Prvi koraci sa uslugom Microsoft Security Essentials

Ne treba da radite skoro ništa. Microsoft Security Essentials radi u pozadini i štiti računar. Nekoliko puta dnevno automatski proverava da li postoje ažuriranja i ne usporava računar tokom rada.

Jednostavno kodiranje boja, jednostavne radnje

Možete da pratite stanje računara pomoću Microsoft Security Essentials ikone na sistemskoj traci poslova sa krajnje desne strane trake zadataka. Zelena boja označava da je sve u redu, žuta da je računar potencijalno nezaštićen, dok crvena označava da je računar ugrožen.

Kada vidite žutu ili crvenu boju, kliknite na ikonu da biste videli detalje i preduzeli odgovarajuće mere. Obično je najbolje da odaberete opciju Očisti računar da biste uklonili pretnju.

Ako želite da automatski izbrišete pretnje nakon identifikacije, otvorite Microsoft Security Essentials, izaberite karticu Postavke i zatim odaberite opciju Podrazumevane radnje.

Skeniranje odmah

Otvorite Microsoft Security Essentials i bićete preusmereni na karticu Početak. Možete da izaberete Brzo skeniranje ili Skeniranje čitavog računara (i da zatim kliknete na dugme Skeniraj odmah).

Tokom brzog skeniranja se virusi traže na svim mestima na kojima se najverovatnije kriju. Ovu opciju bi trebalo da izaberete kada samo proveravate ispravnost računara.

Ali, ako smatrate da je računar zaražen virusom ili špijunskim softverom, preporučujemo skeniranje čitavog računara. Računar će malo sporije raditi dok je ova opcija aktivna, ali će se tokom skeniranja čitavog računara mogući problemi tražiti na svim lokacijama.

Planiranje skeniranja

Microsoft Security Essentials podrazumevano pokreće skeniranje računara jednom nedeljno dok vi verovatno spavate (u 2:00 subotom).

Ako to želite da prilagodite, otvorite Microsoft Security Essentials i izaberite karticu Postavke. U odeljku Planirano skeniranje ćete moći da promenite dan i vreme, kao i tip skeniranja.

Skeniranje čvrstog diska i ostalih disk jedinica

Korisno je skenirati spoljne i USB disk jedinice budući da i one mogu da se zaraze.

Otvorite Microsoft Security Essentials i izaberite karticu Postavke. Idite na odeljak Napredno i kliknite na opciju Skeniraj prenosive disk jedinice. Kada je skeniranje pokrenuto, skeniraće se i prenosive disk jedinice (ako su priključene na računar). Ako želite da odmah pokrenete skeniranje, vratite se na karticu Početak i kliknite na opciju Skeniraj odmah.