Upravljanje mrežnim vezama

Postavke za mrežne veze u operativnom sistemu Microsoft Windows XP navode načine povezivanja računara sa mrežom. Ako koristite laptop, možda će biti potrebno da promenite mrežne veze da biste se prilagodili različitim okruženjima. Možda ćete morati i da promenite postavke mreže ako ste dodali mrežni adapter ili promenili dobavljače Internet usluge (ISP).

Upravljanje mrežnim vezama

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U prozoru Kontrolna tabla, u odeljku Izbor kategorije kliknite na ikonu Mrežne i Internet veze.

 3. Ili izaberite ikonu Kontrolna tabla, kliknite na ikonu Mrežne veze da biste prikazali prozor „Mrežne veze“.

 4. U prozoru Mrežne veze možete da obavljate bilo koji od sledećih zadataka za upravljanje mrežom:

  • Onemogućavanje mrežne veze. Onemogućite mrežnu vezu ako je ne koristite. Na primer, ako vaš računar ima ugrađenu bežičnu vezu, a trenutno ste povezani sa ožičenom mrežom, trebalo bi da onemogućite bežičnu mrežnu vezu da biste se uverili da računar ne koristi sporiju bežičnu vezu. Takođe ćete uštedeti struju. Da biste onemogućili mrežnu vezu, kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Onemogući.

  • Omogućavanje mrežne veze. Da biste omogućili prethodno onemogućenu mrežnu vezu, kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Omogući.

  • Popravljanje mrežne veze. Windows XP može automatski da reši česte mrežne probleme. Da biste popravili mrežnu vezu, kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Popravi.

  • Konfigurisanje postavki Internet protokola (IP). Iako će retko biti potrebno da promenite podrazumevane postavke, možda će poslodavac ili vaš ISP tražiti da navedete svoju IP adresu i Domain Name System (DNS) servere.

Konfigurisanje IP postavki

 1. U prozoru Mrežne veze kliknite desnim tasterom miša na mrežnu vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. Na kartici Opšte postavke, u odeljku Ova veza koristi sledeće stavke, kliknite na Internet protokol (TCP/IP), a zatim kliknite na Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva Internet protokola (TCP/IP) konfigurišite mrežne postavke, a zatim kliknite na dugme U redu. Kliknite na dugme Zatvori da biste se vratili na prozor Mrežne veze.