Prečice na tastaturi

Prečice na tastaturi su kombinacije dva ili više tastera, koje kada pritisnete mogu da obavljaju zadatke koji bi najčešće zahtevali miša ili drugi pokazivački uređaj. Prečice na tastaturi olakšavaju interakciju sa računarom, što štedi vaše vreme i trud dok radite sa operativnim sistemom Windows i drugim programima.

Prikaži sve

Prečice na tastaturi za lak pristup

Sledeća tabela sadrži prečice na tastaturi koji mogu da olakšaju korišćenje računara.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Desni taster Shift na osam sekundi

Da biste uradili sledeće:

Isključili ili uključili tastere filtera

Pritisnite ovaj taster:

Levi Alt+levi Shift+PrtScn

Da biste uradili sledeće:

Uključivanje ili isključivanje visokog kontrasta

Pritisnite ovaj taster:

Levi Alt+levi Shift+Num Lock

Da biste uradili sledeće:

Uključivanje ili isključivanje tastera miša

Pritisnite ovaj taster:

Shift pet puta

Da biste uradili sledeće:

Uključivanje ili isključivanje lepljivih tastera

Pritisnite ovaj taster:

Num Lock na pet sekundi

Da biste uradili sledeće:

Uključivanje ili isključivanje preklopnih tastera

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+U

Da biste uradili sledeće:

Otvorili Upravljač uslužnim programima

Opšte prečice na tastaturi

Sledeća tabela sadrži opšte prečice na tastaturi.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

F1

Da biste uradili sledeće:

Prikazali pomoć u dijalogu

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+C

Da biste uradili sledeće:

Kopiranje

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+X

Da biste uradili sledeće:

Isecanje

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+V

Da biste uradili sledeće:

Lepljenje

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Z

Da biste uradili sledeće:

Opoziv

Pritisnite ovaj taster:

Delete

Da biste uradili sledeće:

Brisanje

Pritisnite ovaj taster:

Shift+Delete

Da biste uradili sledeće:

Trajno brisanje izabrane stavke bez premeštanja u korpu za otpatke

Pritisnite ovaj taster:

F2

Da biste uradili sledeće:

Preimenovanje izabrane stavke

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+strelica nadesno

Da biste uradili sledeće:

Premeštanje kursora na početak sledeće reči

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+strelica nalevo

Da biste uradili sledeće:

Premeštanje kursora na početak prethodne reči

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+strelica nadole

Da biste uradili sledeće:

Premeštanje kursora na početak sledećeg pasusa

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+strelica nagore

Da biste uradili sledeće:

Premeštanje kursora na početak prethodnog pasusa

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Shift sa tasterom strelice

Da biste uradili sledeće:

Isticanje dela teksta

Pritisnite ovaj taster:

Shift sa bilo kojim tasterom sa strelicom

Da biste uradili sledeće:

Izaberite više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili izaberite tekst u dokumentu

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+A

Da biste uradili sledeće:

Bira sve

Pritisnite ovaj taster:

F3

Da biste uradili sledeće:

Traži datoteku ili fasciklu

Pritisnite ovaj taster:

Alt+Enter

Da biste uradili sledeće:

Prikaz svojstava za izabranu stavku

Pritisnite ovaj taster:

Alt+F4

Da biste uradili sledeće:

Zatvara aktivnu stavku ili izlazi ili aktivnog programa

Pritisnite ovaj taster:

Alt+razmaknica

Da biste uradili sledeće:

Otvara meni sa prečicama za aktivan prozor

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+F4

Da biste uradili sledeće:

Zatvara aktivan dokument (u programima koji omogućavaju da imate više dokumenata otvorenih istovremeno)

Pritisnite ovaj taster:

Alt+Tab

Da biste uradili sledeće:

Prebacivanje između otvorenih stavki

Pritisnite ovaj taster:

Alt+Esc

Da biste uradili sledeće:

Kretanje kroz stavke prema redosledu otvaranja

Pritisnite ovaj taster:

F6

Da biste uradili sledeće:

Kretanje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini

Pritisnite ovaj taster:

F4

Da biste uradili sledeće:

Prikaz stavki na aktivnoj listi u dijalogu

Pritisnite ovaj taster:

Taster menija

Da biste uradili sledeće:

Prikazuje meni sa prečicama za izabranu stavku

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Esc

Da biste uradili sledeće:

