Razumevanje licenci za Windows softver u vašoj organizaciji može da bude složeno Greške u koracima u licenciranju operativnog sistema Windows su česte, ali su Microsoft i naši partneri tu da vam pomognu. Ako vaša organizacija bude žrtva nepravilnog licenciranja, ponudićemo vam jednostavna rešenja za njih.

Ako niste sigurni da li trenutno koristite pravilno licenciran Windows softver, u nastavku pogledajte neke od uobičajenih problema sa licenciranjem.

Zašto da koristim originalni Windows?

Originalni Windows izdaje korporacija Microsoft i on može da pomogne da vaša organizacija ostane konkurentna i zadrži sjajnu reputaciju. Kada je sav Microsoft softver originalan i ispravno licenciran, vaša kompanija ima:

 • Zaštitu od rizika koji se mogu povezati sa falsifikovanim softverom, kao što su virusi, špijunski i drugi zlonamerni softver. Originalni Windows omogućava vam da ne brinete o bezbednosti i sigurnosti svojih kritičnih poslovnih informacija.

 • Pouzdanost na koju možete da računate usled smanjenog vremena neispravnosti nastale zbog otkazivanja sistema i ugrožavanja bezbednosti. Microsoft podržava samo originalni Windows i obezbeđuje pristup svim ispravkama i opcionalnim stavkama za preuzimanje.

 • Performanse koje su još brže i obezbeđuju prednost vašoj kompaniji. Uz originalni Windows možete da uštedite dragoceno vreme potrebno za dovršavanje poslovnih zadataka i ne treba da brinete o neželjenim prekidima za licenciranje.

 • Poverenje da vaša kompanija u potpunosti ispunjava Microsoft uslove licenciranja softvera i da je zaposleni, partneri i klijenti doživljavaju kao pouzdanog i renomiranog poslovnog partnera.

Šta bi trebalo da izbegavam?

Kompanije poput vaše žele da učine ispravnu stvar, ali neke od njih jednostavno nisu svesne činjenica vezanih za Windows licenciranje. Evo nekih od najčešćih grešaka vezanih za licenciranje:

Prikaži sve

Scenario 1: mislite da je nadogradnja isto što i kompletna licenca

Windows količinske licence služe samo za nadogradnje i zahtevaju da na računaru bude instaliran kompletan operativni sistem. Kompanije vrlo često kupuju Windows ugovore za količinsko licenciranje i greškom ih primenjuju na računare na kojima već nije instaliran kompletan operativni sistem. Windows količinske licence pružaju vam mogućnost da produžite trajanje ranije kupljene kompletne Windows licence za desktop računare ili neke druge kvalifikovane licence tako što ćete obaviti nadogradnju na noviju verziju operativnog sistema Windows.

Sledeći koraci: ako se vaša organizacija uklapa u ovaj scenario, Microsoft i pouzdani poslovni partneri nude portfolio rešenja koja se jednostavno primenjuju, obezbeđuju vašoj kompaniji pravilno licenciranje i funkcionišu bez ikakvih problema kod izdanja Windows Professional. Pogledajte tabelu koja se nalazi u odeljku „Kako mogu da ispravim grešku u vezi sa licenciranjem?“ na ovoj stranici.

Scenario 2: pokušavate da količinsku licencu iskoristite za instaliranje operativnog sistema Windows preko licence za pojedinačne korisnike

Windows količinske licence zahtevaju da postojeći, kvalifikovani operativni sistem bude već instaliran na svakom računaru. Kompanije često nabavljaju računare na kojima su prethodno instalirana izdanja Windows Starter, Home, ili neko drugo izdanje za pojedinačne korisnike, a zatim greškom primene novo Windows količinsko licenciranje da bi obavile nadogradnju na Windows Professional. Sa izuzetkom akademskih institucija, Ugovori o količinskom licenciranju mogu da se primenjuju samo na Professional izdanja operativnog sistema Windows.

Sledeći koraci: ako se vaša organizacija uklapa u ovaj scenario, Microsoft i naši pouzdani partneri nude mnoštvo jednostavnih rešenja koja omogućavaju da vaša kompanija bude pravilno licencirana i da izdanja Windows 7 Professional ili Windows 8.1 Pro funkcionišu bez problema.

