Rad sa programom Windows pošta u operativnom sistemu Windows Vista

U operativnom sistemu Windows Vista, Windows pošta ima alatke koje su vam potrebne za razmenu e-pošte sa kolegama i prijateljima ili za pridruživanje diskusionim grupama radi razmene ideja i informacija.

Informacije o e-pošti u operativnom sistemu Windows 7, uključujući i to kako da preuzmete Windows Live Poštu, potražite na stranici funkcije E-pošta na Windows Veb lokaciji.

Evo tema pomoći koje obezbeđuju dodatne informacije o korišćenju programa Windows pošta u operativnom sistemu Windows Vista:

Za više informacija o programu Windows pošta, potražite „Windows pošta“ u pomoći i podršci.