Windows Essentials 2012: napomene uz izdanje

Windows foto-galerija 2012

Na ovoj stranici se nalaze najnovije i neke druge informacije o programu Windows foto-galerija 2012.

Prikaži sve

Stapanje fotografija: fotografije sa nejasnom pozadinom možda neće moći da se stope kako treba

Tehnologija koju „Foto-galerija“ koristi pri stapanju fotografija usklađuje informacije o pozadini osnovne fotografije sa odeljkom koji se menja. Fotografije koje nemaju jasno definisanu pozadinu se možda neće lepo uklopiti prilikom kreiranja stopljene fotografije.

Stapanje fotografija: fotografije napravljene sa različitim zumom možda neće moći da se stope kako treba

Da bi „Stapanje fotografija“ radilo kako treba, potrebno je da koristite fotografije koje su napravljene sa sličnim nivoom zuma i iz slične perspektive. Veći pokreti na fotografiji ili promene u nivou zuma mogu da naprave problem pri stapanju ili da dovedu do stvaranja stopljenih slika lošijeg kvaliteta.

Stapanje fotografija: možda ćete videti jasne šavove na fotografijama napravljenim funkcijom „Stapanje fotografija“

Ukoliko na fotografijama koje ste koristili u stapanju fotografija postoji pokret, to može da dovede do pojave vidljivih šavova između delova gotove stopljene slike. Da biste kreirali bolju stopljenu fotografiju, izaberite deo oko subjekta na kom se pokret najviše vidi.

Stapanje fotografija: možete koristiti najviše 10 fotografija

Da bi stapanje fotografija radilo kako treba, ta funkcija pravi stopljene fotografije od najviše 10 fotografija.

Galerije u dinamičnim trakama su ograničene na 1000 stavki

Galerije u trakama ne mogu da sadrže više od 1000 stavki. To ograničenje će najpre uticati na galerije sa filterom Datumi na kartici Traženje. Kada se dostigne ograničenje, prikazuje se samo 1000 poslednjih datuma. Međutim, podaci se ne gube (i dalje su tu sve fotografije, jedino što se neće prikazivati u galeriji u traci), dok ćete ostale galerije na kartici „Traženje“ vezane za datum (Meseci i Godine) moći da nastavite da koristite.

Oznake: opšti predlozi oznaka za fotografije i video zapise izgledaju drugačije u režimu grupnog označavanja osoba

Kada iz usluge OneDrive ili sa društvene mreže Facebook dobijete predlog za opštu oznaku osobe za fotografiju ili video zapis, a u režimu grupnog označavanja to se prikaže kao predlog za neku osobu, prikazana sličica neće izgledati kako se očekuje. Kod fotografija sličica nije u obliku kvadrata (ima isti odnos stranica kao prvobitna slika), dok se za video zapis pojavljuje siva sličica.

Takođe, ako na fotografiji ima više od jedne osobe, može doći do zabune povodom toga ko se označava.

Oznake: orijentiri i druge lokacije možda neće biti dostupni za dodavanja geografskih oznaka

Funkcija za dodavanje geografskih oznaka trenutno ne podržava orijentire (na primer „Ajfelova kula“).

Da bi grafičke kartice koje podržavaju DirectX 10 pružale optimalne performanse, potrebno je da upravljački programi budu ažurirani

Ako imate grafičku karticu koja podržava DirectX 10, proverite da li su na računaru instalirani najnoviji upravljački programi. Starije verzije ne podržavaju format piksela prikazivača foto-galerije, zbog čega prikazivanje i uređivanje fotografija u njima nije toliko efikasno.

„Foto-galerija“ možda neće ispravno prikazivati fotografije na nekim laptopovima

Upravljački program za grafičku karticu koji koriste neki računari Lenovo ThinkPad računara možda će sprečiti prikazivanje nekih fotografija dok ih prelistavate u režimu pojedinačnog prikazivanja. Taj program ćete možda rešiti ažuriranjem upravljačkog program grafičke kartice na računaru.

„Foto-galerija“ ne može da se pokrene ako na računaru nije instaliran Windows Media Player

„Foto-galerija“ ne može da se pokrene ako je instalirana na nekom izdanju operativnog sistema Windows 7 ili Windows 8.1 koje ne sadrži Windows Media Player. Posetite veb-stranicu Preuzimanje programa Windows Media Player da biste pribavili Windows 7 sa programom Windows Media Player. Da biste rešili ovaj problem sa operativnim sistemom Windows 8.1 N izdanja, posetite Microsoft centar za preuzimanje da biste instalirali Media Feature Pack za sva Windows 8.1 N i KN izdanja.