Promena veličine ikona za lakše čitanje

Možete da povećate ikone na ekranu da biste olakšali njihovo pronalaženje ili da bi se lakše videle. Evo kako:

Prikaži sve

Da biste promenili veličinu ikona pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Ekran da biste otvorili dijalog „Svojstva ekrana“. Izaberite karticu Izgled, a zatim kliknite na Efekti.

  4. U dijalogu Efekti potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi velike ikone.

  5. Kliknite na dugme U redu, zatim ponovo na U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Da biste promenili veličinu ikona pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Ekran, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Svojstva prikaza“, idite do kartice Izgled tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Na kartici Izgled izaberite stavku Efekti tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+E.

  4. U dijalogu „Efekti“, izaberite stavku Koristi velike ikone tako što ćete pritisnuti E. Pritisnite Enter. Pomerite se na dugme U redu tako što ćete pritisnuti tabulator. Ponovo pritisnite taster Enter.

  5. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.