Povezivanje sa drugim računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom


Pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows možete pristupiti sa drugog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows, a povezan je sa istom mrežom ili internetom. Na primer, sve programe, datoteke i mrežne resurse koje koristite na poslu možete koristiti sa kućnog računara kao da sedite za računarom na poslu.

Da biste se povezali sa udaljenim računarom, on mora biti uključen, mora imati mrežnu vezu, udaljena radna površina mora biti omogućena, morate imati mrežni pristup udaljenom računaru (to može biti putem interneta) i morate imati dozvolu za povezivanje. Da biste dobili dozvolu za povezivanje, morate biti na listi korisnika. Pre nego što započnete vezu, preporučujemo vam da potražite ime računara sa kojim se povezujete i uverite se da su veze udaljene radne površine dozvoljene kroz zaštitni zid.

Ako korisnički nalog ne zahteva lozinku za prijavljivanje, moraćete da dodate lozinku da biste mogli da pokrenete vezu sa udaljenim računarom.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da se povežete sa drugim računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom (01:13)
Prikaži sve

Dozvoljavanje daljinskih veza na računaru sa kojim želite da se povežete

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. Izaberite stavku Postavke daljinske veze. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Kartica „Udaljeno“ u dijalogu „Svojstva sistema“
  Kartica „Udaljeno“ u dijalogu „Svojstva sistema“
 3. U okviru Udaljena radna površina izaberite neku od tri opcije.

 4. Kliknite na dugme Izaberi korisnike.

  Ako ste administrator na računaru, vaš trenutni korisnički nalog automatski će biti dodat na listu udaljenih korisnika i moći ćete da preskočite sledeća dva koraka.

 5. U dijalogu Korisnici udaljene radne površine kliknite na dugme Dodaj.

 6. U dijalogu Izbor korisnika i grupa uradite sledeće:

  • Da biste odredili lokaciju za pretragu, kliknite na dugme Lokacije, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.

  • U polju Unesite imena objekata za izbor, otkucajte ime korisnika koga želite dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ime će biti prikazano u dijalogu „Korisnici udaljene radne površine“ na listi korisnika. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo na dugme U redu.

Beleška

 • Ne možete da se povežete sa računarom koji je u stanju spavanja ili hibernacije, pa se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernacije na udaljenom računaru postavljene na vrednost Nikad. (Stanje hibernacije nije dostupno na svim računarima.) Informacije o primeni tih promena potražite u članku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šema).

Traženje imena udaljenog računara

 1. Na udaljenom računaru otvorite opciju Sistem tako što ćete kliknuti na dugme StartDugme „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar i izabrati stavku Svojstva.
 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe možete da pronađete ime računara, kao i puno ime računara ako se računar nalazi na domenu.

Administrator mreže vam takođe može dati ime računara.

Omogućavanje veza sa udaljenom radnom površinom preko Windows zaštitnog zida

Ako imate problem sa povezivanjem, zaštitni zid možda blokira veze sa udaljenom radnom površinom. Evo kako da promenite tu postavku na Windows računaru. Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

 1. Na udaljenom računaru kliknite na Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Sistem i bezbednost.

 3. Izaberite stavku Omogući program kroz Windows zaštitni zid u okviru Windows zaštitnog zida.

 4. Izaberite stavku Promeni postavke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Udaljena radna površina.

 5. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Postavljanje lozinke za korisnički nalog

Vaš korisnički nalog mora imati lozinku da biste mogli da koristite udaljenu radnu površinu za povezivanje sa drugim računarom.

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite dvaput na stavku Korisnički nalozi.

 3. Izaberite Promenite Windows lozinku u okviru Korisnički nalozi.

 4. Izaberite stavku Kreirajte lozinku za svoj nalog i pratite uputstva na ekranu.

Pokretanje udaljene radne površine sa računara na kojem želite da radite

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Veza sa udaljenom radnom površinom, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. U polju Računar otkucajte ime računara sa kojim želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži. (Umesto imena računara možete otkucati i IP adresu).

Napomene

 • Da biste pronašli prečicu za vezu sa udaljenom radnom površinom, kliknite na dugme Start Dugme „Start“, izaberite meni Svi programi, a zatim izaberite stavku Pribor. Da biste brzo otvorili vezu sa udaljenom radnom površinom, kliknite na dugme Start Dugme „Start“, u polju za pretragu otkucajte mstsc, a zatim pritisnite taster Enter.
 • Preusmeravanje uređaja na računaru čini ga dostupnim za korišćenje u sesiji udaljene radne površine. Ako se dijalog Veza sa udaljenom radnom površinom pojavi nakon što kliknete na dugme Poveži se i unesete akreditive, moći ćete da preusmerite lokalne uređaje i resurse, kao što su lokalne disk jedinice ili ostava. Kliknite na dugme Detalji, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake stavke koju želite da preusmerite.

Više informacija o udaljenoj radnoj površini potražite u članku Veza sa udaljenom radnom površinom: najčešća pitanja.Potrebna vam je dodatna pomoć?