Promena rezolucije ekrana

Olakšajte čitanje dokumenata tako što ćete podesiti rezoluciju ekrana (ako monitor podržava više od jedne opcije za rezoluciju ekrana). Manja rezolucija ekrana čini da stavke izgledaju veće. Takođe možete da podesite na veći broj piksela da biste stavke učinili manjim, što omogućava da prikažete više informacija na ekranu.

Prikaži sve

Da biste promenili rezoluciju ekrana pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasičan prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Ekran da biste otvorili dijalog „Svojstva ekrana“. Izaberite karticu Postavke za polje Rezolucija ekrana. Izaberite vrednost rezolucije ekrana tako što ćete pomeriti strelicu klizača nadesno ili nalevo. Kliknite na dugme U redu.

  4. Kliknite na dugme Zatvori.

Da biste promenili rezoluciju ekrana pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci na se klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Ekran, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva prikaza“, idite do kartice Postavke tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Pritisnite Alt+S da biste došli do polja Rezolucija ekrana. Izaberite vrednost rezolucije ekrana tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadesno ili strelicom nalevo, a zatim pritisnuti taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.