Odaberite audio uređaj za reprodukciju teksta u govor

Možete da odaberete željeni audio uređaj za reprodukciju teksta u govor (štampani tekst u izgovorene reči). Biće aktivan samo ako je instaliran najmanje jedan audio uređaj. Na sledeći način možete da odaberete audio uređaj za reprodukciju teksta u govor:

Prikaži sve

Da biste odabrali audio uređaj pomoću miša:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

 3. Kliknite na Govor da biste otvorili dijalog „Svojstva govora“, a zatim izaberite Audio izlaz.

 4. U dijalogu „Izlazne zvučne postavke izgovaranja teksta“, u odeljku Izlaz za izgovaranje teksta, izaberite stavku Koristi željeni audio uređaj. Takođe možete da izaberete Koristi ovaj uređaj za audio izlaz i kliknite na uređaj u meniju.

 5. Kliknite na Jačina zvuka da biste otvorili dijalog Kontrola jačine zvuka, a zatim pomerite klizače da biste podesili postavke.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene, a zatim na dugme Zatvori u kontrolnoj tabli.

Da biste odabrali audio uređaj pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Govor, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu „Svojstva govora“, idite do kartice Audio izlaz tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+O.

 4. U dijalogu „Izlazne zvučne postavke izgovaranja teksta“, u odeljku Izlaz za izgovaranje teksta, pomerite se na stavku Koristi željeni audio uređaj tako što ćete pritisnuti A. Takođe možete da izaberete stavku Koristi ovaj uređaj za audio izlaz tako što ćete pritisnuti U, a zatim pritisnite taster Tab da biste se pomerili na listu uređaja. Koristite tastere sa strelicom da biste odabrali uređaj iz menija.

 5. Otvorite dijalog „Kontrola jačine zvuka“ tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+V. Odaberite željeni nivo postavki tako što ćete pritisnuti taster Tab i tastere sa strelicom. Zatvorite dijalog „Kontrola jačine zvuka“ tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+P, X.

 6. Zatvorite dijalog „Izlazne zvučne postavke izgovaranja teksta“ tako što ćete pritisnuti taster Tab da biste se promerili na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste zatvorili dijalog „Svojstva govora“ pritisnite taster Tab da biste se promerili na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.