Ako tokom traženja ispravki dobijete Windows Update grešku 80072f8f, vreme i datum na vašem računaru možda ne odgovaraju datumu i vremenu koji su podešeni za uslugu na mreži „Windows Update“. Vreme i datum na vašem računaru ne moraju u potpunosti odgovarati vremenu i datumu koji su podešeni za ovu uslugu, ali traženje ispravki može biti sprečeno ukoliko je ova razlika prevelika.

Menjanje datuma i vremena na računaru

 1. Otvorite stavku „Datum i vreme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Datum i vreme.

 2. Uverite sa da su na kartici Datum i vreme ispravno podešene vrednosti za datum i vreme. Ukoliko nisu, kliknite na dugme Promeni datum i vreme. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena uradite sledeće:

  • Da biste promenili datum, u okviru Datum kliknite na strelicu nalevo ili strelicu nadesno da biste pronašli trenutni kalendarski mesec, a zatim kliknite na trenutni datum.

  • Da biste promenili vreme, u okviru Vreme kliknite dvaput na sat, minute ili sekunde koje želite da promenite, a zatim pomoću strelica povećajte ili smanjite njihove vrednosti.

 4. Kada završite sa menjanjem postavki vremena, kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Ako se vaša vremenska zona pridržava zimskog/letnjeg računanja vremena i želite da se sat na računaru automatski podešava prilikom promene zimskog/letnjeg računanja vremena, na kartici Datum i vreme kliknite na dugme Promeni vremensku zonu, a zatim se uverite da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski prilagodi sat letnjem/zimskom računanju vremena.

Sinhronizovanje sata na računaru sa vremenskim serverom na Internetu

Kada sat na računaru sinhronizujete sa vremenskim serverom na Internetu, on će se ažurirati tako da vreme na njemu odgovara onom na vremenskom serveru. Na ovaj način će se obezbediti da sat na vašem računaru uvek bude precizan. Sat se obično sinhronizuje sa vremenskim serverom na Internetu jednom sedmično, a da bi do toga došlo računar mora biti povezan sa Internetom.

Napomena

 • Ako se računar nalazi na domenu, nećete biti u mogućnosti da sat sinhronizujete sa vremenskim serverom na Internetu. Umesto toga, biće potrebno da datum i vreme promenite ručno. Da biste to uradili, sledite korake opisane u prethodnom odeljku „Menjanje datuma i vremena na računaru“.

  Ukoliko se računar ne nalazi na domenu, sledite ove korake da biste sat na vašem računaru sinhronizovali sa vremenskim serverom na Internetu.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Sat, jezik i region, a zatim izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Izaberite karticu Internet vreme, a zatim kliknite na dugme Promeni postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite stavku Automatski sinhronizuj sa vremenskim serverom na Internetu, izaberite vremenski server, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako se problem bude javljao i nakon preduzimanja ovih koraka, posetite Web lokaciju Windows Update centar za podršku da biste pokušali da pronađete više informacija o kodu greške ili da biste zatražili podršku putem e‑pošte.

Termin za pretragu u opciji „Pomoć i podrška“: WindowsUpdate_80072f8f