Neka tastatura na ekranu bude na vrhu drugih prozora

Tastatura na ekranu prikazuje virtuelnu tastaturu na ekranu računara koja omogućava unos podataka koristeći pokazivački uređaj ili palicu za igru. Možete da podesite da tastatura na ekranu uvek bude iznad drugih prozora. Evo kako:

Prikaži sve

Da biste tastaturu na ekranu zadržali na vrhu pomoću miša:

  • Otvorite tastaturu na ekranu, izaberite meni Postavke, a zatim izaberite Uvek na vrhu.

Da biste tastaturu na ekranu zadržali na vrhu pomoću tastature:

  • Otvorite tastaturu na ekranu. Prikažite meni Postavke tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+S. Izaberite stavku Uvek na vrhu tako što ćete pritisnuti taster A.