Prvi koraci u programu Windows Media Player


Windows Media Player pruža intuitivan i jednostavan interfejs za reprodukciju digitalnih medijskih datoteka, organizovanje kolekcije digitalnih medija, kopiranje CD-ova sa omiljenom muzikom, ripovanje muzike sa CD-ova, sinhronizaciju digitalnih medijskih datoteka sa prenosnim uređajem i kupovinu sadržaja digitalnih medija iz prodavnica na internetu.

Pokretanje programa Windows Media Player

Da biste pokrenuli Windows Media Player, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim stavku Windows Media Player .

Dva načina na koja možete da uživate u medijima: biblioteka programa Player i režim „Reprodukuje se“

Windows Media Player vam omogućava korišćenje dva režima: biblioteke programa Player, koja vam pruža sveobuhvatnu kontrolu nad velikim brojem funkcija programa Player, i režima „Reprodukuje se“ koji vam pruža pojednostavljen prikaz medija koji je savršen za reprodukciju.

Iz biblioteke programa Player možete preći u režim „Reprodukuje se“ tako što ćete u donjem desnom uglu programa Player kliknuti na dugme Prebaci se u režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se u režim „Reprodukuje se““. Da biste se vratili u biblioteku programa Player, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se u biblioteku“.
Slika biblioteke programa Player
Biblioteka programa Player

U biblioteci programa Player možete pristupiti kolekciji digitalnih medija i organizovati je. Unutar okna za navigaciju možete da odaberete kategoriju, na primer „Muzika“, „Slike“ ili „Video zapisi“, koju želite da prikažete u oknu sa detaljima. Na primer, da biste videli kompletnu muziku organizovanu po žanru, kliknite dvaput na stavku Muzika, a zatim izaberite stavku Žanr. Zatim prevucite stavke iz okna sa detaljima u okno liste da biste napravili spiskove numera, narezali CD-ove ili DVD-ove ili izvršili sinhronizaciju sa uređajima kao što su prenosivi muzički plejeri.

Dok se u biblioteci programa Player premeštate iz jednog prikaza u drugi, možete da koristite dugmad „Nazad“ i „Napred“ u gornjem levom uglu programa Player da biste ponovili korake.

Slika dugmadi „Nazad“ i „Napred“
Dugmad „Nazad“ i „Napred“

U režimu „Reprodukuje se“ možete da prikažete DVD-ove i video zapise ili da vidite muziku koja se trenutno reprodukuje. Možete odlučiti da prikažete samo stavku koja se trenutno reprodukuje ili možete kliknuti desnim tasterom miša na Player, a zatim izabrati stavku Prikaži listu da biste prikazali selekciju dostupnih stavki.

Slika režima „Reprodukuje se“
Režim „Reprodukuje se“

Da biste saznali više o zadacima koje možete izvršiti u biblioteci programa i režimu „Reprodukuje se“, kliknite na veze ispod sledećih odeljaka:

Reprodukcija sa trake zadataka

Player možete kontrolisati i kada je umanjen. Možete da reprodukujete ili pauzirate trenutnu stavku, pređete na sledeću i vratite se na prethodnu pomoću kontrola u pregledu u vidu sličica. Pregled u vidu sličica pojavljuje se i kad postavite pokazivač na ikonu programa Windows Media Player na traci zadataka.

Pravljenje biblioteke medija

Windows Media Player traži datoteke u određenim Windows bibliotekama na računaru da bi ih dodao u biblioteku programa Player: „Muzika“, „Video zapisi“, „Slike“ i „Snimljeni TV sadržaj“.

Da biste napravili biblioteku medija, u biblioteke možete uključiti fascikle sa drugih lokacija na računaru ili spoljnih uređaja, kao što je prenosni čvrsti disk. Više informacija o dodavanju datoteka u biblioteku programa Player potražite u članku Dodavanje stavki u biblioteku programa Windows Media Player.

Ripovanje CD-ova radi kreiranja digitalnih muzičkih datoteka

U biblioteku programa Player možete dodati muziku tako što ćete upotrebiti CD jedinicu računara da biste kopirali CD-ove i uskladištili ih na računaru u vidu digitalnih datoteka. Ovaj proces naziva se ripovanje.

Slika toka ripovanja
Ripovanje muzičkog CD-a

Više informacija o ripovanju CD-ova potražite u članku Ripovanje muzike sa CD-a.

Korišćenje kartica za dovršavanje ključnih zadataka

Kartice sa gornje desne strane programa Player otvaraju okno liste u biblioteci programa Player, što vam olakšava da se usredsredite na određene zadatke, kao što je kreiranje spiskova numera sa omiljenim pesmama, narezivanje prilagođenih lista pesama na upisivi CD ili sinhronizovanje spiskova numera iz biblioteke medija sa prenosnim medijskim uređajem.

Slika kartica „Reprodukcija“, „Narezivanje“ i „Sinhronizacija“
Kartice „Reprodukcija“, „Narezivanje“ i „Sinhronizacija“

Da biste počeli, izaberite karticu koja odgovara zadatku koji želite da izvršite u biblioteci programa Player. Da biste sakrili okno liste, izaberite karticu koja je trenutno otvorena.

Da biste saznali šta možete da uradite na svakoj kartici, kliknite na veze ispod sledećih odeljaka:

Reprodukcija

Lista ispod kartice „Reprodukcija“ prikazuje stavke koje se trenutno reprodukuju i stavke koje ste izabrali za reprodukciju u biblioteci programa Player. Na primer, ako ste za reprodukciju izabrali određeni album, ceo album će se pojaviti na kartici „Reprodukcija“.

Karticu „Reprodukcija“ možete koristiti i da biste kreirali i sačuvali prilagođene spiskove numera. Više informacija o kreiranju spiskova numera potražite u članku Kreiranje ili menjanje običnog spiska numera u programu Windows Media Player.

Narezivanje

Ako želite da slušate mešavinu muzike dok niste za računarom, možete da narežete CD-ove koji sadrže bilo koju kombinaciju muzike. Na primer, možete narezati audio CD-ove pomoću programa Player i reprodukovati ih na bilo kojem standardnom CD plejeru. Karticu „Narezivanje“ koristite da biste uradili sledeće:

Slika toka narezivanja CD-a
Narezivanje CD-a

Sinhronizacija

Program Player možete da koristite za sinhronizaciju muzike, video zapisa i slika sa velikim brojem prenosnih uređaja, uključujući prenosive muzičke plejere, kartice za skladištenje i neke mobilne telefone. Da biste to uradili, jednostavno povežite podržani uređaj sa računarom, a Player će izabrati metod sinhronizacije (automatski ili ručni) koji je najbolji za uređaj. Nakon toga, datoteke i spiskove numera iz biblioteke programa Player možete da sinhronizujete sa uređajem. Koristite ovu karticu da biste izvršili bilo koju od sledećih radnji:

Ako imate problema pri korišćenju programa Windows Media Player,upotrebite program za rešavanje problema sa postavkama programa Windows Media Player da biste automatski pronašli i rešili neke uobičajene probleme.

Otvorite alatku za rešavanje problema sa postavkama programa Windows Media Player tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku “Kontrolna tabla“. U polju za pretragu upišite alatka za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. Kliknite na dugme Prikaži sve, a zatim izaberite stavku Postavke za Windows Media Player.Potrebna vam je dodatna pomoć?