Podešavanje čuvara ekrana

Čuvari ekrana mogu da zaštite ekran od prekomernog rada tako što će prikazivati različite slike kada se ekran ne koristi.

Promena čuvara ekrana

  1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. U dijalogu Svojstva ekrana izaberite karticu Čuvar ekrana.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Čuvar ekrana, a zatim izaberite čuvar ekrana.

  4. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako će čuvar ekrana izgledati na ekranu.

  5. Pomerite miša ili pritisnite taster da biste se vratili na dijalog Svojstva ekrana. Da biste probali sa drugim čuvarom ekrana, vratite se na korak 3.

  6. Kliknite na dugme Postavke da biste promenili standardno ponašanje izabranog čuvara ekrana. (Svaki čuvar ekrana ima poseban dijalog za postavke). Zatim kliknite na dugme U redu.

  7. U polje Čekanje unesite broj minuta koje bi računar trebalo da sačeka dok ne pokrene čuvar ekrana, od trenutka kada ste poslednji put dotakli tastaturu ili miš.

  8. Ako samo vi koristite računar i ne brine vas bezbednost, opozovite izbor u polju za potvrdu Prilikom nastavka, prikaži ekran dobrodošlice. U suprotnom, neka ovo polje za potvrdu ostane izabrano.

  9. Kliknite na dugme U redu.

Windows XP će pokrenuti izabrani čuvar ekrana nakon mirovanja računara određeni broj minuta. Takođe možete odmah da aktivirate svoj čuvar ekana. Da biste zaustavili čuvar ekrana, samo pomerite miša ili pritisnite taster.