Došlo je do grešaka tokom ažuriranja definicija virusa i špijunskog softvera ili tokom nadogradnje proizvoda

Microsoft Security Essentials koristi uslugu Microsoft Updates (MU) za isporuku ažuriranja definicija virusa i špijunskog softvera i nadogradnje proizvoda. Uopšte uzev, ova usluga izaziva neuspehe prilikom ažuriranja definicija i/ili nadogradnje proizvoda, što dovodi do greške „0x8*******“. Ako naiđete na ove greške, zapišite tačan kôd greške i sledite ove korake.

1. korak: Ponovo pokrenite uslugu Microsoft Update (MU)

Pod operativnim sistemom Windows 7

 1. Pod operativnim sistemom Windows 7 kliknite na dugme Start, u okvir Pretraži programe i datoteke unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Windows Update, a zatim kliknite na dugme Pokreni. Ako dugme „Pokreni“ nije dostupno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

Pod operativnim sistemom Windows Vista

 1. Pod operativnim sistemom Windows Vista kliknite na dugme Start, u okvir Započni pretragu unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Windows Update, a zatim kliknite na dugme Pokreni. Ako dugme „Pokreni“ nije dostupno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

Pod operativnim sistemom Windows XP

 1. Pod operativnim sistemom Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, unesite services.msc, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na opciju Automatsko ažuriranje, a zatim kliknite na dugme Pokreni. Ako dugme „Pokreni“ nije dostupno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

2. korak: Ispravljanje Microsoft Update (MU) grešaka

 1. Posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju.

 2. Na Veb stranici „Windows pomoć i uputstva za upotrebu“ unesite kôd greške koji ste dobili.

 3. Sledite korake i pokušajte ponovo.

 4. Da biste ažurirali definicije virusa i špijunskog softvera, izaberite karticu Ažuriranje, a zatim kliknite na opciju Ažuriraj.

 5. Da biste nadogradili Microsoft Security Essentials, iz menija Pomoć izaberite opciju Nadogradi Microsoft Security Essentials.

3. korak: Podnesite prijavu na mreži ako i dalje budete imali ove probleme

 1. Da biste dobili podršku za probleme koje budete imali sa uslugom Microsoft Security Essentials, posetite Microsoft Security Essentials Veb lokaciju za podršku.

 2. Sa liste problema izaberite problem koji je najpribližniji problemu na koji ste naišli.

 3. Zatim izaberite tip podrške koji biste želeli da dobijete: Forum zajednice ili Podršku e-poštom.

 4. Ako smatrate da je računar zaražen, izaberite opciju „Smatram da mi je računar zaražen“, a zatim izaberite opciju Forum zajednice ili Telefonska podrška.

 5. Da biste se povezali sa Forumom zajednice, kliknite na opciju Forum, a zatim na Idi na Forume.

 6. Ako želite da prosledite zahtev za podršku e-poštom, kliknite na opciju E-pošta, popunite obrazac za podršku e-poštom, a zatim kliknite na dugme Prosledi.