Podešavanje brzine ponavljanja znakova

Ako želite da podesite brzinu ponavljanja znakova na tastaturi, možete da promenite odlaganje ponavljanja (vreme koje prođe pre ponavljanja znaka kada držite pritisnut taster), kao i brzinu ponavljanja (brzinu kojom se znak ponavlja kada držite pritisnut taster).

Prikaži sve

Da biste podesili brzinu ponavljanja znakova pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Tastatura da biste otvorili dijalog „Svojstva tastature“. Na kartici Brzina, idite do polja Ponavljanje znakova. Izaberite vrednosti za Odlaganje ponavljanja i Brzina ponavljanja tako što ćete pomeriti strelicu klizača nadesno ili nalevo.

  4. Kliknite na dugme U redu, zatim na dugme Zatvori da biste zatvorili kontrolnu tablu.

Da biste podesili brzinu ponavljanja znakova pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Tastatura, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva tastature“, na kartici Brzina, pronaći ćete polje Ponavljanje znakova. Pomerite klizač do stavke Odlaganje ponavljanja tako što ćete pritisnuti taster D. Izaberite željenu brzinu pomeranjem strelice klizača koristeći taster sa strelicom nadesno ili nalevo. Pomerite klizač do stavke Brzina ponavljanja tako što ćete pritisnuti taster R. Izaberite željenu brzinu pomeranjem klizača koristeći tastere sa strelicom nadesno ili nalevo. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.