Originalni Windows

Ovaj članak se odnosi na različite verzije Windows softvera isključujući onu koju koristite.

Saznajte više o vašoj verziji

Pronađite odgovore na uobičajena pitanja o originalnom operativnom sistemu Windows

Opšta pitanja

Prikaži sve

Vidim poruke sa informacijama o tome da Windows možda nije originalan. Kako to da ispravim?

Ako vidite obaveštenja o tome da primerak operativnog sistema Windows koji je instaliran na vašem računaru možda nije originalan ili o tome da ste možda žrtva falsifikovanog softvera, verovatno je da primerak operativnog sistema Windows nije ispravno aktiviran ili da nije originalan. Da biste to ispravili, kliknite na obaveštenje i pratite navedene korake da biste popravili Windows ili da biste kupili originalni Windows u slučaju da ste nehotice nabavili falsifikovani softver.

Dok ne rešite ovaj problem, povremeno će se prikazivati podsetnik da Windows nije originalan. Pored toga, moguće je da će radna površina pocrneti da bi se ove poruke jasnije videle. Radnu površinu možete vratiti na početnu vrednost, ali će na svakih 60 minuta ponovo pocrneti dok se problem ne reši.

Nezavisno od toga da li je Windows originalan ili ne, i dalje će moći da preuzima kritične bezbednosne ispravke. Međutim, moguće je da će biti ograničen pristup opcionalnim ispravkama ili pogodnostima dostupnim isključivo korisnicima originalnog operativnog sistema Windows, kao što je paket Microsoft Security Essentials.

Kako da znam da li je Windows originalan?

Obavezno kupite operativni sistem Windows ili računar sa prethodno instaliranim operativnim sistemom Windows direktno od kompanije Microsoft ili od lokalnog ili prodavca na mreži kojeg poznajete i kojem verujete. Pored toga, potražite osnovne karakteristike originalnog operativnog sistema Windows, kao što su Certifikat o autentičnosti (COA), nalepnica „Proof of Licence“ (dokaz licence), kao i hologram preko cele površine. Više informacija potražite na stranici Šta da tražite.

Mogu li da instaliram svoj primerak operativnog sistema Windows na više računara?

Operativni sistem Windows možete instalirati na onoliko računara koliko je dozvoljeno Uslovima licenciranja za Microsoft softver. Nepisano pravilo je da se na jednom računaru najčešće može instalirati samo jedan primerak operativnog sistema Windows. Više informacija potražite na veb-lokacijama Aktiviranje operativnog sistema Windows 7: najčešća pitanja i Microsoft količinsko licenciranje.

Poručio/la sam Get Genuine Windows Online komplet, ali ga još uvek nisam dobio/la. Šta bi trebalo da uradim?

Pokušajte da proverite fascikle sa neželjenom ili bezvrednom poštom jer je moguće da se e-poruka o potvrdi porudžbine nalazi u njima ili kontaktirajte podršku.

Pronalaženje šifre proizvoda

U zavisnosti od lokacije i načina plaćanja, šifru proizvoda možete da pronađete na nekom od sledećih mesta:

 • Na stranici „Microsoft potvrda porudžbine“

 • U e-poruci poslatoj na adresu koju ste koristili prilikom poručivanja

 • U okviru veze navedene u e-poruci koja vodi do stranice sa statusom porudžbine

 • Na potvrdi o uplati koju ste dobili uz Get Genuine Online komplet

Da li računar može da dobija kritične bezbednosne ispravke i ukoliko radi pod operativnim sistemom Windows koji nije originalan?

Da. Nezavisno od toga da li je Windows originalan ili ne, i dalje ćete moći da preuzimate kritične bezbednosne ispravke. Međutim, ako vaš primerak operativnog sistema Windows nije originalan, nećete moći da instalirate veliki broj ispravki koje su namenjene isključivo korisnicima originalnog operativnog sistema Windows, uključujući paket Microsoft Security Essentials. Microsoft preporučuje da odmah nabavite originalni Microsoft softver kako biste bili bezbedniji prilikom korišćenja računara.


Aktivacija i validacija

Prikaži sve

Šta je aktivacija?

Prilikom aktivacije, šifra proizvoda se uparuje sa konfiguracijom hardvera i omogućava vam da potvrdite da se vaš primerak operativnog sistema Windows ne koristi na većem broju računara od onog koji je dozvoljen Uslovima licenciranja za Microsoft softver. Ako su vam potrebne dodatne informacije, saznajte kako da instalirate, nadogradite i aktivirate Windows, ili pogledajte Aktiviranje operativnog sistema Windows 7: najčešća pitanja.

