Koje funkcije programa „Porodična bezbednost“ dobijam uz Windows?

Program „Porodična bezbednost“ može da doprinese većoj bezbednosti dece na mreži dok koriste računar. Ali, u zavisnosti od toga koju vrstu računara ili uređaja koristite, program „Porodična bezbednost“ može funkcionisati na drugi način. Ako niste sigurni koju verziju operativnog sistema Windows koristite, pogledajte Koju verziju operativnog sistema Windows koristim?

U tabeli u nastavku pogledajte koje se funkcije programa „Porodična bezbednost“ primenjuju na naloge u operativnim sistemima koje koristi vaša porodica.

Windows Vista, Windows 7 Windows 8.1, Windows RT 8.1

Pogledajte aktivnost dece na Vebu i računaru

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Pogledajte aktivnost dece u vezi sa igrama 1

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Pogledajte koje su aplikacije iz Windows prodavnice deca preuzela i koristila na računaru 1

Windows Vista, Windows 7
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Podesite nivoe ograničenja Veb filtriranja

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Dozvolite ili blokirajte određene Veb lokacije

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Blokirajte preuzimanja datoteka sa Veba 1

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Podesite vremenski period koji deca svakodnevno mogu provesti za računarom 1

Windows Vista, Windows 7
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Izaberite periode dana kada deca mogu da koriste računar 1

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Izaberite koje igre i aplikacije deca mogu da koriste na računaru 1

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Koristite ocene da biste podesili ograničenja za aplikacije iz Prodavnice koje deca mogu da instaliraju na računaru 1

Windows Vista, Windows 7
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Omogućite deci da zahtevaju prikaz blokiranih Veb lokacija

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Omogućite deci da zahtevaju korišćenje igara i aplikacija za stone računare 1

Windows Vista, Windows 7
Oznaka potvrde
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

Omogućite deci da zahtevaju korišćenje blokiranih aplikacija iz Prodavnice 1

Windows Vista, Windows 7
Windows 8.1, Windows RT 8.1
Oznaka potvrde

1 Ova funkcija je dostupna samo na standardnim Windows nalozima. Više informacija o korisničkim nalozima potražite u člancima Pravljenje korisničkog naloga i Korisnički nalozi: najčešća pitanja.

Pored toga, sledeće funkcije su dostupne za Windows Phone naloge za decu.

Windows Phone

Koristite ocene za ograničavanje igara koje deca mogu da igraju

Windows Phone
Oznaka potvrde

Podesite ograničenja za ono što deca mogu da preuzmu iz Windows Phone prodavnice

Windows Phone
Oznaka potvrde

Potrebna vam je dodatna pomoć?