Udaljena radna površina: najčešća pitanja

Funkcija udaljene radne površine u operativnom sistemu Windows XP Professional daje pristup svim programima, resursima i dodacima na vašem računaru sa drugog računara koji koristi Windows. Preuzmite odgovore na uobičajena pitanja o korišćenju udaljene radne površine.

Prikaži sve

Kako da uključim udaljenu radnu površinu?

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Moj računar, izaberite stavku Svojstva, a zatim karticu Daljinski. Uključite udaljenu radnu površinu tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Omogući korisnicima da se daljinski povežu na ovaj računar. Izaberite korisnike tako što ćete kliknuti na dugme Izaberi daljinske korisnike.

Da li je udaljena radna površina dostupna u operativnom sistemu Windows XP Home Edition?

Ne. Međutim, možete da nadogradite sa verzije Windows XP Home Edition na verziju Windows XP Professional da biste dobili funkciju udaljene radne površine. Takođe možete da koristite Windows XP Home Edition kao klijenta za pristup svom računaru sa operativnim sistemom Windows XP Professional na kojem koristite udaljenu radnu površinu.

Da li udaljena radna površina radi sa Windows zaštitnim zidom?

Ako koristite Windows XP servisni paket 2 (SP2) i omogućite udaljenu radnu površinu, Windows zaštitni zid će se automatski konfigurisati tako da dozvoli veze sa udaljenom radnom površinom na vašem računaru.

Savet

  • Ako ste vi ili neko drugi konfigurisali Windows zaštitni zid tako da ne dozvolite izuzetke, udaljena radna površina neće raditi. Da biste dozvolili izuzetke u Windows zaštitnom zidu, otvorite „Bezbednosni centar“ u kontrolnoj tabli, izaberite stavku Windows zaštitni zid, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Ne dozvoljavaj izuzetke.

Ako koristite zaštitni zid Internet veze u operativnom sistemu Windows XP SP 1 ili starijem, u prozoru Mrežne veze kliknite desnim tasterom miša na vezu preko koje želite da koristite udaljenu radnu površinu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Izaberite karticu Napredno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaštiti moj računar i mrežu tako što ćeš ograničiti ili sprečiti pristup ovom računaru sa Interneta. Kliknite na dugme Postavke. Na listi Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Udaljena radna površina.

Da li je daljinska pomoć isto što i veza sa udaljenom radnom površinom?

Ne, nije. Daljinska pomoć koristi tehnologiju udaljene radne površine da bi omogućila da stručnjak pruži pomoć novom korisniku na računaru sa operativnim sistemom Windows XP.

Ekran lokalnog računara se zaključava kada se korisnik daljinski poveže. Kako mogu da uspostavim više od jedne veze sa računarom koji koristi verziju Windows XP Professional?

Ako želite da više osoba istovremeno koristi računar sa operativnim sistemom Windows XP Professional, pokušajte da uklonite daljinsku pomoć u slučajevima saradnje i podrške.

Da li mi je potreban server licence terminal servera za udaljenu radnu površinu?

Ne, server licence terminalnog servera nije potreban za udaljenu radnu površinu. Udaljena radna površina je napravljena za jednog korisnika, bez obzira da li je lokalni ili udaljeni.

Koji protokol podržava udaljena radna površina u operativnom sistemu Windows XP?

Udaljena radna površina u operativnom sistemu Windows XP Professional koristi Remote Desktop Protocol (RDP) 5.1. Neke od funkcija koje se nalaze u verziji RDP 5.1 podržavaju 24-bitne boje, preusmeravanje zvuka, preusmeravanje pametne kartice, preusmeravanje porta za COM, preusmeravanje lokalne mreže štampača i disk jedinice. RDP 5.1 takođe sadrži bolju kompresiju, poboljšane performanse i virtuelnu kompresiju kanala.

Da li je klijent udaljene radne površine kompatibilan sa Windows 2000 uslugama terminala i Windows NT 4.0 Terminal Server Edition.

Da, klijent veze sa udaljenom radnom površinom podržava Remote Desktop Protocol 5.1. Klijent je kompatibilan sa prethodnim verzijama, operativnim sistemom Windows 2000 i Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Kada klijenta koristite na starim serverima, dobićete funkcije starijeg protokola.

Da li mogu da dobijem klijenta udaljene radne površine za druge platforme?

Softver udaljene radne površine nije moguće pokrenuti u sistemu Windows za radne grupe ili Windows 3.11. Poslednji klijenti terminalnog servera za ove verzije operativnog sistema Windows nalaze se na CD-u za Windows 2000 Server.

Zašto se MIDI datoteke ne reprodukuju preko udaljene radne površine?

MIDI datoteke trenutno nisu podržane preko udaljene radne površine.

Koji port koristi udaljena radna površina? Zašto sve ide preko porta 3389?

Port 3389 je jedini port koji treba da vam bude otvoren. Windows će prvo pokušati sa protokolom User Datagram Protocol (UDP). Ako nijedan port nije dostupan za UDP, zvuk će se prenositi putem virtuelnog kanala u protokolu Remote Desktop Protocol, koji koristi port 3389.

Kako da povežem Windows klijent radne površine na udaljeni port koji nije 3389?

U polju Računar, u dijalogu Klijent udaljene radne površine navedite port na jedan od sledećih načina:

  • Ime računara, dvotačka, broj porta

    Na primer: TS računar: 22229

  • IP adresa, dvotačka, broj porta

    Na primer: 192.168.1.1: 22229

Šta je Veb veza sa udaljenom radnom površinom? Koja joj je namena?

Veb veza sa udaljenom radnom površinom je klijent veze sa udaljenom radnom površinom upakovan kao ActiveX kontrola koju je moguće ugraditi u Veb stranicu da pruži pristup terminal serveru ili računaru sa operativnim sistemom Windows XP Professional sa omogućenom udaljenom radnom površinom.

Koji su zahtevi za Veb vezu sa udaljenom radnom površinom?

  • Na strani servera, potreban vam je Internet Information Server 4.0 ili noviji. Windows XP Professional dolazi sa spremnim programom Internet Information Server 5.1.

  • Sa strane klijenta, radiće samo na sistemima Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (samo Intel) i Windows 2000 operativnim sistema pomoću programa Internet Explorer 4 ili novijih. Duge platforme ga ne podržavaju.

Da li Veb veza sa udaljenom radnom površinom podržava preusmeravanje zvuka i disk jedinice?

Da. Veb veza sa udaljenom radnom površinom podržava iste funkcije koje podržava i veza sa udaljenom radnom površinom.