Podešavanje jačine zvuka

Većina zvučnika ima kontrolu jačine zvuka, ali takođe možete da kontrolišete ukupan nivo zvuka na svom računaru pomoću operativnog sistema Windows. Evo kako:

Prikaži sve

Da biste prilagodili jačinu zvuka pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Zvuk i audio uređaji da biste otvorili dijalog „Svojstva zvuka i audio uređaja“. Izaberite karticu Jačina zvuka. Idite nadole do klizača Jačina zvuka uređaja i pomerite strelicu do željenog nivoa zvuka.

  4. Kliknite na dugme U redu, zatim na dugme Zatvori u kontrolnoj tabli.

Da biste prilagodili jačinu zvuka pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Svojstva zvuka i audio uređaja, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva zvuka i audio uređaja“, na kartici Jačina zvuka, podesite opciju Jačina zvuka uređaja tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadesno za veću jačinu (glasnije), a taster sa strelicom nalevo za manju jačinu. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.