Kako da promenim lozinku?

Važno

Prikaži sve

Promena lozinke za Microsoft nalog na mreži

 1. Prijavite se u svoj Microsoft nalog i izaberite opciju Bezbednost i privatnost.

 2. Izaberite stavku Promeni lozinku.

 3. Unesite trenutnu lozinku, zatim novu željenu lozinku, a zatim ponovite unos nove lozinke.

 4. Izaberite Sačuvaj.

Promena lozinke za prijavljivanje u Windows

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Nalozi, a zatim dodirnite ili kliknite na Opcije za prijavljivanje.

 3. U odeljku Lozinka izaberite opciju Promeni. Unesite trenutnu lozinku, a zatim izaberite Dalje.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da promenite lozinku za Microsoft nalog, ponovo unesite trenutnu lozinku. Unesite novu lozinku i ponovite njen unos, a zatim izaberite Dalje.

  • Ako želite da promenite lozinku za lokalni nalog, unesite novu lozinku i ponovite njen unos, unesite nagoveštaj koji će vam pomoći da je ne zaboravite, a zatim izaberite Dalje.

 5. Izaberite opciju Gotovo.

Promena lozinke na računaru koji je povezan sa nekim domenom

Ako je računar povezan sa nekim domenom, možda vaš administrator sistema ima određene zahteve za lozinke kako bi vaša mreža bila bezbednija. Možda ćete morati da zamolite administratora sistema za pomoć da biste promenili lozinku u okviru domena. Evo kako možete da promenite lozinku u okviru domena.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Del, a zatim dodirnite ili kliknite na Promeni lozinku.

  Napomena

  • Ako koristite tablet bez standardne tastature, ovaj korak može da bude donekle različit. Potražite pomoć kod proizvođača računara.

 2. Unesite staru lozinku. Unesite novu lozinku i ponovite njen unos, a zatim pritisnite taster Enter.