Pisanje e‑poruke

Pisanje e‑poruke je kao pisanje beleške u programu za obradu teksta. Kada završite sa pisanjem poruke, otkucajte e‑adrese primalaca i temu poruke u odgovarajućim poljima i poruka je spremna za slanje.

Imajte na umu da je potrebno da kreirate nalog e‑pošte u programu Windows pošta da biste mogli da šaljete e‑poruke.

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Nova, a zatim izaberite stavku E-poruka da biste otvorili prozor za pisanje nove poruke.

 3. U polju Za: otkucajte e‑adresu svih primarnih primalaca. U polju Cc: otkucajte e‑adresu sekundarnih primalaca kojima želite da pošaljete kopiju poruke. Ako šaljete poruku na više adresa, razdvojite ih tačkom i zarezom.

 4. U polju Tema: otkucajte temu poruke.

 5. Kliknite u oblasti glavnog prozora poruke i otkucajte poruku.

 6. Kada budete zadovoljni porukom, izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste odmah poslali poruku, kliknite na dugme Pošalji.

  • Da biste kasnije poslali poruku, u meniju Datoteka izaberite stavku Pošalji kasnije.

   Poruka će biti poslata sledeći put kada kliknete na dugme Pošalji/primi.

Savet

 • Ukoliko pišete dugu poruku i želite da nastavite sa pisanjem kasnije, možete sačuvati poruku u bilo koje vreme. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste sačuvali poruku. Sačuvane i neposlate poruke se skladište u fascikli „Radne verzije“.