Korišćenje lepljivih tastera

Lepljivi tasteri su namenjeni osobama kojima je teško da istovremeno drže pritisnuta dva ili više tastera. Kada prečica zahteva kombinaciju tastera kao što je Ctrl+P, lepljivi tasteri omogućavaju da pritisnete samo jedan taster, umesto da ih pritisnete istovremeno.

Prikaži sve

Da biste uključili lepljive tastere pomoću miša:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, kliknite na Prebaci se na klasičan prikaz sa leve strane kontrolne table.

 3. Kliknite na Opcije pristupačnosti da biste otvorili dijalog „Opcije pristupačnosti“. Izaberite karticu Tastatura i potvrdite izbor u polju Koristi lepljive tastere.

 4. Izaberite Postavke da biste otvorili dijalog „Postavke za lepljive tastere“. Izaberite željene opcije tako što ćete potvrditi ili opozvati izbor u poljima za potvrdu. Kliknite na dugme U redu, zatim ponovo na U redu, zatim na dugme Zatvori na kontrolnoj tabli.

Da biste uključili lepljive tastere pomoću tastature:

 1. Prikažite Start meni tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Esc (ili taster sa Windows logotipom). Zatim otvorite Kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti C.

 2. U kontrolnoj tabli, uverite se da se nalazite u klasičnom prikazu i da su prikazane sve ikone kontrolne table. Ako nisu, idite na levi odeljak kontrolne table i otvorite Prebaci se na klasični prikaz tako što ćete pritisnuti taster Tab, a zatim Enter. Pritisnite tastere sa strelicom da biste otišli na Pristupačnost, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U dijalogu Opcije pristupačnosti, na kartici Tastatura, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi lepljive tastere tako što ćete pritisnuti taster U.

 4. Pritisnite taster S za Postavke. Otvoriće se dijalog Postavke za lepljive tastere i imaćete sledeće opcije:

  • Pritisnite taster U da biste potvrdili izbor u polju Koristi prečicu. Na ovaj način možete da uključujete i isključujete lepljive tastere tako što ćete pritisnuti taster Shift pet puta.

  • Pritisnite P da biste potvrdili izbor u polju Pritisnite taster za izmenu dvaput da biste otključali. Na ovaj način možete da zaključate taster za izmenu, kao što je Ctrl, Alt, Shift ili taster sa Windows logotipom ako ih pritisnete dvaput uzastopno.

  • Pritisnite T da biste potvrdili izbor u polju Isključi lepljive tastere ako se istovremeno pritisnu dva tastera. Na ovaj način možete da isključite lepljive tastere kada se taster za izmenu, kao što je Ctrl, Alt, Shift ili taster sa Windows logotipom pritisne istovremeno sa drugim tasterom.

  • Pritisnite M da biste potvrdili izbor u polju Reprodukuj zvuk kada se pritisne taster za izmenu. Na ovaj način možete da reprodukujete zvuk koji pokazuje kada se taster za izmenu, kao što je Ctrl, Alt, Shift ili taster sa Windows logotipom pritisne, zaključa ili otpusti.

  • Pritisnite S da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prikaži status lepljivih tastera na ekranu. Na ovaj način ćete prikazati ikonu lepljivih tastera na traci zadataka kada su uključeni lepljivi tasteri.

 5. Dvaput pritisnite taster Enter da biste izašli iz opcija pristupačnosti.

 6. Zatvorite kontrolnu tablu tako što ćete pritisnuti tastere Alt+F, C.