Scenario 3: nenamerno ste kupili falsifikovani softver

Kompanije nekada otkriju da nenamerno koriste računare sa falsifikovanim operativnim sistemima. To je uobičajena pojava kada se kupe računari na kojima prethodno nije instaliran Windows ili neki drugi operativni sistem preko pouzdanog proizvođača računara ili kao kompletan prodajni paket. Windows količinske licence zahtevaju da na računarima budu instalirani originalni operativni sistemi.

Originalni Windows objavljuje korporacija Microsoft uz podršku koju pruža Microsoft ili pouzdani partner. Samo vam originalni Windows pomaže da umanjite vreme neispravnosti nastalo zbog otkazivanja sistema i ugrožavanja bezbednosti i nudi vam pouzdanost i poverenje koje očekujete od operativnog sistema Windows. Korisno je znati na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine računara. Ako smatrate da možda koristite falsifikovani softver, Microsoft može da vam pomogne da nabavite odgovarajuće licence i da koristite onu verziju operativnog sistema Windows koja ispunjava vaše potrebe.


Kako mogu da ispravim grešku u vezi sa licenciranjem?

Za gorenavedene scenarije i druge probleme sa licenciranjem Microsoft nudi nekoliko jednostavnih rešenja koji će vašoj kompaniji omogućiti da koristi pravilno licenciran originalni Windows softver. Sva ova rešenja namenjena su za korišćenje na vašim postojećim računarima na kojima je ranije instalirana falsifikovana kopija operativnog sistema Windows ili njegova nepravilno licencirana kopija. Pogledajte informacije u tabeli da biste saznali više i odmah nabavili originalni softver. Ubuduće imajte na umu da je najbolji i najekonomičniji način da nabavite odgovarajuću licencu za Windows je da ga kupite zajedno sa računarom na kojem je unapred instaliran.

Napomena: informacije o lokaciji razlikuju se u zavisnosti od lokacije i dostupne su preko vašeg Microsoft partnera.

Genuine rešenje
Gde se može kupiti
Poslovni segment
Minimalan broj računara

Get Genuine Windows ugovor za mala i srednja preduzeća *

Lokalni prodavci količinske licence

Mala preduzeća, srednja preduzeća i vladine institucije (količinsko licenciranje)

5+

Get Genuine Windows ugovori za velika preduzeća

Partneri za rešenja za licenciranje (LSP)

Srednja preduzeća, velika preduzeća i vladine institucije (količinsko licenciranje)

5+

Get Genuine Windows ugovori za akademske institucije

Lokalni prodavci količinske licence

Akademske institucije (količinsko licenciranje)

5+

Get Genuine komplet

OEM sastavljači sistema

Upotreba u kući ili za mala preduzeća

Bilo koji

Komplet Get Genuine Online ili
Get Genuine Windows **

Dostupno na mreži nakon što validacija ne uspe

Upotreba u kući ili za mala preduzeća

1

* Get Genuine Windows ugovor za mala i srednja preduzeća naziva se Get Genuine rešenje u Brazilu, Rusiji, Kini i Indiji.

** Get Genuine Online komplet daje pravo na legalizaciju za Windows 7. Get Genuine Windows daje pravo na legalizaciju za Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10.

Prikaži sve

Get Genuine Windows ugovor za mala i srednja preduzeća (GGWA-SMO)

Kome je namenjen?

Malim preduzećima, srednjim preduzećima ili državnim ustanovama

Gde se može nabaviti?

Od lokalnog prodavca količinskog licenciranja

Minimalan broj računara

5 ili više računara

Detalji o programu

 • Korisnička podrška se može kupiti

 • Dostupna su prava prelaska na stariju verziju softvera

Uslovi i odredbe

 • Obaveza da se od sada nabavljaju samo originalne Windows licence za nove kupljene računare

 

Get Genuine Windows ugovori za velika preduzeća (GGWA-LO)

Kome je namenjen?

Velikim ili srednjim preduzećima

Gde se može nabaviti?

