Neka traka sa alatkama bude vidljiva

Vaša Windows XP traka sa alatkama može da ostane vidljiva, čak i kada ste pokrenuli program u maksimalnoj veličini prozora (preko celog ekrana). Evo kako:

Prikaži sve

Da biste traku sa alatkama učinili vidljivom pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Traka sa alatkama i Start meni da biste otvorili traku sa alatkama i dijalog „Svojstva Start menija“. Izaberite karticu Traka sa alatkama, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži traku sa alatkama iznad drugih svojstava.

  4. Kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Da biste traku sa alatkama učinili vidljivom pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Traka zadataka i Start meni, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Traka zadataka i Start meni“, na kartici Traka zadataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži traku sa alatkama iznad drugih svojstava tako što ćete pritisnuti taster T. Zatim pritisnite taster Enter.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.