Pravljenje bežične kućne mrežne veze u operativnom sistemu Windows XP bez rutera

Bežično povezivanje drugog ili trećeg računara bez bežičnog rutera ili samostalne bežične pristupne tačke (WAP) smatra se kao ad hoc bežična mreža. Možete da napravite ad hoc 802.11b bežičnu mrežu koristeći grafički korisnički interfejs u operativnom sistemu Windows XP. Na sledeći način možete da dodate deljenje Internet veze na računaru domaćinu i da podesite ad hoc bežičnu mrežu.

Prikaži sve

Konfigurisanje računara domaćina

Potrebno je da prvo instalirate 802.11b bežičnu karticu u glavnom računaru i da je konfigurišete kao bežičnu vezu direktno povezanih računara (ad hoc). Nakon instaliranja 802.11b adaptera na računaru, Windows XP će automatski otkriti karticu, instalirati upravljačke programe i prikazati ikonu na sistemskoj traci poslova. Ako postoji računar u okruženju gde su druge bežične mreže u opsegu, Windows bi trebalo automatski da prikaže listu dostupnih mreža. Međutim, ako nema bežičnih mreža u opsegu, ikona bežične veze će prikazati crveno „X“ i možda neće automatski otvoriti prozor Prikaz bežičnih mreža. Da biste otvorili taj prozor, kliknite na ikonu bežične veze.

U ovom trenutku nemojte birati dostupne mreže ako su neke prikazane na listi Dostupne mreže. Ako je računar prethodno povezan sa željenom pristupnom tačkom, uklonite sve tačke. Na taj način ćete obezbediti da se veza uspostavi samo sa ad hoc mrežom koju pokušavate da konfigurišete.

Izaberite karticu Napredno na vrhu prozora. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Samo mreže direktno povezanih računara (ad hoc) i opozovite izbor u polju Automatski poveži sa neizabranim mrežama, ako je to polje izabrano. Ova postavka, zajedno sa uklanjanjem željenih mreža, obezbeđuje samo vezu sa ad hoc mrežom.

Ponovo izaberite karticu Bežične mreže. U odeljku Željene mreže kliknite na dugme Dodaj. U dijalogu Svojstva bežične mreže navedite Ime mreže (SSID). Koristite bilo koje ime, ali ga morate koristiti za konfigurisanje svih računara. Imajte u vidu da je tip mreže već označen kao mreža direktno povezanih računara i da ne može da se promeni zato što je već navedeno da bi trebalo uspostaviti vezu samo sa ad hoc mrežama.

Nakon konfigurisanja imena mreže (SSID) u dijalogu „Svojstva bežične mreže“, nova ad hoc mreža će biti prikazana sa ikonom „PC kartica“ kako bi bilo označeno da je ovo mreža direktno povezanih računara.

Konfigurisanje klijentskog računara

Nakon instaliranja 802.11b Silver PC kartice u drugi računar, kartica „Bežične mreže“ prikazaće listu bežičnih pristupnih tačaka u opsegu ili ad hoc bežičnih mreža.

Ad hoc mreža bi trebalo da se nalazi na listi. Označite ime mreže, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši. Pošto WEP sada neće biti konfigurisan, kliknite na dugme U redu.

Deljenje veze

Pratite ove korake da biste delili vezu:

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim Prebaci se na klasični prikaz, a onda kliknite na ikonu Mrežne veze.

  2. Kliknite na veze za deljenje, a zatim u odeljku Zadaci na mreži izaberite Promeni postavke ove veze.

  3. Izaberite karticu Napredno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući da se drugi korisnici mreže povežu putem Internet veze ovog računara.

  4. Ako ne koristite zaštitni zid nezavisnog proizvođača i nemate podešen zaštitni zid Internet veze, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaštitni zid Internet veze (ICF) da biste omogućili ovu funkciju.

  5. Omogućite ovu postavku da biste omogućili da drugi korisnici kontrolišu ili omogućavaju ovu vezu.

Nakon što završite sa konfigurisanjem ICF-a, prozor Mrežna veza na računaru domaćina će prikazati originalnu ožičenu Ethernet vezu i prikazaće status kao Deljen, kao i Omogućeno. Prozor „Mrežna veza“ na klijentskom računaru će prikazati vezu na računaru domaćinu kao Mrežni prolaz na Internet.

Klijentski računari bi sada trebalo da dobiju privatnu IP adresu koju nije moguće usmeriti u okviru 192.168.0.* opsega adresa preko DHCP-a sa računara domaćina i trebalo bi da imaju punu Internet vezu.

Konfigurisanje WEP-a

Ako je veza uspešno uspostavljena, vratite se na Svojstva mreže i konfigurišite WEP postavke tako da obezbedite bezbednost za ad hoc mrežu.

Na računaru domaćinu, otvorite dijalog Svojstva bežične mreže i potvrdite izbor u polju za potvrdu Šifrovanje podataka (WEP omogućen). Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili od proizvođača kartice za bežičnu vezu da biste saznali format i dužinu ključa.

Koristite naveći mogući nivo šifrovanja (dužina ključa) koji podržava vaš hardver i upravljački programi. Uverite se da ako koristite ASCII mrežni ključ, izaberete nasumične znakove i slova koja nije lako pogoditi. Poslednji korak je korišćenje istog ključa i postavki šifrovanja, kao i konfigurisanje klijentskog računara.

Napomena

  • Zbog dodatne bezbednosti, razmislite o promeni ključa na redovnoj nedeljnoj bazi.