Miš možete prilagoditi na različite načine. Na primer, možete da zamenite funkcije tastera miša, učinite pokazivač miša vidljivijim i promenite brzinu pomeranja točkića miša.

Prikaži sve

Promena načina na koji tasteri miša rade

 1. Otvorite opciju „Svojstva miša“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin miš, a zatim izaberite stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Dugmad i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste zamenili funkcije desnog i levog tastera miša, u okviru Konfiguracija tastera potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni primarni i sekundarni taster.

  • Da biste promenili brzinu kojom morate da kliknete na tastere da biste izvršili radnju dvostrukog klika, u okviru Brzina dvostrukog klika pomerite klizač Brzina prema opciji Sporo ili Brzo.

  • Da biste uključili funkciju „Zaključavanje klika“ koja vam omogućava da markirate ili prevlačite stavke bez držanja tastera miša, u okviru Zaključavanje klika potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi zaključavanje klika.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Promena izgleda pokazivača miša

 1. Otvorite opciju „Svojstva miša“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin miš, a zatim izaberite stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Pokazivači i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili izgled svih pokazivača, kliknite na padajuću listu Šema, a zatim izaberite novu šemu pokazivača miša.

  • Da biste promenili pojedinačni pokazivač, u okviru Prilagođavanje na listi izaberite pokazivač koji želite da promenite, kliknite na dugme Potraži, izaberite pokazivač koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Promena načina na koji pokazivač miša radi

 1. Otvorite opciju „Svojstva miša“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin miš, a zatim izaberite stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Opcije pokazivača i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili brzinu kojom se pokazivač miša kreće, u okviru Kretanje pomerite klizač Izbor brzine pokazivača prema opciji Sporo ili Brzo.

  • Da bi pokazivač radio preciznije kada sporo pomerate miš, u okviru Kretanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Povećaj preciznost pokazivača.

  • Da biste ubrzali proces izbora kada se pojavi dijalog, u okviru Prikači za potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski premesti pokazivač na podrazumevano dugme u dijalogu.

  • Da biste olakšali pronalaženje pokazivača kada ga pomerate, u okviru Vidljivost potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži trag pokazivača, a zatim pomerite klizač prema opciji Kratak ili Dug da biste smanjili ili povećali dužinu traga pokazivača.

  • Da biste osigurali da pokazivač ne blokira prikaz teksta koji kucate, u okviru Vidljivost potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij pokazivač tokom kucanja.

  • Da biste pronašli pogrešno postavljeni pokazivač pritiskom na taster Ctrl, u okviru Vidljivost potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži lokaciju pokazivača prilikom pritiska na taster Ctrl.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Promena načina na koji točak miša radi

 1. Otvorite opciju „Svojstva miša“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin miš, a zatim izaberite stavku Miš.

 2. Izaberite karticu Točak i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste odredili broj redova za koje će se ekran pomeriti svakim okretom točka miša, u okviru Vertikalno pomeranje izaberite stavku Za sledeći broj redova, a zatim u polje unesite broj redova za koje želite da se pomerite.

  • Da biste pomerali ceo ekran teksta svakim okretom točka miša, u okviru Vertikalno pomeranje izaberite stavku Za jedan ekran.

  • Ako miš ima točak koji podržava horizontalno pomeranje, u okviru Horizontalno pomeranje u polje Nagib točka za pomeranje za sledeći broj znakova unesite broj znakova za horizontalno pomeranje prilikom nagiba točka nalevo ili nadesno.

 3. Kliknite na dugme U redu.Potrebna vam je dodatna pomoć?