Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o bežičnim mrežama.

Prikaži sve

Šta je bežična mreža?

Mreža može biti jedan računar povezan sa Internetom ili dva ili više međusobno povezanih računara (takođe i sa Internetom). U bežičnoj mreži, računari su povezani radio signalima umesto žicama ili kablovima. Prednosti bežičnih mreža uključuju mobilnost i odsustvo žica. Mane mogu uključiti sporiju vezu u odnosu na ožičenu vezu i smetnje drugih bežičnih uređaja, kao što su bežični telefoni.

Ilustracija bežične mreže sa deljenom Internet vezom
Bežična mreža sa deljenom Internet vezom

Koji su različiti tipovi bežičnih mrežnih tehnologija?

Trenutno postoje tri opcije: 802.11b, 802.11a i 802.11g. Sledeći odeljci porede ove tehnologije.

802.11b

Brzina

Do 11 megabita u sekundi (Mbit/s)

Prednosti
 • Najjeftinija mreža

 • Ima najbolji domet signala

Nedostaci
 • Ima najsporiju brzinu prenosa

 • Dozvoljava manje istovremenih korisnika

 • Koristi frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz) (isto kao mnoge mikrotalasne pećnice, bežični telefoni i drugi aparati), što može stvoriti smetnje

802.11a

Brzina

Do 54 Mbit/s

Prednosti
 • Ima najbržu brzinu prenosa

 • Dozvoljava više istovremenih korisnika

 • Koristi frekvenciju od 5 GHz, što ograničava smetnje od drugih uređaja

Nedostaci
 • Najskuplja mreža

 • Ima slabiji domet signala pa zidovi i druge prepreke mogu da ometaju vezu

 • Nije kompatibilna sa 802.11b mrežnim adapterima, mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama

802.11g

Brzina

Do 54 Mbit/s

Prednosti
 • Ima brzinu prenosa koja se može porediti sa 802.11a u optimalnim uslovima

 • Dozvoljava više istovremenih korisnika

 • Ima najbolji domet signala i ne može se lako ometati

 • Kompatibilna je sa 802.11b mrežnim adapterima, mrežnim skretnicama i pristupnim tačkama

Nedostaci
 • Koristi frekvenciju od 2,4 GHz tako da ima iste probleme sa smetnjama kao i 802.11b

 • Skuplja je od 802.11b

Ukoliko imate više od jednog adaptera bežične mreže ili ukoliko adapter koristi više od jednog standarda, možete navesti koji će se adapter ili standard koristiti za svaku mrežnu vezu. Na primer, ukoliko imate računar koji koristite za postavljanje medija u tok podataka, npr. video zapisa ili muzike, ka drugim računarima na mreži, trebalo bi da ga podesite za korišćenje 802.11a veze, ukoliko je dostupna. Na taj način ćete dobiti brži prenos podataka kada gledate video zapise ili slušate muziku.

Koji hardver je potreban da bi računar bio povezan sa bežičnom mrežom?

Potreban je interni ili eksterni adapter bežične mrežne. Da biste videli da li računar ima adapter bežične mreže, uradite sledeće:

 • Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim izabrati stavku Upravljanje mrežnim vezama.

  Adapteri koji su instalirani na računaru se nalaze na listi.

Šta je jačina bežičnog signala?

Na listi dostupnih bežičnih veza videćete simbol Slika ikone jačine signala bežične mreže koji prikazuje jačinu bežičnog signala za svaku mrežu. Što više traka, to je signal jači. Jak signal (pet traka) obično znači da je bežična mreža blizu ili da nema smetnji. Povežite se sa bežičnom mrežom sa najjačim signalom za najbolje performanse. Međutim, ukoliko neobezbeđena mreža ima jači signal od obezbeđene, bezbednije je za podatke da se povežete sa obezbeđenom mrežom (ali morate biti ovlašćeni korisnik mreže). Da biste poboljšali jačinu signala, računar možete približiti bežičnoj mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački ili premestiti mrežnu skretnicu ili pristupnu tačku tako da ne bude blizu izvora smetnji kao što su zidovi od cigala ili zidovi sa metalnim potpornim gredama.

Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

Koji su rizici povezivanja sa javnom bežičnom mrežom?

