Uređivanje i štampanje fotografija nekada je zahtevalo komoru za razvijanje fotografija ili profesionalnu fotografsku laboratoriju — da ne pominjemo dodatnu obuku. Međutim, tokom poslednje decenije digitalni fotoaparati i računari doneli su revoluciju na polju fotografije i omogućili svakom da uređuje i štampa fotografije kod kuće. U okviru ovog članka naučićete na koji način alatke u operativnom sistemu Windows mogu da vam pomognu da prikazujete, organizujete, uređujete, delite i štampate digitalne slike.

Prebacivanje slika sa fotoaparata na računar

Većina digitalnih fotoaparata skladišti slike na fleš memorijskoj kartici, kao što je kartica Compact Flash ili Secure Digital (SD). Kada slikama potpuno iscrpite kapacitet memorijske kartice, biće potrebno da te slike uvezete na računar. Nakon toga moći ćete da obrišete sadržaj memorijske kartice i da je upotrebite za slikanje nove grupe slika.

Postoje dva osnovna načina za uvoz slika:

 • Direktno povezivanje fotoaparata. Slike možete da uvezete tako što ćete povezati fotoaparat sa računarom direktno pomoću USB (univerzalna serijska magistrala) kabla. Ovaj metod zahteva da fotoaparat bude uključen, tako da će uvoz slika potrošiti malo baterije. Takođe će biti neophodno da pri ruci imate kabl ukoliko slike uvozite na uobičajen način.

  Ilustracija USB kabla
  USB kabl
 • Korišćenje čitača memorijske kartice. Najbrži način za uvoz slika jeste korišćenje čitača memorijske kartice koji se kupuje posebno. Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata, stavite je u čitač kartice, a zatim priključite čitač kartice na USB port na računaru. Mnogi računari imaju ugrađene čitače kartica i na taj način omogućavaju stavljanje memorijske kartice direktno u računar.

  Ilustracija čitača memorijske kartice
  Čitač memorijskih kartica

Bez obzira na to koji metod odaberete, Windows bi trebalo da automatski prepozna fotoaparat ili čitač kartice kada ih povežete sa računarom (u suprotnom, pogledajte odeljak Rešavanje problema prilikom povezivanja fotoaparata sa računarom ili Rešavanje problema sa USB uređajem). Nakon toga, sledite ove korake:

 1. U dijalogu Automatska reprodukcija izaberite stavku Uvezi slike koristeći Windows. Windows će pronaći slike na memorijskoj kartici.

  Slika dijaloga „Automatska reprodukcija“
  Taj dijalog pojavljuje se kada povežete fotoaparat ili čitač kartica sa računarom
 2. Kada Windows pronađe slike, bićete upitani da li želite da kreirate oznaku (reč ili kratku frazu koja opisuje grupu) za slike koje uvozite. Ako to želite, unesite ime u okvir Dodaj oznake ovim slikama (opcionalno). Ako slike koje uvozite nemaju zajedničke karakteristike, preskočite ovaj korak. Kasnije uvek možete dodati oznake pojedinačnim slikama (pogledajte odeljak „Organizovanje i pronalaženje slika“ u ovom članku).

  Slika dijaloga „Uvoz slika i video zapisa“
  Slikama možete dodati oznaku prilikom uvoza
 3. Dok Windows počinje sa uvozom slika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obriši nakon uvoza ako želite da izbrišete slike sa memorijske kartice nakon završetka uvoza. To će osloboditi prostor tako da ćete moći da snimite novu grupu slika.

  Slika dijaloga „Uvoz slika i video zapisa“
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste izbrisali slike uvezene sa memorijske kartice

Slike će se nakon uvoza pojaviti u Windows foto-galeriji.

Savet

 • Za konverziju običnih fotografija u digitalne možete koristiti uređaj koji se zove skener.

Windows foto-galerija i fascikla „Slike“

Windows foto-galerija predstavlja alatku uključenu u Windows koju možete koristiti za prikazivanje, organizovanje, uređivanje, deljenje i štampanje digitalnih slika (kao i video zapisa). Otvoriće se automatski nakon uvoza grupe slika. Da biste je otvorili nekom drugom prilikom, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows foto-galerija.
Slika Windows foto-galerije
Windows foto-galerija
Windows foto-galerija je dizajnirana za korišćenje sa fasciklom „Slike“ koja predstavlja glavno mesto za skladištenje slika na računaru. Sve slike iz fascikle „Slike“ — uključujući i one koje ste tek uvezli — pojavljuju se u „Foto-galeriji“. Da biste otvorili fasciklu „Slike“, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Slike.
Slika fascikle „Slike“
Fascikla „Slike“

Windows foto-galerija i fascikla „Slike“ imaju neke zajedničke funkcije. Na primer, slike možete prikazati, odštampati ili videti u okviru projekcije slajdova u fascikli „Slike“ ili u „Foto-galeriji“. Koju od njih treba koristiti?