Ako Windows nije originalan, na stranici sa rezultatima validacije će biti prikazane detaljne informacije o tome zašto Windows nije originalan, kao i uputstva o tome kako da brzo i lako rešite taj problem. Ne prikupljaju se informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati. Više detalja o tome koje se informacije prikupljaju i kako se koriste možete saznati ako pogledate izjavu o privatnosti za originalni Microsoft softver.

Šta je validacija?

Validacija je proces na mreži koji vam omogućava da potvrdite da je vaš primerak operativnog sistema Windows original. Validaciju podržavaju neke verzije operativnog sistema Windows. Moguće je da ćete morati da izvršite validaciju svog primerka operativnog sistema Windows da biste od korporacije Microsoft mogli da dobijate preuzimanja i ispravke namenjene korisnicima originalnog operativnog sistema. Moguće je da će Windows zatražiti da pokrenete proveru originalnosti ukoliko se aktivacija ne dovrši na odgovarajući način. Moguće je da će Windows zatražiti da pokrenete proveru originalnosti ukoliko se aktivacija ne dovrši na odgovarajući način. Svi korisnici mogu da pristupe bezbednosnim ispravkama pomoću automatskog ažuriranja.

Ako validacija vašeg primerka operativnog sistema Windows ne bude uspešna, na stranici sa rezultatima validacije će biti prikazane detaljne informacije o tome zašto Windows nije originalan, kao i uputstva o tome kako da brzo i lako rešite taj problem. Ne prikupljaju se informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati. Detalje o tome koje se informacije prikupljaju i kako se koriste možete saznati ako pogledate izjavu o privatnosti za originalni Microsoft softver.

Validaciju na mreži trenutno podržavaju sva izdanja operativnog sistema Windows 7 i Windows Vista, kao i sledeća izdanja operativnog sistema Windows XP: Windows XP Home, Windows XP Professional (izuzev 64-bitnog izdanja Windows XP Professional), Windows XP Starter i Windows XP Media Center.

Koji su najčešći razlozi zbog kojih bi validacija operativnog sistema Windows mogla biti neuspešna?

Postoji nekoliko uobičajenih razloga zbog kojih bi se tokom validacije moglo otkriti da Windows pokrenut na računaru nije originalan.

 • Popravke. Moguće je da će na radnoj površini početi da se pojavljuju poruke o tome da Windows nije originalan ukoliko je računar popravljan. Validacija može biti neuspešna posle popravke zbog toga što je moguće da je tokom popravke za koju je potrebno ponovo instalirati Windows osoba koja je popravljala računar za aktivaciju operativnog sistema Windows koristila šifru proizvoda koja se razlikuje od one pomoću koje je Windows aktiviran prilikom prvobitne instalacije. Moguće je da ćete videti obaveštenja da Windows nije originalan tek kada sa lokacije Microsoft Download Center pokušate da preuzmete neku stavku za koju je potrebno izvršiti validaciju, a validacija ne uspe. Da biste koristili originalni softver, ponovo unesite prvobitnu šifru proizvoda kako biste na odgovarajući način aktivirali Windows.

U drugim slučajevima ćete najverovatnije morati da kupite dodatne Windows licence kako biste koristili originalni softver.

 • 1 licenca = 1 računar. Još jedan uobičajeni razlog zbog koga validacija operativnog sistema Windows može biti neuspešna jeste pokušaj da se Windows instalira na većem broju računara od onog koji je dozvoljen licencom. Na primer, ako ste kupili jedan primerak operativnog sistema Windows i instalirali ga na više računara, validacija na mreži bi mogla biti neuspešna zato što je šifra proizvoda već iskorišćena na nekom drugom računaru. Nepisano pravilo koje važi za većinu primeraka operativnog sistema Windows jeste da se na jednom računaru može instalirati samo jedan primerak operativnog sistema Windows. Posetite veb-lokaciju Microsoft količinsko licenciranje da biste saznali više o tome šta vam licenca dozvoljava.

 • Falsifikovani softver. Validacija može biti neuspešna i ako ste nehotice nabavili i instalirali falsifikovani Windows. Budući da je falsifikovani softver teško prepoznati, lokacija Microsoft‌ How to Tell vam može pomoći da identifikujete falsifikovani softver i pošaljete izveštaj o njemu. Validacija često može biti neuspešna i u slučaju upotrebe falsifikovanog operativnog sistema Windows koji je kupljen samostalno, moguće na aukcijskoj lokaciji na mreži ili čak instaliran na korišćenom računaru kupljenom na mreži ili u prodavnici. Ne zaboravite da podsetite prodavca da spakuje originalni Windows disk i Certifikat o autentičnosti.

Microsoft ima specijalne ponude koje će vam omogućiti da dobijete originalni softver. Ako validacija operativnog sistema Windows koji koristite na računaru ne uspe, možete da kupite originalni Windows direktno na stranici sa rezultatima validacije koja će se pojaviti.