Javne bežične mreže su pogodne, ali ukoliko nisu pravilno obezbeđene, povezivanje sa nekom od njih može biti rizično. Svaki put kada je moguće, povežite se samo sa bežičnim mrežama koje zahtevaju bezbednosni ključ za mrežu ili imaju neki drugi oblik bezbednosti, kao što je certifikat. Informacije koje se šalju preko takvih mreža su šifrovane, što može poboljšati zaštitu računara od neovlašćenog pristupa. Na listi dostupnih bežičnih mreža, svaka mreža je obeležena kao mreža sa omogućenom bezbednošću ili kao neobezbeđena mreža. Ukoliko se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko sa pravim alatkama može videti sve što radite, uključujući Web lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite i korisnička imena i lozinke koje koristite. Dok ste povezani sa tom mrežom ne treba da radite na dokumentima ili posećujete Web lokacije koje sadrže lične informacije, kao što su podaci iz banke.

Kako da pronađem bežičnu mrežu koje nema na listi dostupnih mreža?

Ukoliko ste se ranije povezivali sa mrežom, uverite se da se računar nalazi u dometu mreže (ne dalje od 150 stopa [46 metara] u zatvorenom prostoru i 300 stopa [92 metara] na otvorenom za 802.11b i 802.11g hardver i ne dalje od 50 stopa [15 metara] u zatvorenom prostoru i 100 stopa [30 metara] na otvorenom za 802.11a hardver), da su mrežna skretnica i pristupna tačka uključeni (ukoliko imate pristup mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački) kao i da je komutator bežične veze na računaru uključen. (Nemaju svi računari komutator. Ukoliko vaš ima, obično se nalazi na prednjoj strani računara.) Ukoliko se niste povezali sa mrežom, možda je emitovanje isključeno i možda ćete morati ručno dodati mrežu. Da biste dodali mrežu koja ne emituje, sledite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

 2. Kliknite na dugme Podesi vezu ili mrežu.

 3. Izaberite stavku Poveži se ručno sa bežičnom mrežom, a zatim otkucajte informacije o mreži.

  Mreža se dodaje na listu mreža i biće dostupna za povezivanje kada računar bude u dometu.

Zašto je potrebno da kopiram postavke bežične mreže na druge računare i uređaje na mreži?

Drugi računari i uređaji na mreži moraju znati kako da komuniciraju sa bežičnom mrežnom skretnicom tako da mogu da šalju i primaju informacije na mreži. Svakom računaru ili uređaju su potrebne postavke kao što su ime mreže i bezbednosni ključ za mrežu da bi mogao da komunicira sa mrežnom skretnicom. Kada dodate uređaje ili računare mreži pomoću čarobnjaka za podešavanje bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke, Windows obezbeđuje uputstva za kopiranje odgovarajućih postavki na računare.

Otvorite opciju „Podešavanje bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje. U levom oknu izaberite stavku Podešavanje veze ili mreže, a zatim izaberite stavku Podešavanje bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke.

Mogu li da koristim softver koji se razlikuje od operativnog sistema Windows za upravljanje vezama bežične mreže?

Da. Iako je konfiguracija bežične mreže podrazumevano omogućena u operativnom sistemu Windows, možete je onemogućiti instaliranjem i korišćenjem drugog programa. Mnogi mrežni adapteri se isporučuju sa softverom za bežično upravljanje. Ukoliko koristite drugi program za upravljanje vezama bežične mreže, a umesto njega želite da koristite operativni sistem Windows, sledite ove korake:

 1. Isključite ili onemogućite drugi program.

 2. Otvorite komandnu liniju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Komandna linija.

 3. Otkucajte netsh wlan show settings.

  Ako je automatska konfiguracija bežične mreže onemogućena, videćete tekst Logika automatske konfiguracije je onemogućena za interfejs „Ime interfejsa“.

 4. Da biste omogućili automatsku konfiguraciju, otkucajte set autoconfig enabled=yes interface=„<Ime interfejsa>.

Kako mogu da znam da li bežični mrežni adapter radi sa Wired Equivalent Privacy (WEP) ili Wi-Fi Protected Access (WPA) šifrovanjem?

Kada podesite mrežu, Windows određuje sa kojim tipom šifrovanja mrežna skretnica, pristupna tačka i mrežni adapter rade i preporučuje opciju. Da biste videli sa kojim tipovima šifrovanja radi mrežni adapter, proverite informacije koje ste dobili uz adapter ili računar ili posetite Web lokaciju proizvođača.