Evo nekih odgovora na uobičajena pitanja o spiskovima numera u programu Windows Media Player. Ako vaše pitanje nije prikazano ovde, pogledajte članak Windows Media Player: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Šta je to spisak numera i zašto bih želeo da ga koristim?

U programu Player, spisak numera je tip spiska koji sadrži jednu ili više datoteka digitalnih medija. Spiskovi numera mogu da sadrže bilo koju kombinaciju pesama, video zapisa ili slika. Spiskovi numera predstavljaju odličan način za grupisanje stavki koje želite često da slušate ili gledate. Na primer, ako želite da slušate određene pesme prilikom večernjeg opuštanja, možete da kreirate spisak numera koji sadrži samo te pesme. Spiskove numera možete da koristite i za grupisanje stavki koje želite da narežete na CD ili sinhronizujete sa prenosivim uređajem. Na primer, možete da kreirate spisak numera svojih omiljenih pesama za odmor i da ga zatim narežete na audio CD da biste ga reprodukovali na žurci.

Stavke na spisku numera se podrazumevano reprodukuju onim redom kojim se pojavljuju na spisku. Redosled reprodukovanja stavki možete da promenite njihovim prevlačenjem i otpuštanjem unutar spiska ili možete da reprodukujete sve stavke na spisku slučajnim redosledom.

Koje stavke mogu biti dodate na spisak numera?

Na spisak numera može se dodati bilo koja audio, video datoteka ili datoteka slika koju Player prepoznaje. Stavke koje nisu datoteke, na primer CD-ovi ili DVD-ovi, ne mogu biti dodate na spisak numera.

Koja je razlika između običnog i automatskog spiska numera?

Sadržaj običnog spiska numera se ne menja, osim u slučaju kada ručno dodate ili uklonite stavke. Kada dodate, uklonite ili promenite stavke u biblioteci, sadržaj automatskog spiska numera se automatski menja, prema kriterijumima koje ste odredili. Na primer, možete da kreirate automatski spisak numera svih pesama u biblioteci koje peva vaš omiljeni pevač, a koje ste ocenili sa četiri ili više zvezdica. Sadržaj automatskog spiska numera promeniće se automatski ako promenite ocenu neke od pesama tog pevača u biblioteci ili ako dodate ili uklonite neku pesmu tog pevača.

Gde su uskladištene datoteke spiskova numera na računaru?

Podrazumevano, spiskovi numera su sačuvani u fascikli „Moji spiskovi numera“, koja se nalazi u istoj fascikli u koju ripujete CD-ove (obično je to fascikla „Muzika“).

Da li se moji spiskovi numera kopiraju kada narežem CD ili izvršim sinhronizaciju sa prenosivim uređajem?

Ako narežete CD (bilo audio CD ili CD sa podacima), stavke sa spiska numera će biti narezane na CD, ali datoteka spiska numera neće.

Kada sinhronizujete spisak numera na prenosivi uređaj, na njega se kopiraju i datoteka spiska numera i njegov sadržaj.

Mogu li da sačuvam spisak numera u nekom drugom formatu?

Da. Player podrazumevano čuva spiskove numera sa .wpl oznakom tipa datoteke, ali ih možete sačuvati i sa .m3u ili .asx oznakama tipa datoteka. Za informacije o čuvanju spiska numera sa drugom ekstenzijom, pogledajte postupak kreiranja običnog spiska numera u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera.

Zašto se sve moje stavke ne pojavljuju u oknu liste kada u njega prevučem album ili izvođača?

Možda je uključena funkcija Dodaj omiljene stavke na spisak pri prevlačenju. Za informacije o tome kako da isključite ovu funkciju pogledajte postupak automatskog kreiranja spiska numera sa vašim omiljenim pesmama u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera.

Zašto su neke od stavki na spisku numera zatamnjene?

Stavke na spisku numera mogu biti zatamnjene zbog njihovog preskakanja tokom reprodukcije. Za informacije o tome kako stavke mogu da se zatamne preskakanjem pogledajte postupak preskakanja stavki na spisku numera u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera.

Zašto ne mogu da razvijem spisak numera?

Ako se spisak numera nalazi na Veb serveru, ne možete ga razviti da biste prikazali pojedinačne stavke. Međutim, možete se kretati kroz stavke na spisku numera klikom na dugmad Sledeće i Prethodno.