Isključivanje glatkog pomeranja

Možete da poboljšate rad programa za čitanje ekrana i prepoznavanje govora tako što ćete isključiti glatko pomeranje. Ako glatko pomeranje ostane uključeno, čitači ekrana će nekada zajedno sa tekstom pročitati deo sledeće veze i/ili spoljnje informacije. Kada je isključena opcija glatkog pomeranja, čitači ekrana će nastaviti ispravnim čitanjem veza čak i kada sledeća veza nije na trenutnom ekranu. Takođe, programi za prepoznavanje glasa će bolje raditi. Slede načini na koje možete da uključite ili isključite ovu opciju.

Prikaži sve

Da biste uključili glatko pomeranje pomoću miša:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

  3. Kliknite na Internet opcije da biste otvorili dijalog „Internet opcije“. Izaberite karticu Napredno i listajte nadole do zaglavlja Postavke: pregledanje. Potvrdite ili opozovite izbor u polju Koristi glatko pomeranje.

  4. Kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Da biste uključili glatko pomeranje pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Internet opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. U dijalogu „Internet opcije“, idite do kartice Napredno tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Idite do postavke Koristi glatko pomeranje tako što ćete pritisnuti taster sa strelicom nadole. Potvrdite ili opozovite izbor postavke u polju za potvrdu tako što ćete pritisnuti razmaknicu. Pritisnite taster Enter da biste sačuvali postavke.

  4. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.