Windows bočna traka i gadžeti (pregled)

Windows bočna traka jeste duga vertikalna traka koja je prikazana sa bočne strane radne površine. Ona sadrži mini-programe koji se nazivaju gadžeti i koji nude informacije vidljive na prvi pogled, a pružaju jednostavan pristup alatkama koje se često koriste. Na primer, gadžete možete koristiti da biste prikazali projekciju slajdova slika, prikazali naslove koji se neprekidno ažuriraju ili potražili kontakte.

Slika Windows bočne trake i gadžeta
Bočna traka i gadžeti

Zašto treba koristiti bočnu traku?

Informacije i alatke na bočnoj traci dostupne su za neposredno korišćenje. Na primer, možete prikazati naslove vesti direktno pored otvorenih programa. Na taj način, ukoliko za vreme rada želite da pratite najnovije vesti, ne morati da prestanete sa radom da biste se prebacili na Web lokaciju sa vestima.

Pomoću bočne trake možete upotrebiti gadžet „Naslovi feedova“ za prikazivanje naslova najnovijih vesti iz izvora koje sami odaberete. Ne morate da prestanete sa radom na dokumenti jer su naslovi uvek vidljivi. Ako ugledate naslov koji vas zanima, možete kliknuti na njega, a Web pregledač će direktno otvoriti tu priču.

Otvaranje bočne trake

 • Otvorite Windows bočnu traku tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Windows bočna traka.

Da bi bočna traka uvek bila vidljiva, morate je podesiti tako da je drugi prozori ne zaklanjaju. Bočna traka ima fiksnu širinu.

Sprečavanje prozora da prekriju bočnu traku

Zbog prostora koji je potreban za bočnu traku, ova opcija najbolje funkcioniše ako koristite monitor sa velikim ili širokim ekranom, odnosno više monitora.

 1. Otvorite opciju „Svojstva Windows bočne trake“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva Windows bočne trake.

 2. Potvrdite izbor u polju Bočna traka je uvek na vrhu ostalih prozora.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Prvi koraci uz gadžete

Windows sadrži malu kolekciju gadžeta, ali samo neki od njih se podrazumevano pojavljuju na bočnoj traci. Da biste shvatili kako se gadžeti koriste, pogledajmo tri gadžeta koja se pojavljuju na bočnoj traci kada prvi put pokrenete Windows: „Sat“, „Projekcija slajdova“ i „Naslovi feedova“.

Kako funkcioniše gadžet „Sat“?

Kada postavite pokazivač na gadžet „Sat“, pojaviće se dva dugmeta u blizini njegovog gornjeg desnog ugla: dugme „Zatvori“ — gornje dugme — i dugme „Opcije“.

Slika gadžeta „Sat“
Sat

Ako kliknete na dugme „Zatvori“, gadžet „Sat“ biće uklonjen sa bočne trake. Dugme ispod dugmeta „Zatvori“ prikazuje opcije za imenovanje sata, promenu vremenske zone i prikazivanje kazaljke sekundare.

Napomena

 • Neki gadžeti nemaju dugme „Opcije“. Gadžeti bez dugmeta „Opcije“ nemaju postavke koje se mogu promeniti.

Kako funkcioniše gadžet „Projekcija slajdova“?

Pokušajte da zadržite pokazivač na gadžetu „Projekcija slajdova“, koji na računaru prikazuje slike u okviru neprekidne projekcije slajdova.

Slika gadžeta „Projekcija slajdova“
Projekcija slajdova

Kada postavite pokazivač na gadžet „Projekcija slajdova“, pored gornjeg desnog ugla gadžeta pojaviće se dugmad „Zatvori“ i „Opcije“.

Ako kliknete na dugme „Opcije“, moći ćete da odaberete slike koje će se pojaviti u okviru projekcije slajdova, kontrolišete brzinu kojom će projekcija slajdova biti reprodukovana i promenite efekte prelaza sa slike na sliku.

Prikaži sve

Promena slika u okviru projekcije slajdova

Projekcija slajdova podrazumevano prikazuje stavke koje se nalaze u fascikli „Uzorci slika“.

 1. Postavite pokazivač na gadžet „Projekcija slajdova“ i kliknite na dugme „Opcije“ kada se ono pojavi.

 2. U okviru Fascikla izaberite lokaciju slika koje želite da prikažete.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Podešavanje brzine projekcije slajdova i efekta prelaza

 1. Postavite pokazivač na gadžet „Projekcija slajdova“ i kliknite na dugme „Opcije“ kada se ono pojavi.

 2. Sa liste Prikaži svaku sliku izaberite broj sekundi za prikaz svake slike.

 3. Sa liste Prelaz sa slike na sliku izaberite željeni prelaz.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Kako funkcioniše gadžet „Naslovi feedova“?

Gadžet „Naslovi feedova“ može prikazivati često ažurirane naslove sa Web lokacije koja pruža feedove, poznate i kao RSS feedovi, XML feedovi, distribuirani sadržaj ili Web feedovi. Web lokacije često koriste feedove za distribuciju vesti i blogova. Da biste primali feedove, potrebna vam je Internet veza. Gadžet „Naslovi feedova“ podrazumevano ne prikazuje nijedan naslov. Da biste pokrenuli prikazivanje malog skupa unapred izabranih naslova, kliknite na dugme Prikaži naslove.

