Zašto je potrebno da verifikujem adresu e-pošte?

Postoje dva slučaja kada Microsoft od vas traži da verifikujete svoju adresu e-pošte: kada dodate neku adresu e-pošte u Microsoft nalog i kada prvi put šaljete e-poruku sa nove Outlook.com adrese.

Verifikacija Microsoft naloga

Kada se upišete ili dodate adresu e-pošte za nalog, automatski šaljemo zahtev na tu adresu da biste potvrdili je to prava adresa. Da biste završili proces, samo pratite vezu za verifikaciju u e-poruci.

Ako vam je potrebna veza za verifikaciju, evo kako možete da je pribavite:

  1. Prijavite se na veb lokaciju Microsoft naloga, a zatim izaberite vezu Informacije o vama.

  2. Izaberite opciju Upravljaj adresom e-pošte ili brojem telefona za prijavljivanje.

  3. Izaberite opciju Verifikuj pored adrese e-pošte, a zatim izaberite vezu Pošalji mi verifikacionu e-poruku.

Outlook verifikacija

Pošiljaoci bezvredne pošte ponekad koriste automatske programe kako bi kreirali naloge e-pošte i tako slali neželjenu e-poštu na razne adrese e-pošte. Kada prvi put šaljete e-poruku sa nove Outlook adrese, od vas tražimo da potvrdite da ste vi ljudsko biće, ne automatizovani program.

Kada kliknete na vezu za verifikaciju, biće vam zatraženo da unesete niz nasumičnih znakova u redosledu prikazanom na slici. (Ako to želite, možete i da poslušate zvučnu datoteku sa nasnimljenim glasom koji diktira prikazane znakove.)

Outlook će vam povremeno zatražiti da ponovo verifikujete nalog kako bi se postarao da vi i dalje upravljate njim i da pošiljaoci bezvredne pošte nisu ugrozili vaš nalog.