Uopšteno govoreći, „Foto-galerija“ je najbolje mesto za rad sa slikama. Ona vam omogućava da vidite sve slike na jednom mestu i olakšava prikazivanje slika po datumu, oznaci i drugim kriterijumima. Takođe, ona uključuje neke funkcije kojih nema u fascikli „Slike“, kao što je mogućnost ispravljanja ekspozicije i boje slike, izrezivanja slike i uklanjanja efekta crvenih očiju.

Prikazivanje slika

Windows foto-galerija nudi mnoštvo opcija za prikazivanje kolekcije slika. Kada prvi put otvorite „Foto-galeriju“, videćete sve svoje slike i video zapise. Kliknite na strelicu pored stavke Sve slike i video zapisi, a zatim izaberite stavku Slike da biste videli samo slike.

Slika okna za navigaciju u Windows foto-galeriji
Izaberite stavku „Slike“ da bi ste videli čitavu kolekciju slika

Rad sa sličicama

Windows foto-galerija prikazuje slike kao sličice— male verzije slika u punoj veličini. Da biste prikazali što više sličica, kliknite na dugme Uvećaj u prozoru „Foto-galerija“ kako bi on prekrio ceo ekran Slika dugmeta „Povećaj“.
Da biste promenili veličinu sličica, kliknite na dugme ZumirajSlika dugmeta „Uvećaj“ Windows foto-galeriji, a zatim pomerajte klizač nagore ili nadole. Sličice možete smanjiti da biste brzo pregledali veliku kolekciju slika. Ili povećajte sličice da biste na svakoj slici videli više detalja. Promena veličine sličice ne utiče na verziju slike u punoj veličini.
Slika velikih i malih sličica u Windows foto-galeriji
Velike sličice (levo); male sličice (desno)
Kliknite na dugme Podrazumevana veličina sličicaSlika dugmeta „Podrazumevana veličina sličice“ u Windows foto-galeriji da biste vratili originalni prikaz sličica srednje veličine.

Kod malih sličica i sličica srednje veličine, postavljanje pokazivača na sličicu prikazuje pregled sa većom veličinom uz neke informacije o slici.

Slika pregleda sličice
Postavite pokazivač na sličicu da biste prikazali veći pregled

Rotiranje slike

Vertikalne slike u „Foto-galeriji“ mogu da se pojavljuju postrance. Te slike možete rotirati da biste ispravili njihov položaj tako što ćete kliknuti na dugme Rotiraj u smeru suprotnom od kazaljki na satuSlika dugmeta „Rotiraj u smeru suprotnom od kazaljki na satu“ u Windows foto-galeriji ili na dugme Rotiraj u smeru kazaljki na satuSlika dugmeta „Rotiraj u smeru kazaljki na satu“ u Windows foto-galeriji.
Slika sličice pre i posle rotacije
Sličica pre rotiranja (levo) i posle rotiranja (desno)

Prikazivanje slike u punoj veličini

Da biste prikazali sliku tako da ona popunjava veći deo prozora Foto-galerije, kliknite dvaput na sliku. Na desnoj strani prozora, okno sa informacijama prikazuje informacije o slici i omogućava vam da joj dodate oznake (pogledajte temu „Dodavanje oznaka slikama“ u nastavku teksta).

Uvećajte prozor Foto-galerije da biste videli najveći mogući prikaz slike. Takođe možete zatvoriti okno sa informacijama tako što ćete kliknuti na dugme „Zatvori“ u gornjem uglu okna.

Kliknite na dugme Zumiraj i pomerite klizač nagore da biste povećali deo slike. Dok je slika povećana, bilo koji deo slike možete prevući pokazivačem u vidu ruke Slika pokazivača u obliku šake da biste pomerali sliku. Kliknite na dugme Uklopi u prozor da biste se vratili na standardni prikaz Slika dugmeta „Uklopi u prozor“ u Windows foto-galeriji.
Slika digitalne slike u punoj veličini i zumirane
Slika u punoj veličini (levo), povećana slika (desno)

Izaberite stavku Nazad u galeriju da biste se vratili na prikaz sličica.

