Promena zvukova računara

Možete da podesite računar da reprodukuje jedinstven zvuk kada se dogodi ponovljeni sistemski događaj, kao kada se prijavite u program ili ga zatvorite. U nastavku slede načini na koje možete da dodelite zvuk sistemskom događaju.

Prikaži sve

Da biste promenili zvukove računara pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Zvuk i audio uređaji da biste otvorili dijalog „Svojstva zvuka i audio uređaja“. Izaberite karticu Zvukovi. Idite nadole do liste Događaji programa. Kliknite na Sistemski događaj a zatim na meni Zvukovi za zvuk koji želite da čujete sa odabranom radnjom.

  4. Kliknite na dugme U redu, zatim na dugme Zatvori u kontrolnoj tabli.

Da biste promenili zvukove računara pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Svojstva zvuka i audio uređaja, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva zvuka i audio uređaja“, idite do kartice Zvukovi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Pritisnite Alt+P da biste došli do liste Događaji programa. Izaberite sistemski događaj tako što ćete se kretati pomoću tastera sa strelicom nagore ili nadole. Pomerite se do menija Zvukovi tako što ćete pritisnuti Alt+S i odabrati zvuk za svoju određenu radnju pritiskom na tastere sa strelicom nagore ili nadole. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.