Slika gadžeta „Naslovi feedova“
Gadžet „Naslovi feedova“

Kada postavite pokazivač na gadžet „Naslovi feedova“, pored gornjeg desnog ugla gadžeta pojaviće se dugmad „Zatvori“ i „Opcije“. Ako kliknete na dugme „Opcije“, moći ćete da napravite izbor sa liste dostupnih feedova. Listu možete dopuniti tako što ćete odabrati vlastite feedove sa Weba.

Prikaži sve

Biranje feeda sa Weba pomoću programa Internet Explorer

Program Internet Explorer, Web pregledač uključen u Windows, traži feedove na svakoj Web stranici koju posetite.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Potražite Web stranicu koja ima feedove.

  (Kada Internet Explorer pronađe dostupne feedove, dugme FeedoviSlika dugmeta „Feedovi“, koje se nalazi na traci sa alatkama programa Internet Explorer, promeniće boju iz sive u narandžastu.)
 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Feedovi, a zatim kliknite na željeni feed na listi koja se pojavljuje.

 4. Na Web stranici koja se pojavljuje izaberite stavku Pretplati se na ovaj feed.

 5. U dijalogu koji se pojavljuje kliknite na dugme Pretplati se.

  Taj feed bi sada trebalo da bude dostupan za gadžet „Naslovi feedova“. Da biste prikazali feed u gadžetu „Naslovi feedova“, pogledajte proceduru ispod.

Prikazivanje feeda u gadžetu „Naslovi feedova“

 1. Postavite pokazivač na gadžet „Naslovi feedova“ i kliknite na dugme „Opcije“.

 2. Sa liste Prikaži ovaj feed izaberite feed koji želite da prikažete.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Da biste se pomerali kroz naslove, postavite pokazivač na gadžet „Naslovi feedova“ i kliknite na strelicu nadole ili nagore koje se pojavljuju uz donju ivicu.

Koje gadžete imam?

Da biste mogli da dodate gadžet na bočnu traku, on mora biti instaliran na računaru. Da biste videli koji gadžeti su instalirani na računaru:

 1. Kliknite na znak plus (+) na vrhu bočne trake da biste otvorili galeriju gadžeta.

  Slika dugmeta „Dodaj gadžete“
  Dugme „Dodaj gadžet“
 2. Kliknite na dugmad za pomeranje da biste videli sve gadžete.

 3. Kliknite na gadžet i izaberite stavku Prikaži detalje da biste videli informacije o njemu u dnu dijaloga.

Slika dugmeta Windows bočne trake „Galerija gadžeta“
Galerija gadžeta

Dodatne gadžete možete preuzeti sa Weba. Da biste pronašli gadžete na mreži, posetite Web lokaciju Microsoft gadžeti.

Dodavanje i uklanjanje gadžeta

Bočnoj traci možete dodati bilo koji instalirani gadžet. Ako želite, možete dodati više instanci nekog gadžeta. Na primer, ako pratite vreme u dve vremenske zone, možete dodati dve instance gadžeta „Sat“ i podesiti odgovarajuće vreme na svakom od njih.

Prikaži sve

Dodavanje gadžeta bočnoj traci

 1. Kliknite na znak plus (+) na vrhu bočne trake da biste otvorili galeriju gadžeta.

  Slika dugmeta „Dodaj gadžete“
  Dugme „Dodaj gadžet“
 2. Kliknite dvaput na gadžet da biste ga dodali bočnoj traci.

Uklanjanje gadžeta sa bočne trake

 • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet i izaberite stavku Zatvori gadžet.

Organizovanje gadžeta

Gadžete možete organizovati na nekoliko načina:

 • Sve gadžete možete čuvati na bočnoj traci.

 • Možete promeniti redosled prikazivanja gadžeta na bočnoj traci. Da biste to uradili, prevucite gadžet na novi položaj.

 • Neke gadžete možete čuvati na bočnoj traci, a neke postaviti na radnu površinu.

 • Sve gadžete možete premestiti sa bočne trake na radnu površinu. Ako na taj način organizujete gadžete, možda ćete želeti da zatvorite bočnu traku.

Prikaži sve

Postavljanje gadžeta na radnu površinu

Sve gadžete možete premestiti sa bočne trake na bilo koje mesto na radnoj površini.

 • Da biste uklonili gadžet sa bočne trake, prevucite ga na radnu površinu. Da biste gadžet vratili nazad, prevucite ga na bilo koji deo bočne trake.

Savet

 • Ako imate problema pri prevlačenju gadžeta, možda će biti potrebno da ga prevučete iz drugog dela gadžeta, na primer ivice ili ugla.

Zatvaranje bočne trake

Bočnu traku ćete možda želeti da zatvorite ako sa nje uklonite sve gadžete.

 • Kliknite desnim tasterom miša na bočnu traku i izaberite stavku Zatvori bočnu traku. Da biste ponovo otvorili bočnu traku, kliknite desnim tasterom miša na ikonu bočne trake Slika ikone programa Windows bočna traka na sistemskoj traci poslova trake zadataka, a zatim izaberite stavku Otvori.

Za više informacija o prilagođavanju bočne trake pogledajte odeljak Prilagođavanje Windows bočne trake.