Uvek kada otvorite program, datoteku ili fasciklu, ona će se pojaviti na ekranu u polju ili okviru koji se zove prozor (po tome je Windows operativni sistem dobio ime). Budući da u operativnom sistemu Windows svuda ima prozora, važno je da naučite kako da ih premeštate, menjate njihovu veličinu ili ih samo sklonite.

Delovi prozora

Iako se sadržaj svakog prozora razlikuje, svi prozori imaju nešto zajedničko. Jedna od tih stvari je da se prozor uvek pojavljuje na radnoj površini—osnovnom radnom prostoru na ekranu. Osim toga, osnovni delovi većine prozora su isti:

Slika prozora programa Beležnica sa označenim različitim delovima
Delovi tipičnog prozora
 • Naslovna traka. Prikazuje ime dokumenta i programa (ili ime fascikle ako radite u fascikli).

 • Dugmad „Umanji“, „Uvećaj“ i „Zatvori“. Ova dugmad sakrivaju prozor, uvećavaju ga da bi prekrio ceo ekran i zatvaraju ga (više detalja o njima u nastavku teksta).

 • Traka sa menijima. Sadrži stavke na koje možete kliknuti da biste izabrali opcije u okviru programa. Pogledajte odeljak Korišćenje menija, dugmadi, traka i okvira.

 • Traka za pomeranje. Omogućava vam da pomerate sadržaj prozora da biste videli informacije koje trenutno nisu vidljive.

 • Ivice i uglovi. Možete ih prevlačiti pomoću pokazivača miša da biste promenili veličinu prozora.

Drugi prozori mogu imati dodatnu dugmad, okvire ili trake. Međutim, i oni obično imaju osnovne delove.

Premeštanje prozora

Da biste premestili prozor, postavite pokazivač miša na njegovu naslovnu traku Slika pokazivača miša. Nakon toga prevucite prozor na željeno mesto. (Prevlačenje označava postavljanje pokazivača na stavku, držanje tastera miša pritisnutim, pomeranje te stavke pomoću pokazivača i otpuštanje tastera miša.)

Menjanje veličine prozora

 • Da bi prozor popunjavao ceo ekran, kliknite na dugme UvećajSlika dugmeta „Povećaj“ ili kliknite dvaput na naslovnu traku prozora.
 • Da biste uvećani prozor vratili na prethodnu veličinu, kliknite na dugme Vrati u prethodno stanjeSlika dugmeta „Vrati u prethodno stanje“ (ono se pojavljuje umesto dugmeta „Uvećaj“). Ili kliknite dvaput na naslovnu traku prozora.
 • Da biste promenili veličinu prozora (smanjili ga ili povećali), postavite pokazivač na neku od ivica ili uglova prozora. Kada se pokazivač miša promeni u dvosmernu strelicu (pogledajte sliku ispod), prevucite ivicu ili ugao da biste smanjili ili povećali prozor.

  Slika ivica prozora sa pokazivačima za promenu veličine
  Prevucite ivicu ili ugao prozora da biste mu promenili veličinu

  Veličina uvećanog prozora ne može se promeniti. Prvo morate da ga vratite na prethodnu veličinu.

Napomena

 • Iako većinu prozora možete uvećati i promeniti im veličinu, postoje prozori koji imaju fiksnu veličinu, poput dijaloga.

Skrivanje prozora

Skrivanje prozora se zove umanjivanje prozora. Ako želite da privremeno sklonite prozor bez zatvaranja, umanjite ga.

Da biste umanjili prozor, kliknite na dugme UmanjiSlika dugmeta „Umanji“. Prozor nestaje sa radne površine i vidljiv je samo na traci zadataka, dugačkoj horizontalnoj traci u dnu ekrana.
Slika dugmeta za kalkulator na traci zadataka
Dugme na traci zadataka

Da bi se umanjeni prozor ponovno pojavio na radnoj površini, kliknite na njegovo dugme na traci zadataka. Prozor se pojavljuje u obliku u kome se nalazio pre umanjivanja. Za više informacija o traci zadataka pogledajte odeljak Traka zadataka (pregled) .

Zatvaranje prozora

Ako zatvorite prozor, on će biti uklonjen sa radne površine i trake zadataka. Ako ste završili rad na dokumentu ili u programu i nije potrebno da se odmah vraćate u njega, zatvorite ga.

Da biste zatvorili prozor, kliknite na dugme UmanjiSlika dugmeta „Zatvori“.

Napomena

 • Ako zatvorite dokument bez čuvanja promena koje ste uneli, pojavljuje se poruka koja vam nudi opciju čuvanja promena.

Prelazak iz prozora u prozor

Ako otvorite više od jednog programa ili dokumenta, može se desiti da vam radna površina uskoro bude zakrčena prozorima. Nije uvek lako pratiti koji prozori su otvoreni, jer neki prozoru mogu delimično ili potpuno da prekriju druge prozore.

