Uključivanje tastera miša

Tasteri miša omogućavaju da koristite numeričku tastaturu da biste kontrolisali kretanje pokazivača miša. Ako želite da koristite numeričku tastaturu za unos podataka, kao i za navigaciju, možete da podesite aktivaciju tastera miša tako što ćete pritisnuti taster Num Lock. Slede načini na koje možete da uključite ili isključite tastere miša:

Prikaži sve

Da biste uključili tastere miša pomoću miša:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasičan prikaz sa leve strane kontrolne table.

 3. Kliknite na Opcije pristupačnosti da biste otvorili dijalog „Opcije pristupačnosti“. Izaberite karticu Miš. Uključite tastere miša tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Koristi tastere miša.

 4. Kliknite na Postavke. U dijalogu „Postavke za tastere miša“, izaberite željene opcije.

 5. Kliknite na dugme U redu, zatim ponovo na U redu, a zatim na Zatvori da biste zatvorili kontrolnu tablu.

Da biste uključili tastere miša pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasičan prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Opcije pristupačnosti, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu „Opcije pristupačnosti“ pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab da biste došli do kartice Miš. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi tastere miša tako što ćete pritisnuti taster M.

 4. Pritisnite taster S za Postavke. U dijalogu „Postavke za tastere miša“, možete da birate između sledećih opcija za tastere miša koje podešavate koristeći tastere sa strelicama:

  • Pritisnite U da biste koristili prečicu za uključivanje ili isključivanje tastera miša tako što ćete pritisnuti tastere Alt+Shift+Num Lock.

  • Pritisnite T da biste podesili maksimalnu brzinu pri kojoj se pomera pokazivač miša kada držite pritisnut upravljačke tastere miša.

  • Pritisnite A da biste podesili koliko brzo pokazivač miša dostiže najveću brzinu kada držite pritisnute upravljačke tastere miša (pritisnite taster A).

  • Pritisnite H da biste omogućili smanjenje brzine pokazivača tako što ćete držati pritisnut taster Shift, a povećanje brzine dobijate ako držite pritisnut taster Ctrl dok pritiskate upravljačke tastere miša.

  • Pritisnite N da biste prebacivali između tastera miša i rada sa standardnom numeričkom tastaturom kada je uključen taster NumLock. (Pritisnite F kada je taster NumLock isključen).

  • Pritisnite S da biste prikazali ikonu na traci zadataka kada su uključeni tasteri miša.

  • Dvaput pritisnite taster Enter da biste sačuvali postavke i zatvorili dijaloge.

  • Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.