Gledanje slika u okviru projekcije slajdova

Digitalne slike možete prikazivati u vidu projekcije slajdova koja se odvija automatski na celom ekranu. Takođe možete odabrati neku od mnoštva tema za projekciju slajdova koje uključuju animaciju i druge vizuelne efekte. Neke teme prikazuju nekoliko slika na ekranu odjednom, kao što je prikazano na slici ispod.

Slika projekcije slajdova u Windows foto-galeriji
Uzorak projekcije slajdova

Da biste pokrenuli projekciju slajdova, izaberite željene slike, a zatim kliknite na dugme Projekcija slajdova u dnu Foto-galerije. Ako ne izaberete slike, projekcija slajdova će obuhvatati sve slike iz trenutnog prikaza.

Slika dugmeta „Projekcija slajdova“
Dugme „Projekcija slajdova“

Kada je projekcija slajdova pokrenuta, možete je pauzirati, podesiti njenu brzinu, ići napred ili nazad i odabrati da li će se slike prikazivati nasumično ili redom. Da biste prikazali kontrole projekcije slajdova, pomerite miša preko dna ekrana. Ako se kontrole ne prikažu, kliknite desnim tasterom miša na projekciju slajdova da biste prikazali meni.

Slika kontrola projekcije slajdova
Kontrole projekcije slajdova

Pritisnite taster ESC ili kliknite na dugme Izađi da biste okončali kontrole projekcije slajdova.

Napomene

 • Da biste videli teme projekcije slajdova, podrezultat računara u okviru kategorije „Grafika“ indeksa iskustva u radu sa sistemom Windows mora biti najmanje 3.0. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je indeks iskustva u radu sa sistemom Windows?

 • Određene teme projekcije slajdova uključene su samo u operativne sisteme Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate.

Organizovanje i pronalaženje slika

Ako redovno koristite digitalni fotoaparat, uskoro ćete nakupiti stotine i hiljade slika na računaru. Kada je potrebno da pronađete određenu sliku iz svoje kolekcije, alatke u Windows foto-galeriji vam mogu pomoći.

Pronalaženje slika po datumu

Digitalni foto-aparat označava slike datumom snimanja. „Foto-galerija“ koristi te informacije da bi automatski organizovala slike po datumu. Na taj način slike možete pregledati po godini, mesecu ili danu kada su snimljene.

Da biste pronašli slike po datumu, kliknite na godinu, mesec ili dan u okviru stavke Datum fotografisanja u oknu za navigaciju (levo okno) u okviru Foto-galerije. Videćete sve slike koje su snimljene tokom vremenskog perioda koji ste izabrali.

Slika filtera „Datum fotografisanja“ u oknu za navigaciju Windows foto-galerije
Kliknite na godinu, mesec ili dan da biste videli slike za taj vremenski period

Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje slika po datumu.

Dodavanje oznaka slikama

Windows foto-galeriju možete koristiti za dodavanje oznaka slikama— to su smislene reči ili fraze koje opisuju ko ili šta je na slici i gde je slika snimljena. Označavanje slika olakšava njihovo pronalaženje u budućnosti, zato što možete lako prikazati sve slike sa određenom oznakom.

Ako vam se čini da dodavanje oznaka svakoj slici oduzima mnogo vremena, ne brinite — oznake možete dodati celoj grupi slika odjednom. Na primer, oznaku „Rođendan“ možete dodati za 20 ili 30 slika sa rođendanske proslave. Da biste slikama dodali oznake, sledite ove korake:

 1. U „Foto-galeriji“ izaberite slike koje želite da označite. Da biste izabrali više slika, držite pritisnut taster CTRL dok klikćete na slike.

 2. Kliknite na dugme InformacijeSlika dugmeta „Informacije“ Windows foto-galeriji. Otvara se okno sa informacijama.
 3. U oknu sa informacijama u okviru Dodaj oznake otkucajte ime oznake u polju, a zatim pritisnite taster ENTER. Oznaka se dodaje svim izabranim slikama. Možete dodati neograničeni broj oznaka.

  Slika koja prikazuje kako se dodaje oznaka na četiri slike korišćenjem okna informacija
  Izaberite slike, a zatim otkucajte oznake za njih u oknu sa informacijama

Oznake ne morate da kucate ako ste ih već kreirali. (Oznake koje ste kreirali možete videti tako što ćete kliknuti na strelicu pored stavke Oznake u oknu za navigaciju „Foto-galerije“.) Da biste dodali slici postojeću oznaku, prevucite jednu ili više slika na oznaku, kao što je prikazano na slici ispod.