Kako mogu da dobijem dodatnu podršku prilikom aktivacije operativnog sistema Windows?

Kome ćete se obratiti za podršku zavisi od toga na koji način ste kupili Windows:

 • Ako ste kupili novi računar, na kome je Windows unapred instaliran, proizvođač računara bi mogao da vam pomogne prilikom rešavanja problema sa aktivacijom ili validacijom operativnog sistema Windows. Pogledajte listu brojeva pomoću kojih možete stupiti u kontakt sa proizvođačima u svom regionu.

 • Ako ste Windows kupili zasebno, na primer od ovlašćenog lokalnog prodavca ili prijatelja, koristite brojeve za kontakt navedene tokom aktivacije ukoliko vam je potrebna dodatna podrška od kompanije Microsoft u oblasti u kojoj se nalazite.

Da li će proces validacije funkcionisati uz veb-pregledače koji ne pripadaju kompaniji Microsoft?

Da. Možete da dovršite proces validacije pomoću veb-pregledača koji ne pripadaju kompaniji Microsoft, ali će validacija biti izvršena alternativnim metodom, tako što ćete pokrenuti malu izvršnu datoteku. Dodatna komponenta za pregledač omogućava vam da validaciju operativnog sistema Windows izvršite na isti način kao i pomoću ActiveX kontrola.

Korisnici pregledača Mozilla Firefox: iako je u uputstvu za izvršnu datoteku alatke za validaciju navedeno da datoteku otvorite ili pokrenete sa lokacije na kojoj se ona trenutno nalazi, u pregledaču Firefox ne postoji nijedna od te dve opcije. Zbog toga bi datoteku trebalo da sačuvate na računaru i da zatim na nju kliknete dvaput kako biste je pokrenuli. Ako vam je potrebna pomoć oko tehničkih pitanja vezanih za dodatne komponente za pregledače, pogledajte dijagnostiku za originalni Microsoft softver.

Šta je ActiveX kontrola i zašto je potrebna prilikom validacije operativnog sistema Windows?

ActiveX kontrole su komponente koje koristi program Internet Explorer. Ove kontrole ili „programski dodaci“ poboljšavaju vaš utisak pri radu sa pregledanjem tako što omogućavaju prikaz animacija ili vam pomažu prilikom obavljanja nekih zadataka, kao što je instaliranje bezbednosnih ispravki sa lokacije Microsoft Update ili validacija originalnog Microsoft softvera. Tokom procesa validacije operativnog sistema Windows koristi se ActiveX kontrola za proveru autentičnosti softvera. Kada prvi put pokrenete validaciju pod operativnim sistemom Windows ili zahtevate preuzimanje originalnog operativnog sistema Windows sa lokacije Microsoft Download Center ili Microsoft Update, od vas će biti zatraženo da instalirate ActiveX kontrolu. ActiveX kontrole koje se koriste tokom validacije originalnosti operativnog sistema Windows potpisala je korporacija Microsoft. Ako niste sigurni da potpis pripada korporaciji Microsoft, ne bi trebalo da preuzimate kontrolu. Ako ActiveX kontrola ne sadrži važeći potpis izdavača, Internet Explorer će prikazati bezbednosno upozorenje i neće vam dozvoliti da je preuzmete na računar.

Kada se završi validacija primerka operativnog sistema Windows koji je pokrenut na vašem računaru, izvršiće se uparivanje šifre proizvoda instaliranog na računaru, kao i konfiguracije hardvera računara. Ako validaciju operativnog sistema Windows izvršite ponovo pomoću iste šifre proizvoda, usluga validacije će izvršiti brzu proveru kako bi se utvrdilo da li se uparene stavke i dalje podudaraju. Cilj tog procesa je da se potvrdi da su Windows ili Office ispravno aktivirani i da se ne koriste na više računara nego što je dozvoljeno uslovima licenciranja softvera. Usluga validacije nikada ne prikuplja informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati. Pročitajte izjavu o privatnosti za originalni Microsoft softver.

Ako prilikom pokretanja ActiveX kontrole dođe do problema, moguće je da ćete u dnu veb-stranice Microsoft Download Center ili Originalni Microsoft softver videti vezu „Obratite nam se“, koja vam omogućava da tražite dodatnu pomoć. Možete i da pristupite dijagnostičkoj stranici za originalni Microsoft softver, na kojoj se nalaze alatke za rešavanje problema.

Napomena: ActiveX kontrole se ne mogu uvek koristiti zato što bezbednosne postavke nekih pregledača i neke kompanije ne dozvoljavaju njihovu upotrebu. Zbog toga postoji alternativni metod validacije softvera koji pruža istu funkcionalnost kao ActiveX kontrole. On podrazumeva pokretanje male izvršne datoteke.