Prikazuje „Start“ meni

Pritisnite ovaj taster:

Alt+podvučeno slovo

Da biste uradili sledeće:

Izvršavanje odgovarajuće komande ili biranje odgovarajuće opcije u dijalogu

Pritisnite ovaj taster:

Alt+podvučeno slovo u imenu menija

Da biste uradili sledeće:

Prikaz odgovarajućeg menija

Pritisnite ovaj taster:

F10

Da biste uradili sledeće:

Aktiviranje trake sa menijima u aktivnom programu

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nadesno

Da biste uradili sledeće:

Otvara sledeći meni sa desne strane ili otvara podmeni

Pritisnite ovaj taster:

Strelica nalevo

Da biste uradili sledeće:

Otvara sledeći meni sa leve strane ili zatvara podmeni

Pritisnite ovaj taster:

F5 (ili Ctrl+R)

Da biste uradili sledeće:

Osvežavanje aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster:

Razmaknica

Da biste uradili sledeće:

Prikazuje fasciklu jedan nivo naviše u programu Windows Explorer

Pritisnite ovaj taster:

Esc

Da biste uradili sledeće:

Otkazuje trenutni zadatak

Pritisnite ovaj taster:

Shift kada stavite CD

Da biste uradili sledeće:

Sprečava automatsku reprodukciju CD-a

Prečice na tastaturi za dijaloge

Sledeća tabela sadrži prečice na tastaturi koje koristite u dijalozima.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Tab

Da biste uradili sledeće:

Kretanje unapred kroz kartice

Pritisnite ovaj taster:

Ctrl+Shift+Tab

Da biste uradili sledeće:

Kretanje unazad kroz kartice

Pritisnite ovaj taster:

Tab

Da biste uradili sledeće:

Kretanje unapred kroz opcije

Pritisnite ovaj taster:

Shift+Tab

Da biste uradili sledeće:

Kretanje unazad kroz opcije

Pritisnite ovaj taster:

End

Da biste uradili sledeće:

Prikazuje dno aktivnog prozora

Pritisnite ovaj taster:

Alt+podvučeno slovo

Da biste uradili sledeće:

Obavlja komandu (ili bira opciju) koja ide sa tim slovom

Pritisnite ovaj taster:

Enter

Da biste uradili sledeće:

Zamenjuje klik mišem za veliki broj izabranih komandi

Pritisnite ovaj taster:

Razmaknica

Da biste uradili sledeće:

Bira ili briše polje za potvrdu ako je aktivna opcija to polje

Pritisnite ovaj taster:

Tasteri sa strelicom

Da biste uradili sledeće:

Izaberite dugme ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija

Pritisnite ovaj taster:

F1

Da biste uradili sledeće:

Prikaz pomoći

Pritisnite ovaj taster:

F4

Da biste uradili sledeće:

Prikaz stavki na aktivnoj listi

Pritisnite ovaj taster:

Razmaknica

Da biste uradili sledeće:

Otvara fasciklu jedan nivo naviše ako je fascikla izabrana u dijalogu „Sačuvaj kao“ ili „Otvori“

Prečice na tastaturi za taster sa Windows logotipom

Sledeća tabela sadrži prečice na tastaturi koje koriste taster sa Windows logotipom.

Pritisnite ovaj taster: Da biste uradili sledeće:
Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom

Da biste uradili sledeće:

Otvara ili zatvara „Start“ meni

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+B

Da biste uradili sledeće:

Postavlja fokus na obaveštenje

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+Ctrl+F

Da biste uradili sledeće:

Traži računare

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom +Pause Break

Da biste uradili sledeće:

Prikazuje dijalog „Svojstva sistema“.

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+D

Da biste uradili sledeće:

Prikaz radne površine.

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+M

Da biste uradili sledeće:

Smanjuje sve prozore.

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+Shift+M

Da biste uradili sledeće:

Vraća smanjene prozore

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+E

Da biste uradili sledeće:

Otvara računar

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+F

Da biste uradili sledeće:

Traži datoteku ili fasciklu.

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+L

Da biste uradili sledeće:

Zaključava računar ili prebacuje korisnike

Pritisnite ovaj taster:

Taster sa Windows logotipom+R

Da biste uradili sledeće:

Otvara dijalog „Pokretanje“.