnovi. Za više informacija u okviru ove teme pogledajte pitanje o obnovi prava na korišćenje medija.

Kako da znam da li je datoteka zaštićena?

Postoji nekoliko načina da utvrdite li je datoteka zaštićena:

 • Ako ste u biblioteci i želite da vidite koje stavke su zaštićene, u oknu sa detaljima možete da prikažete kolonu Zaštićeno. U koloni Zaštićeno pored svake datoteke koja je zaštićena pojavljuje se „Da“. Da biste u koloni Zaštićeno sortirali po vrednosti, kliknite na ime kolone.

  Za informacije o tome kako da promenite kolone koje su prikazane u biblioteci pogledajte odeljak Promena prikaza stavki u biblioteci.

 • Ako reprodukujete datoteku koju ste preuzeli na računar, u oknu „Lista“ desnim tasterom miša izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite karticu Prava na korišćenje medija. Ako je datoteka zaštićena, u polju Prava na korišćenje medija pojavljuju se uslovi licenciranja. Ako se u polju Prava na korišćenje medija ne pojavi ništa, datoteka nije zaštićena, datoteka je zaštićena, ali prava na korišćenje se ne nalaze na računaru ili se datoteka direktno reprodukuje sa Interneta (na primer, reprodukujete sadržaj na koji ste pretplaćeni direktno sa Web lokacije prodavnice na mreži).

Kako da saznam kako mi je dozvoljeno da koristim zaštićenu datoteku?

Dobavljač sadržaja određuje koja prava na korišćenje će vam biti dodeljena. Da biste videli prava na korišćenje zaštićene datoteke, uradite sledeće:

 1. U programu Player izaberite karticu Biblioteka.

 2. U oknu sa detaljima desnim tasterom miša kliknite na zaštićenu datoteku, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Prava na korišćenje medija.

  Prava na korišćenje su naznačena u polju Prava na korišćenje medija. Ako se u polju Prava na korišćenje medija ne pojave informacije, to se može dogoditi iz nekog od sledećih razloga:

  • Na računaru nemate prava na korišćenje medija za tu datoteku.

  • Prava na korišćenje medija za datoteku su istekla.

  • Datoteka nije zaštićena.

  • Datoteka nije preuzeta na računar. Na primer, datoteka je možda sadržaj na koji ste pretplaćeni koji se na računaru reprodukuje direktno sa prodavnice na mreži.

Koja je razlika između sadržaja koji je kupljen i onog na koji ste pretplaćeni?

Kupljeni sadržaj odnosi se na audio ili video datoteke koje ste nabavili iz prodavnice na mreži uz jednokratnu novčanu naknadu. Na primer, kada kupite pesmu, većina prodavnica na mreži vam dodeljuje pravo da tu pesmu reprodukujete, narezujete ili sinhronizujete bez ikakvih ograničenja.

Sadržaj na koji ste pretplaćeni odnosi se na audio ili video datoteke koje ste iznajmili iz prodavnice na mreži, obično uz mesečnu naknadu. Na primer, kada iznajmite pesmu, većina prodavnica na mreži vam dodeljuje pravo da tu pesmu reprodukujete tokom određenog vremenskog perioda. Neke prodavnice vam takođe dodeljuju pravo da pesmu sinhronizujete sa prenosnim uređajem ograničen broj puta. Nijedna prodavnica vam neće dodeliti pravo da pesme na koje ste pretplaćeni narežete na audio CD. Ako odaberete da ne obnovite pretplatu kada period zakupa istekne, sadržaj na koji ste bili pretplaćeni više nećete moći da reprodukujete ili sinhronizujete.

Da biste utvrdili da li je datoteka koju ste preuzeli na računar kupljeni sadržaj ili sadržaj na koji ste pretplaćeni, pregledajte prava na korišćenje medija te datoteke. Datum isteka pretplate na datoteku obično je naznačen u polju Prava na korišćenje datoteke. Za više informacija o prikazu prava na korišćenje u okviru ove teme pogledajte pitanje o pronalaženju načina za korišćenje zaštićene datoteke.