Slika koja prikazuje kako se dodaje oznaka prevlačenjem slike do oznake u oknu za navigaciju
Prevucite slike na oznaku da bi ste je dodali tim slikama

Pokušajte da steknete naviku da slike označavate odmah pošto ih uvezete. Na taj način nećete završiti sa zalihama slika koje je potrebno označiti. Za više informacija pogledajte odeljak Označavanje slika radi lakšeg pronalaženja i Saveti za organizovanje slika.

Pronalaženje slika po oznaci

Kada označite slike u „Foto-galeriji“, lakše ćete ih ponovo pronaći. Samo unesite oznaku u polje za pretragu. Pojaviće se sve slike sa tom oznakom. Na primer, u dole navedenom primeru unos oznake Životinje pronalazi sve slike sa oznakom koja sadrži reč „Životinje“. Ako neke slike u imenu datoteke sadrže reč „životinje“, i one će se pojaviti.

Slika koja prikazuje kako se slike pronalaze kucanjem u polju za pretragu
Otkucajte pojam u polju za pretragu da biste pronašli slike koje ste označili

Ako ne možete da se setite koje ste oznake kreirali, kliknite na oznaku na listi Oznake da biste videli sve slike sa tom oznakom.

Slika liste oznaka
Lista „Oznake“

Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje slike na računaru.

Popravljanje slika

Nije lako snimiti savršenu sliku. Iz tog razloga Windows foto-galerija uključuje korisne alatke za doterivanje slika. Da biste pristupili tim alatkama, izaberite sliku, na traci sa alatkama kliknite na dugme Popravi, a zatim u oknu „Popravi“ izaberite neku od sledećih opcija:

 • Automatsko podešavanje. Automatski optimizujte svetlinu, kontrast i boju slike.

 • Podesi ekspoziciju. Ručno podesite svetlinu i kontrast. Pogledajte odeljak Podešavanje svetline i kontrasta na slici.

 • Podesi boju. Ručno podesite toplinu boja, nijansu i zasićenost. Pogledajte odeljak Prilagođavanje boja na slici.

 • Izrežite sliku. Odsecite sliku da biste uklonili elemente koji vam smetaju, usredsredite se na jedan deo scene ili promenite proporcije slike. Pogledajte odeljak Izrezivanje slike.

 • Popravi efekat crvenih očiju. Uklonite efekat crvenih očiju do koga dolazi usled odsjaja blica u očima. Pogledajte odeljak Uklanjanje efekta crvenih očiju sa slike.

Slika koja prikazuje digitalnu sliku pre i posle izrezivanja
Slika označena za izrezivanje (levo); slika nakon izrezivanja (desno)

Eksperimentišite koliko god želite jer uvek možete opozvati promene i vratiti se na originalnu verziju. Za više informacija pogledajte odeljak Saveti za uređivanje slika.

Deljenje slika

Deljenje digitalnih slika znači omogućavanje drugim ljudima da vide vaše slike na svojim računarima. Najčešći metodi deljenja su objavljivanje slika na Web lokacijama i slanje slika e‑poštom.

Web lokacije za deljenje fotografija

Jedan od načina za deljenje digitalnih slika sa drugima jeste njihovo otpremanje (kopiranje) na Web lokaciju za deljenje fotografija. Prijatelji i članovi porodice koje pozovete mogu posetiti Web lokaciju i videti vaše foto-albume. Većina lokacija za deljenje fotografija vam omogućava da delite i skladištite slike besplatno. Međutim, imajte na umu da će na nekim lokacijama slike biti izbrisane ako nakon nekog vremena ne kupite odštampane primerke slika ili poklone sa te Web lokacije. Pobrinite se da proverite smernice Web lokacije.

Deljenje slika putem e‑pošte

Drugi način deljenja slika je putem e‑pošte. Windows foto-galeriju možete koristiti da biste priložili slike e‑poruci. „Foto-galerija“ ih može automatski komprimovati (smanjiti veličinu datoteke) da bi e‑poruka stigla brže i da bi slike zauzimale manje prostora na računaru primaoca. To ne utiče na originalne slike.

Da biste poslali slike putem e‑pošte, izaberite slike u Windows foto-galeriji, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme E‑pošta. U dijalogu Prilaganje datoteka, izaberite veličinu slike (podrazumevana srednja veličina je obično odgovarajuća), a zatim kliknite na dugme Priloži.