Korišćenje trake zadataka. Traka zadataka omogućava organizovanje svih prozora. Svaki program ima odgovarajuće dugme na traci zadataka. Da biste se prebacili na drugi prozor, jednostavno kliknite na dugme tog prozora na traci zadataka. Taj prozor će se pojaviti ispred svih ostalih prozora i tako će postati aktivan prozor—onaj u kome trenutno radite.

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre „Minolovac“, sa pritisnutim dugmetom za kalkulator na traci zadataka
Ako kliknete na dugme „Kalkulator“ na traci zadataka, prozor kalkulatora će se pojaviti na površini

Da biste lako identifikovali prozor, postavite pokazivač na dugme tog prozora na traci zadataka. Pojavljuje se sličica koja prikazuje minijaturnu verziju prozora. Ovaj pregled je posebno koristan ako prozor ne možete identifikovati samo na osnovu naslova.

Slika dugmeta na traci zadataka sa pregledom prozora
Postavite pokazivač na dugme na traci zadataka da biste videli pregled prozora

Ako traka zadataka postane zakrčena dugmadima, dugmad za isti program biće grupisana u okviru jednog dugmeta, kao što je prikazano na slici ispod. Kliknite na dugme da biste videli meni stavki u grupi, a zatim izaberite stavku da biste aktivirali taj prozor. Za više informacija o dugmadi na traci zadataka pogledajte odeljak Traka zadataka (pregled).

Slika koja prikazuje tri datoteke grupisane u okviru jednog dugmeta na traci zadataka
Tri prozora programa „Bojanka“ grupisana u okviru jednog dugmeta na traci zadataka

Korišćenje tastera ALT+TAB. Na prethodni prozor se možete prebaciti tako što ćete pritisnuti tastere ALT+TAB, a ako taster ALT držite pritisnut i uzastopno pritiskate taster TAB, proći ćete kroz sve otvorene prozore i radnu površinu. Otpustite taster ALT da biste prikazali izabrani prozor.

Slika pregleda koji se pojavljuju kada pritisnete kombinaciju tastera ALT+TAB
Promena prozora pomoću tastera ALT+TAB

Korišćenje funkcije „Windows Flip 3D“ Funkcija „Windows Flip 3D“ raspoređuje prozore u trodimenzionalni niz i time vam omogućava da brzo prelazite kroz njih. Da biste koristili funkciju „Flip 3D“:

 1. Držite pritisnut taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom i pritisnite taster TAB da biste otvorili funkciju „Flip 3D“.
 2. Dok držite pritisnut taster Windows logotip, pritiskajte uzastopno taster TAB ili okrećite točak miša da biste napravili krug kroz otvorene prozore. Takođe možete pritisnuti tastere STRELICA NADESNO ili STRELICA NADOLE da biste se pomerili jedan prozor unapred ili tastere STRELICA NALEVO ili STRELICA NAGORE da biste se vratili jedan prozor unazad.

 3. Otpustite taster Windows logotip da biste prikazali prvi prozor u nizu. Ili kliknite na bilo koji deo prozora u nizu da biste ga prikazali.

Slika prozora u Flip 3D prikazu
Promena prozora pomoću funkcije „Flip 3D“

Napomena

 • Pregledi prozora trake zadataka i funkcije „Flip 3D“neće funkcionisati ako računar ne koristi Windows Aero, prvoklasno vizuelno iskustvo operativnog sistema Windows Vista. Aero nije dostupan u operativnom sistemu Windows Vista Starter ili Windows Vista Home Basic. Za više informacija pogledajte odeljak Kako da dobijem Windows Aero?

Savet

 • ‎‏Funkciju „Flip 3D“ možete otvoriti i tako što ćete na traci zadataka kliknuti na dugme Prebacivanje iz jednog prozora u drugiSlika dugmeta „Prebaci se iz jednog prozora u drugi“. Kliknite na prozor u nizu da biste prikazali taj prozor ili kliknite izvan niza da biste zatvorili funkciju „Flip 3D“ bez prebacivanja iz jednog prozora u drugi.

Automatsko raspoređivanje prozora

Pošto ste naučili kako da premeštate prozore i menjate njihovu veličinu, možete ih rasporediti na radnoj površini po svojoj želji. Takođe, Windows ih umesto vas može automatski rasporediti na jedan od tri načina: kaskadno, vertikalno naslagane ili naporedno.

Slika prozora koji su raspoređeni kaskadno, u vertikalnom svežnju ili naporedno
Rasporedite prozore kaskadno (levo), u vertikalnom nizu (centar) ili naporedno (desno)

Da biste odabrali neku od tih opcija, kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor trake zadataka i izaberite stavku Složi prozore kaskadno, Prikaži prozore naslagano ili Prikaži prozore uporedo.

Dijalozi

Dijalog predstavlja poseban tip prozora koji vam postavlja pitanje, omogućava vam da izaberete opcije za izvršavanje nekog zadatka ili vam pruža informacije. Dijaloge ćete često videti kada je nekom programu ili operativnom sistemu Windows potreban vaš odgovor za nastavak.

Slika dijaloga
Dijalog

Za razliku od običnih prozora, većina dijaloga ne može se uvećati, umanjiti, niti im se može promeniti veličina. Međutim, oni se mogu premeštati.