Kreiranje ličnog čuvara ekrana pomoću fotografija

Ako volite da koristite čuvar ekrana i da imate digitalne fotografije na računaru, lako možete da napravite sopstveni čuvar ekrana pomoću slika uskladištenih na računaru. Možete da podesite čuvar ekrana u operativnom sistemu Microsoft Windows XP tako da prikaže projekciju slajdova nekih ili svih fotografija kada ne koristite računar.

Podešavanje čuvara ekrana koristeći fotografije iz fascikle „Moje slike“

  1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. U dijalogu Svojstva ekrana izaberite karticu Čuvar ekrana. Zatim na listi Čuvar ekrana izaberite stavku Projekcija slajdova iz fascikle „Moje slike“.

  3. Kliknite na dugme U redu.

Kada se sledeći put pokrene čuvar ekrana, videćete projekciju slajdova sa svim slikama iz fascikle „Moje slike“.