Prikaz trake sa alatkama za brzo pokretanje

Brzo pokretanje je prilagodljiva traka sa alatkama koja omogućava da pokrenete omiljene programe samo jednim klikom. Na sledeći način možete da prikažete traku sa alatkama za brzo pokretanje:

Prikaži sve

Da biste prikazali traku sa alatkama pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Traka sa alatkama i Start meni da biste otvorili traku sa alatkama i dijalog „Svojstva Start menija“. Izaberite karticu Traka sa alatkama, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži brzo pokretanje.

  4. Kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Da biste prikazali traku sa alatkama pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Traka zadataka i Start meni, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Traka zadataka i Start meni“, na kartici Traka zadataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži brzo pokretanje tako što ćete pritisnuti taster Q. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.