U nekim slučajevima kupljeni ili pretplaćeni sadržaj možete da identifikujete ako u biblioteci prikažete kolonu Ključne reči. Za informacije o tome kako da prikažete ovu kolonu pogledajte odeljak Promena načina prikazivanja stavki u biblioteci.

Za više informacija o korišćenju prodavnica na mreži pogledajte odeljak Kupovina na mreži.

Da li iz datoteke mogu da uklonim DRM?

Ne. Kada se DRM primeni na datoteku, on se više ne može ukloniti.

Ako je prilikom ripovanja CD-a bila uključena opcija Zaštiti muziku od kopiranja, onda su te datoteke zaštićene. Iako iz ovih datoteka ne možete ukloniti DRM, njih možete da izbrišete, a zatim da ponovo ripujete CD sa isključenom opcijom Zaštiti muziku od kopiranja.

Za više informacija o zaštiti od kopiranja i ripovanju pogledajte odeljak Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

Šta je lična zaštita od kopiranja?

Prilikom ripovanja CD-a imate mogućnost da zaštitite ripovane datoteke od kopiranja tako da se one mogu reprodukovati na ograničenom broju računara. Ovaj proces se ponekad naziva i lična zaštita od kopiranja kako bi se razlikovao od „standardne“ zaštite od kopiranja koju prodavnice na mreži koriste za datoteke koje nude. Lična zaštita od kopiranja i standardna zaštita od kopiranja koriste DRM za ograničavanje načina upotrebe datoteka. Međutim, u slučaju lične zaštite od kopiranja, vi se smatrate dobavljačem sadržaja (za razliku od prodavnice na mreži). Za više informacija o zaštiti od kopiranja ripovanih CD-ova pogledajte odeljak Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

Kako da napravim rezervnu kopiju prava na korišćenje medija?

Ova verzija programa Player ne dozvoljava pravljenje rezervne kopije prava na korišćenje datoteke. Međutim, u zavisnosti od porekla zaštićenih datoteka, možda ćete putem Interneta moći da obnovite svoja prava. Za više informacija u okviru ove teme pogledajte pitanje o obnavljanju prava na korišćenje medija.

Kako da obnovim prava na korišćenje medija?

Ako vidite poruku o grešci koja ukazuje na to da nemate prava na reprodukciju, narezivanje ili sinhronizaciju datoteke, a ova prava ste ranije imali, problem ćete možda moći da rešite obnavljanjem prava na korišćenje medija. Za ovo imate nekoliko mogućnosti:

 • Ako ste datoteku pribavili iz prodavnice na mreži, prodavnica može ponuditi obnovu prava na korišćenje medija (licence) (neke prodavnice ovaj postupak nazivaju aktivacija računara, autorizacija računara, obnavljanje biblioteke ili sinhronizacija licence).

  Postupak za obnovu prava razlikuje se od prodavnice do prodavnice. U slučaju nekih prodavnica možete da kliknete na strelicu ispod kartice Prodavnice na mreži, postavite pokazivač na ime prodavnice, a zatim da izaberete komandu kao što je Obnovi moju biblioteku. U slučaju drugih prodavnica možda će biti potrebno da izaberete stavku Pregledaj sve prodavnice na mreži, kliknete na prodavnicu na listi, instalirate softver prodavnice, a zatim da na stranici prodavnice kliknete na vezu za podršku korisnicima ili upravljanje nalogom.

  Prodavnica može da ograniči koliko puta možete da obnovite prava ili da ograniči broj računara na kojima možete da koristite pesme ili video zapise koje ste dobili od njih. Neke prodavnice ne dozvoljavaju obnovu prava na korišćenje medija. Za detalje o smernicama prodavnice posetite vezu za podršku korisnicima ili pomoći na lokaciji prodavnice.

  Za više informacija o korišćenju zaštićenih datoteka i prodavnica na mreži pogledajte odeljak Najčešća pitanja o programu Windows Media Player na mreži.

 • Ako je datoteka pesma koju ste ripovali sa CD-a sa uključenom opcijom Zaštiti muziku od kopiranja, prava na korišćenje ćete možda moći da obnovite reprodukcijom datoteke. Od vas će se tražiti da se povežete sa Microsoft Web stranicom na kojoj je objašnjeno kako da obnovite prava ograničeni broj puta.