Korišćenje funkcije zaključavanja klika

Sa funkcijom zaključavanja klika, možete da istaknete ili prevučete bez držanja tastera miša. Slede načini na koje možete da uključite ili isključite funkciju zaključavanja klika:

Prikaži sve

Da biste uključili funkciju zaključavanja klika pomoću miša:

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. U Kontrolnoj tabli uverite se da se nalazite u Klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na Kontrolna tabla u levom oknu i izaberite stavku Prebaci na klasičan prikaz.

  3. Izaberite stavku Miš. Trebalo bi da se otvori dijalog Svojstva miša. Izaberite karticu Dugmad za polje Zaključavanje klika. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi zaključavanje klika.

  4. Kliknite na Postavke. Otvoriće se dijalog Postavke za zaključavanje klika. Podesite vreme potrebno da držanje miša ili dugmeta kugle za navođenje tako što ćete pomerati strelicu klizača. Dvaput kliknite na dugme U redu.

  5. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili Kontrolnu tablu.

Da biste uključili zaključavanje klika pomoću tastature:

  1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

  2. U Kontrolnoj tabli uverite se da se nalazite u Klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na Kontrolnu tablu u levom oknu i otvorite Prebaci se na klasičan prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Miš, a zatim pritisnite taster Enter.

  3. Trebalo bi da se otvori dijalog Svojstva miša. Na kartici Dugmad, videćete polje Zaključavanje klika. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi zaključavanje klika tako što ćete pritisnuti taster T.

  4. Izaberite Postavke tako što ćete pritisnuti taster E. Otvoriće se dijalog Postavke za zaključavanje klika. Podesite vreme potrebno da držanje miša ili dugmeta kugle za navođenje tako što ćete pomerati klizač pomoću tastera sa strelicom nadesno ili nalevo. Pritisnite taster Enter. Pomerite se na dugme U redu tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter.

  5. Zatvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.