Uključivanje visokog kontrasta radi poboljšanja rezolucije ekrana

Olakšajte čitanje sa ekrana koristeći šemu boja visokog kontrasta. Možete da istaknete kontrast na ekranu koristeći alternativne kombinacije boja ili promenite veličinu fonta za bolju čitljivost.

Prikaži sve

Da biste uključili visok kontrast pomoću miša:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasični prikaz sa leve strane kontrolne table.

 3. Kliknite na Opcije pristupačnosti da biste otvorili dijalog „Opcije pristupačnosti“. Izaberite karticu Ekran i potvrdite izbor u polju Koristi visoki kontrast.

 4. Izaberite Postavke da biste otvorili dijalog „Postavke za visok kontrast“. Potvrdite izbor u željenim poljima za potvrdu.

 5. Kliknite na dugme U redu, zatim ponovo na U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Da biste uključili visok kontrast pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Opcije pristupačnosti, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu „Opcije pristupačnosti“, idite na karticu Ekran tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Tab, a zatim potvrditi izbor u polju za potvrdu Koristi visoki kontrast pritiskom na taster U.

 4. Pritisnite taster S za Postavke.

 5. U dijalogu „Postavke visokog kontrasta“, odaberite Koristi prečicu tako što ćete pritisnuti taster U. Izaberite izgled sa visokim kontrastom tako što ćete pritisnuti taster Y, a zatim pritisnite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Dvaput pritisnite taster Enter da biste sačuvali postavke i zatvorili dijaloge.

 6. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.