Slika dijaloga „Prilaganje slika i datoteka“
Odaberite veličinu slike za e‑poštu

Windows će otvoriti novu e‑poruku u programu za e‑poštu što je podrazumevano program Windows pošta. (Da biste to promenili, pogledajte odeljak Promena podrazumevanog programa za e‑poštu.) Slike koje izaberete biće priložene poruci.

Slika digitalne slike koja je priložena e‑poruci
Slika priložena e‑poruci

Da biste poslali sliku, unesite e‑adrese primalaca, otkucajte temu i napišite kratku poruku. Zatim kliknite na dugme Pošalji. Za više informacija pogledajte odeljke Prvi koraci sa e‑poštom i Slanje slika ili video zapisa u e‑poruci.

Savet

 • Slike iz fascikle ‚‚Slike“ takođe možete poslati u e‑poruci. Izaberite slike koje želite da pošaljete, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Pošalji e‑poštom.

Štampanje slika

Ovaj odeljak govori o tri osnovna metoda štampanja. Za opšte informacije o štampanju pogledajte odeljak Prvi koraci u štampanju.

Korišćenje kućnog štampača

Ako kod kuće imate štampač, možete sami odštampati fotografije. Ink jet štampači i štampači sa sublimacijom boja mogu da štampaju visokokvalitetne fotografije uz upotrebu posebnog papira. Mnogi štampači imaju ugrađene čitače memorijskih kartica i male LCD ekrane, tako da slike možete štampati bez upotrebe računara.

Ilustracija ink jet štampača
Ink jet štampač

Slike sa računara možete štampati na nekoliko načina. Možete odštampati jednu sliku, više slika na jednoj strani ili katalog (mrežu sličica koja predstavlja lako dostupnu referencu).

Da biste odštampali slike pomoću Windows foto-galerije, izaberite slike koje želite da odštampate. Na traci sa alatkama izaberite stavku Štampanje, a zatim kliknite na dugme Odštampaj. U dijalogu Štampanje slika odaberite opcije štampanja i kliknite na dugme Odštampaj. Za više informacija pogledajte odeljak Štampanje slika: najčešća pitanja.

Slika prozora „Štampanje slika“
Prozor „Štampanje slika“

Naručivanje odštampanih slika na mreži

Kućni računari su praktični i omogućavaju brzo štampanje slika. Međutim, ako želite da izbegnete troškove i napor kupovine mastila i papira, razmislite o korišćenju usluge štampanja fotografija na mreži. Te usluge vam omogućavaju da otpremite (kopirate) slike na Web lokaciju. Tamo možete naručiti odštampane fotografije raznih veličina i platiti ih kreditnom karticom. Odštampane slike biće vam poslate na kućnu adresu ili na adresu vaše firme.

Jedna od prednosti korišćenja usluga štampanja fotografija na mreži jeste mnoštvo proizvoda koje oni nude. Osim običnih odštampanih primeraka slika, možete naručiti majice, čestitke, kalendare, šolje, postere, podloge za miša koje su prilagođene vašem ukusu i još mnogo toga — na svim tim stvarima mogu biti slike koje odaberete. Osim toga, te Web lokacije obično nude usluge deljenja fotografija (pogledajte odeljak „Deljenje slika“ iznad).

Slike možete naručiti i direktno iz Windows foto-galerije ili fascikle „Slike“. Za više informacija pogledajte odeljak Naručivanje odštampanih primeraka slika na mreži.

Štampanje slika u fotografskoj radnji

Ako želite da brzo dobijete odštampane primerke slika, a nemate štampač kod kuće, memorijsku karticu fotoaparata možete odneti u fotografsku radnju koja nudi usluge štampanja digitalnih fotografija. Radnje koje nude takve usluge su prodavnice fotoaparata, veliki maloprodajni objekti, čak i neke bakalnice i prodavnice mešovite robe. Neke radnje imaju i samouslužne fotografske automate u kojima možete uređivati, izrezati i odštampati slike za samo nekoliko minuta.

Pravljenje rezervnih kopija slika

Ako koristite digitalni fotoaparat, verovatno ćete za samo nekoliko godina skupiti kolekciju od više hiljada digitalnih slika. Te slike čuvaju dragocene uspomene i ne mogu se nadomestiti ako dođe do kvara čvrstog diska na računaru. Zato je važno da pravite rezervne kopije slika tako što ćete uskladištiti kopije slika na nekom drugom mestu. Možete ih kopirati na upisive DVD-ove ili CD-ove ili na spoljašnji čvrsti disk ili za to možete koristiti uslugu skladištenja datoteka na Internetu.