Rad sa klipovima u programu Windows Movie Maker

Pomoću program Windows Movie Maker možete da uređujete klipove na razne načine. Sledi lista različitih tipova uređivanja:

 • Razdvajanje i kombinovanje. Prilikom razdvajanja audio ili video klipa, podelite ih na dva klipa. Zatim možete jedan ili oba klipa ponovo da razdvojite u još manje klipove i tako dalje. Takođe određene klipove možete kombinovati da biste napravili veće klipove.

 • Sečenje video klipa. Deo audio ili video klipa možete iseći tako da ga publika ne može ni čuti ni videti. Na primer, ako video klip počinje sa nekoliko trenutaka potpuno crnog video zapisa, možete da odsečete početak video zapisa tako da se potpuno crni video okvir ne pojavi u objavljenom filmu.

 • Kreiranje klipova. Da biste olakšali rad sa projektom, možda ćete od jednog postojećeg video klipa želeti da kreirate nekoliko manjih klipova kojima je lakše upravljati. Windows Movie Maker kreira klipove na različite načine, u zavisnosti od izvora klipa.

Razdvajanje i kombinovanje klipova

Ako uvezete video datoteku koja je već podeljena na manje klipove koji se pojavljuju u foto galeriji, ti video klipovi se takođe pojavljuju u programu Windows Movie Maker. Takođe možete ručno da razdvojite video i audio klipove na manje klipove da biste lakše radili sa njima. Na primer, ako imate video klip u koji želite da umetnete video prelaz, možete razdvojiti video klip u tački u kojoj želite da umetnete video prelaz, a zatim da dodate prelaz.

Nasuprot tome, možete imati datoteku koja je podeljena na manje klipove koje želite da kombinujete. Međutim, možete da kombinujete samo susedne klipove. „Susedan“ znači da se početak drugog klipa nalazi odmah iza kraja prvog klipa. Na primer, ako imate video ili audio datoteku koja je podeljena na klipove prilikom uvoza u Windows Movie Maker i ako su klipovi nazvani „Klip 1“, „Klip 2“ i „Klip 3“, tim redom, možete da kombinujete „Klip 1“ i „Klip 2“ ili „Klip 2“ i „Klip 3“, ali ne možete da kombinujete „Klip 1“ i „Klip 3“.

Susedne video klipove možete da kombinujete u skici scenarija/vremenskoj osi ili u oknu „Sadržaj“ pre nego što dodate klip u skicu scenarija/vremensku osu.

Prikaži sve

Razdvajanje klipa

 1. U oknu „Sadržaj“ ili u skici scenarija/vremenskoj osi kliknite na video ili audio klip koji želite da razdvojite.

 2. Ispod monitora za pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

 3. Kada klip dođe do tačke koja je blizu one gde želite da razdvojite klip, kliknite na dugme Pauziraj.

 4. Koristite kontrole za reprodukciju ispod monitora za pregled da biste pronašli tačku gde želite da razdvojite klip.

 5. Ispod monitora za pregled kliknite na dugme Razdvoj.

Savet

 • Na traci za pretragu možete da prevučete indikator reprodukcije tačno na onu tačku gde želite da razdvojite klip.

Kombinovanje klipova

 1. U oknu „Sadržaj“ ili u skici scenarija ili na vremenskoj osi, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na susedne klipove koje želite da kombinujete.

 2. U meniju Klip izaberite stavku Kombinuj.

  Za novi klip se koriste informacije o imenu i svojstvima prvog klipa u grupi a shodno tome se podešava i vreme.

Savet

 • Više od dva klipa možete da kombinujete samo ako su uzastopni. Da biste izabrali više klipova, kliknite na prvi klip, pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednji klip.

Sečenje (sakrivanje) delova video klipa

Prilikom sečenja klipa pravite novu početnu i/ili krajnju tačku sečenja. Početna tačka sečenja određuje gde će klip početi sa reprodukcijom, a krajnja tačka sečenja određuje kada će se klip zaustaviti u projektu i konačnom filmu. Prilikom sečenja klipa, odsečeni deo nije stvarno uklonjen iz izvorne datoteke, ali se ne pojavljuje u projektu ili objavljenom filmu.

Prikaži sve

Sečenje video klipa

 1. Ako se nalazite u prikazu „Skica scenarija“ u meniju Prikaz izaberite stavku Vremenska osa.

 2. Na vremenskoj osi kliknite na klip koji želite da odsečete.

 3. Koristite kontrole za reprodukciju ispod monitora za pregled da biste pronašli tačku gde želite da odsečete klip.

 4. Uradite sledeće:

  • Kada se indikator reprodukcije nađe u tački gde želite da izabrani video ili audio klip počne sa reprodukcijom, u meniju Klip izaberite stavku Odseci početak.

  • Kada se indikator reprodukcije nađe u tački gde želite da se izabrani video ili audio klip zaustavi, u meniju Klip izaberite stavku Odseci kraj.

Napomene

 • Takođe, na klip možete da prevučete regulatore za sečenje i na taj način postavite početne i krajnje tačke sečenja. Regulatori za sečenje se pojavljuju kao mali crni trouglovi na početku i kraju klipa kada kliknete na klip na vremenskoj osi. Kada pokazivač stavite iznad regulatora za sečenje, on se pretvara u crvenu dvoglavu strelicu. Kliknite i prevucite regulator za sečenje da biste postavili novu početnu ili krajnju tačku klipa.

  Sledeća slika prikazuje regulatore za sečenje:

  Slika skraćivanja klipa
  Skraćivanje klipa
 • Možda ćete morati jednom ili više puta da kliknete na dugme Povećaj vremensku osu da biste jasnije videli klipove na vremenskoj osi. Dugme „Povećaj vremensku osu“ pojavljuje se na paleti sa alatkama kao lupa sa znakom plus unutra.

Opozivanje odsečenog klipa

 1. Ako se nalazite u prikazu „Skica scenarija“, u meniju Prikaz izaberite stavku Vremenska osa.

 2. Kliknite na odsečeni klip na vremenskoj osi, izaberite stavku Klip, a zatim stavku Obriši tačke sečenja.

Kreiranje klipova.

Da biste olakšali rad sa projektom, možda ćete od jednog postojećeg video klipa želeti da kreirate nekoliko manjih klipova kojima je lakše upravljati. Windows Movie Maker kreira klipove na različite načine, u zavisnosti od izvora klipa. Ako izvorni klip potiče sa digitalne video (DV) kamere, Windows Movie Maker kreira klipove koji su zasnovani na vremenskim oznakama koje DV kamera umeće kada se izvorni video zapis prvobitno snima, kao i na važnim promenama okvira u video zapisu.

 1. U oknu „Sadržaj“ izaberite video klip za koji želite da kreirate klipove.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Kreiraj klipove.

Napomena

 • Klipovi mogu da se kreiraju automatski za Windows Media Video (WMV) datoteke i Audio-Video Interleaved (AVI) video datoteke koje koriste DV kodek. Za video datoteke drugih formata, klipovi ne mogu uvek da se kreiraju automatski korišćenjem opcije kreiranja klipova, tako da se video datoteka pojavljuje kao jedan veliki video klip u programu Windows Movie Maker. Da biste ove velike video klipove podelili u manje klipove, koristite opciju ručnog razdvajanja klipova.