Uključivanje i podešavanje lupe

Lupa je alatka ekrana koja omogućava da se na monitoru računara olakša čitanje tako što će se kreirati poseban prozor koji prikazuje deo ekrana većim. Na sledeći način možete da uključite lupu i da podesite njene nivoe.

Prikaži sve

Da biste uključili lupu pomoću miša:

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim na stavku Pribor, a zatim izaberite Pristupačnost.

 2. Izaberite Lupa da biste otvorili dijalog „Postavke lupe“. Podesite nivo uveličanja tako što ćete uneti broj od 1 do 9 ili tako što ćete izabrati dugme sa strelicom da biste otvorili listu opcija sa padajućeg menija.

Da biste uključili lupu pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Pritisnite R i unesite uveličaj. Zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pređite na dijalog „Postavke lupe“ tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+L. Podesite nivo uveličanja između 1 i 9 tako što ćete pomerati tastere sa strelicom nagore i strelicom nadole.

Da biste promenili veličinu i poziciju lupe pomoću miša:

 • Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste promenili veličinu, pogledajte da li je lupa uključena. Pomerite pokazivač miša preko ivice prozora lupe. Kada pokazivač postane dvostruka strelica, držite pritisnuto dugme miša i povucite prozor lupe da biste joj promenili veličinu.

  • Da biste promenili poziciju, uverite se da je lupa uključena. Pomerite pokazivač miša preko prozora lupe. Držite pritisnuto dugme miša i povucite prozor lupe da biste mu promenili veličinu.

Da biste promenili veličinu i poziciju lupe pomoću tastature:

 • Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste promenili veličinu prozora, uverite se da je lupa uključena i da je otvoren dijalog „Postavke lupe“. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F6, a zatim pritisnite Alt+razmaknica. Pritisnite taster S. Zatim pritisnite taster sa strelicom sve dok pokazivač miša ne postane dvostruka strelica sa strane ili na ivici prozora lupe. Nastavite sa pritiskanjem tastera sa strelicama sve dok prozor lupe ne bude željene veličine. Zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili poziciju prozora, uverite se da je lupa uključena i da je otvoren dijalog „Postavke lupe“. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F6, a zatim pritisnite Alt+razmaknica. Pritisnite taster M. Pomerite prozor lupe do željene pozicije tako što ćete pritisnuti tastere sa strelicama. Zatim pritisnite taster Enter.