Promena postavki miša

Miš ima primarnu i sekundarnu dugmad. Koristite primarno dugme miša, najčešće levo dugme, da biste izabrali i kliknuli na stavke, postavili kursor u dokument i prevlačili stavke. Koristite sekundarno dugme miša, najčešće desno, da biste prikazali meni sa zadacima ili opcijama koje se menjaju, u zavisnosti od toga gde kliknete. Ako ste levoruki, možete da okrenete dugmad i koristite desno dugme miša kao primarno. Evo kako:

Prikaži sve

Da biste promenili postavke pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Miš da biste otvorili dijalog „Svojstva miša“. Izaberite karticu Dugmad za polje Konfiguracija dugmadi. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni primarnu i sekundarnu dugmad. Kliknite na dugme U redu.

  4. Kliknite na dugme U redu, zatim na dugme Zatvori u kontrolnoj tabli.

Da biste promenili postavke pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Miš, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva miša“, na kartici Dugmad, videćete odeljak Konfigurisanje dugmadi. Potvrdite izbor u polju Zameni primarnu i sekundarnu dugmad tako što ćete pritisnuti taster S. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.