Kod partnera za rešenja za licenciranje (LSP) ili direktno od Microsoft predstavnika naloga

Minimalan broj računara

5 ili više računara

Detalji o programu

 • Moguće je izvršiti narudžbinu samo jednom

 • Korisnička podrška se može kupiti od korporacije Microsoft ili preko LSP partnera

 • Dostupna prava prelaska na stariju verziju softvera

Uslovi i odredbe

 • Unapred potpisani ugovor koji sadrži prihvatanje usaglašavanja i klauzulu o reviziji

 • Potrebna je legalizacija svih neusaglašenih računara sa operativnim sistemom Windows

 • Obaveza da se od sada nabavljaju samo originalne Windows licence za nove kupljene računare

 • Glavni ugovor o poslovnim uslugama mora biti spreman ili sastavljen

 

Get Genuine Windows ugovori za akademske institucije (GGWA-A)

Kome je namenjen?

Akademskim institucijama koje ispunjavaju uslove

Gde se može nabaviti?

Od lokalnog prodavca količinskog licenciranja za akademske institucije

Minimalan broj računara

5 ili više računara

Detalji o programu

 • Koristi se samo za ispunjavanje uslova za kvalifikovani operativni sistem Windows u cilju kupovine nadogradnje količinske licence za Windows

 • Medijumi nisu dostupni

 • Prava prelaska na stariju verziju softvera dostupna su nakon dobijanja licence za nadogradnju operativnog sistema Windows putem postojećeg ugovora za količinsko licenciranje za akademske institucije

Uslovi i odredbe

 • Obaveza da se od sada nabavljaju samo originalne Windows licence za nove kupljene računare

 • Uslovi Academic Open License ugovora i dodatak GGWA ugovoru za akademske institucije

 

Get Genuine komplet (GGK)

Imajte na umu to da licencu koju dobijete kupovinom novog računara na kome je unapred instaliran Windows softver ne možete koristiti da biste popravili neispravno licencirani računar. Sledeća tabela ilustruje razlike između Get Genuine kompleta i licence koja se dobija kupovinom novog računara.

 
Get Genuine komplet
Kupovina računara od proizvođača originalne opreme (OEM)

Ciljna grupa korisnika

Korisnici koji imaju računar koji je potrebno legalizovati

Korisnici koji su kupili novi računar sa unapred instaliranim softverom

Uslovi

Može se prodati korisnicima radi legalizacije postojećih računara

Može se prodati proizvođačima originalne opreme (OEM) u cilju predinstalacije isključivo na novim računarima

Funkcije

 • Korporacija Microsoft obezbeđuje korisničku podršku

 • Prava prelaska na stariju verziju softvera nisu dostupna

 • Medijumi iz kompletnog paketa proizvoda (FPP) upakovani u omot za DVD

 • Korisničku podršku obezbeđuje OEM koji je unapred instalirao softver

 • Dostupna su prava prelaska na stariju verziju softvera

 • Uz računar se dobijaju medijumi

Mogućnost prenosa

Prenos, u principu, nije dozvoljen; međutim, svi izuzeci su navedeni u ugovoru za program

Nije moguće obaviti prenos sa računara na kome je prvobitno predinstaliran

Ostalo

Kupljeno direktno od OEM sastavljača sistema

Ne može se prodati radi legalizacije računara u upotrebi

 

Get Genuine Online komplet (GGOK)

Ako validacija operativnog sistema Windows 7 koji je instaliran na vašem kućnom računaru ne uspe, širom sveta je dostupan Get Genuine Online komplet u vidu rešenja na mreži. Ako pristupite stavkama za preuzimanje u Microsoft centru za preuzimanje ili na veb lokaciji usluge Microsoft Windows Update, moguće je da će od vas biti zatraženo da dovršite proveru originalnosti operativnog sistema Windows, koja podrazumeva validacionu proveru kojom se utvrđuje originalnost operativnog sistema Windows koji je instaliran na vašem računaru. Ako validacijom utvrdite da Windows na vašem računaru nije originalan, videćete informacije o razlozima zbog kojih validacija nije uspela, korisne savete za rešavanje problema i način za nabavljanje originalnog operativnog sistema Windows.

Get Genuine Windows

Ako aktivacija operativnog sistema Windows 8 ili Windows 8.1 na kućnom računaru na mreži ne uspe, komplet Get Genuine Windows je dostupan širom sveta na mreži, u vidu rešenja u sklopu proizvoda. Možete da kupite važeću šifru proizvoda za Windows direktno sa računara ako otvorite Postavke računara, a zatim dodirnete stavku Windows Activation ili kliknete na nju. Takođe, imate mogućnost da preuzmete Windows i kupite opcionalni medijum za izradu rezervnih kopija.