Falsifikovani softver

Prikaži sve

Kako mogu da prijavim falsifikovani softver?

Falsifikovanje softvera nanosi štetu neopreznim korisnicima, legitimnim kompanijama i ekonomiji. Ako smatrate da ste nehotice nabavili falsifikovani softver ili ako imate informacije o osobi, kompaniji ili lokaciji na mreži koja možda prodaje falsifikovani softver, možete da podnesete izveštaj na mreži. Microsoft će izveštaj koji pošaljete tretirati kao poverljiv. Microsoft posvećuje znatnu količinu vremena i energije borbi protiv falsifikovanja softvera, tako da možete biti sigurni da ćemo, u skladu sa vašim izveštajem, preduzeti odgovarajuće korake.

Ako želite da pošaljete izveštaj o falsifikovanom softveru, posetite veb-lokaciju Microsoft‌ How to Tell.

Nehotice sam kupio/la falsifikovani Windows. Kako mogu da prijavim osobu ili kompaniju koja mi ga je prodala?

Falsifikovani softver nanosi štetu neopreznim korisnicima, legitimnim kompanijama i ekonomiji. Ako ste nehotice kupili falsifikovani softver, možete da pomognete kompaniji Microsoft da reši ovaj problem tako što ćete popuniti izveštaj o falsifikovanom softveru na veb-lokaciji ‌Microsoft How to Tell. Microsoft je posvećen zaštiti vaše privatnosti. Da biste saznali više, pročitajte izjavu o privatnosti za originalni Microsoft softver.


Kompanije i organizacije

Prikaži sve

Kako da aktiviram Windows za svoju kompaniju ili organizaciju?

Većina kompanija i organizacija koje imaju posvećenog IT stručnjaka koristi količinsku aktivaciju za aktiviranje operativnog sistema Windows u svom računarskom okruženju. Aktivacija je jednostavan i neophodan deo primene, tokom koga se uspostavlja veza između šifre proizvoda i primerka softvera instaliranog na uređaju na koji se primenjuju prava licenciranja. Količinska aktivacija je rešenje za upravljanje aktivacijom u okviru infrastrukture kompanije ili organizacije za Windows 7 i Windows Server 2008 R2 i novije verzije. Količinska aktivacija IT stručnjacima omogućava integrisanje i upravljanje aktivacijom u okviru primene i redovnog upravljanja sistemom, pri čemu iskustvo u radu korisnika računara ostaje transparentno.

U zavisnosti od potreba organizacije i infrastrukture mreže, možete da koristite bilo koju kombinaciju metoda za aktiviranje računara, uključujući:

 • Uslugu lokalne aktivacije, koja se naziva Key Management Service (KMS), u vašem okruženju.

 • Šifru za višestruku aktivaciju (MAK), koja se koristi za direktno dovršavanje aktivacije kod korporacije Microsoft.

Metodi aktivacije koje ćete odabrati zavise od infrastrukture mreže i potreba organizacije. Više informacija o planiranju primene količinske aktivacije pronaći ćete u Vodiču za planiranje količinske aktivacije. Pronađite više informacija u članku Windows Volume Activation Center na lokaciji TechNet (samo na engleskom).

 • Morate imati punu verziju licence za Windows da biste mogli da se prijavite za licencu za nadogradnju.

 • Možete da dobijete MAK šifre putem MSPP/MAPS, pretplata za MSDN/TechNet, kao i važećih ugovora za količinsko licenciranje.

 • Pored toga, šifre (KMS i MAK) možete da dobijete na lokaciji Windows Volume Activation Center.

Kako da svojoj kompaniji ili organizaciji omogućim da nabavi originalni Windows ako smo nehotice kupili falsifikovani softver?

Čak i uz detaljno planiranje, kontrolisanu primenu, usavršene procese upravljanja i najbolje namere, i dalje se možete naći u situaciji da u se u računarskom okruženju vaše kompanije koristi softver koji nije originalni i licenciran. Microsoft nudi rešenja za GGWA licenciranje pomoću kojih se ova pitanja mogu rešiti i koja vašoj kompaniji mogu omogućiti da dobije originalni softver.

 • Podrška se može kupiti od korporacije Microsoft ili od nekog Microsoft LAR prodavca (prodavca za preduzeća). Obratite se predstavniku za licenciranje kako biste saznali više informacija.

 • Mora se kupiti najmanje pet licenci.

Šta se događa ukoliko nemam dovoljno licenci za svoju kompaniju ili organizaciju?

Ako želite da saznate više informacija o tome kako da za svoju kompaniju ili organizaciju nabavite originalni Windows softver i dodatne licence, pogledajte originalna Windows rešenja za vaše preduzeće.